INFORMACJE DLA RODZICÓW

POSIŁKI  W SZKOLE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie informuje, że dostarczaniem posiłków dla dzieci do szkół na terenie Gminy Kowala, zajmuje się Fundacja Dobry Duszek.
Stawka za posiłek w roku szkolnym 2023/2024 roku wynosi 10 zł.

Numer konta, na który należny dokonywać wpłat za obiady:

12 1600 1462 1041 3592 1000 0003

Ponadto Fundacja zwraca się z prośbą, by OPŁATA ZA DANY MIESIĄC BYŁA PŁACONA Z GÓRY do 5 dnia każdego miesiąca, by usprawnić formalności opłat. W przypadku, wystąpienia nadpłaty, za zgłoszoną nieobecność, Fundacja poinformuje o wysokości opłaty, na kolejny miesiąc. Przy wpłacie proszę podać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz nazwę szkoły.

Informacja została przekazana także poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS.

Zgłaszanie nieobecności dzieci co najmniej dzień przed, telefonicznie lub przez SMS.
Numery kontaktowe 48 369-02-84, 504-659-288.

Karolina Oryszczyn
Fundacja „Dobry Duszek”, ul. Mokra 2, 26-610 Radom
tel. 48 369 02 84, fax 48 679 70 01
e-mail: biuro@fundacjadobryduszek.pl
www.fundacjadobryduszek.pl
NIP 796 26 86 636
REGON 140205950
KRS 0000239253
Nr Konta: BNP Paribas Bank Polska S.A. 13 1750 1253 0000 0000 0613 0151
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego (OPP)

 

KONSULTACJE – PORADY PSYCHOLOGA, PEDAGOGA I PEDAGOGA SPECJALNEGO w roku szkolnym 2023/2024:

  • Kontakt bezpośredni w czasie obowiązujących godzin pracy danego specjalisty oraz e-mailowy za pomocą dziennika elektronicznego ? specjalista odpowiada na bieżąco zgodnie ze swoją dyspozycyjnością i warunkami technicznymi, najpóźniej 24 godziny od kontaktu ze strony ucznia/rodzica.
  • Udzielanie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom wg potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli, wychowawców i rodziców ? kanał komunikacji i tryb ustalany na bieżąco w zależności od zakresu pomocy i możliwości uczestników.
  • Wsparcie nauczycieli i wychowawców udzielane jest zarówno bezpośrednio w ramach godzin pracy specjalisty jak również w kontakcie telefonicznym lub mailowym za pomocą dziennika elektronicznego

 

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA dla RODZICÓW UCZNIÓW PSP KOWALA-STĘPOCINA

Poniżej zamieszczamy informację ? ?Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów PSP Kowala-Stępocina” stosowana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (Dz. U. UE. L nr 119).

Została ona przesłana do wszystkich rodziców także przez e-Dziennik Librus

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW -PSP KOWALA OD 2019

SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA ? ZDALNE NAUCZANIE OD 2020

 

APEL O BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z INTERNETU PRZEZ DZIECI

Drodzy Rodzice, apelujemy  o zwrócenie szczególnej uwagi na to, co dzieci robią w Internecie na dostępnych im urządzeniach: telefonach czy komputerach (jakie strony przeglądają, jakich informacji poszukują) oraz  o monitorowania aktywności nastolatków  w mediach społecznościowych z uwagi na aktualnie  pojawiające się nowe zagrożenia płynące z nieostrożnego korzystania  z Internetu.

Bezpieczeństwo korzystania z gier komputerowych:

  • Określ zasady dotyczące czasu, jakie twoje dziecko może przeznaczyć na gry komputerowe
  • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
  • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia.
  • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
  • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
  • Upewnij si, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

 

PROGRAM DOBRY START

Program ?Dobry Start? to nowa forma wsparcia   i inwestycja w edukację polskich dzieci. Dzięki programowi ?Dobry Start? rodzina, bez względu na dochód,  otrzyma na każde  dziecko 300 zł wsparcia na skompletowanie wyprawki szkolnej . Wsparcie będzie przysługiwało raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia  (lub do ukończenia 24 lat w przypadku dzieci niepełnosprawnych)

Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące programu „Dobry Start”

Ulotka dotyczą ca programu „Dobry-Start”

 

 

 

 

 


Wróć
    cbk (2)