Na wypadek pożaru…

images0L1K53U5Trzy dzwonki i po chwili otwierają się drzwi klas – uczniowie i nauczyciele w spokoju i sprawnie opuszczają szkołę. Na szczęście jest to tylko trening próbnej ewakuacji , jaki co roku przechodzą uczniowie i pracownicy szkoły. W ten sposób wszyscy doskonalą i utrwalają procedury obowiązujące w szkole na wypadek pożaru i innych zagrożeń dla życia i zdrowia.
Dokładnie o godzinie 11.35 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami wyznaczonymi trasami, sprawnie opuścili budynek szkoły i udali się do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Tam nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – dyrektor Łucji Byzdrze, która po odebrani u informacji o stanie ewakuacji odwołała alarm. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. Nad prawidłowością jej przebiegu czuwał koordynator ds. ppoż Artur Bielecki.
Celem ćwiczeń było oswojenie z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że taka próba jest potrzebna, choć nigdy przyszłości nie chcieliby wykorzystać zdobytego doświadczenia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127