INFORMACJE DLA RODZICÓW

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW

 

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów  -_2018.08.29

 

 

 

 

 

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA dla RODZICÓW UCZNIÓW PSP KOWALA

Poniżej zamieszczamy informację – „Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów PSP Kowala” stosowana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119). Została ona przesłana do wszystkich rodziców także przez e-Dziennik Librus

Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów PSP Kowala.

 

APEL O BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z INTERNETU PRZEZ DZIECI

Drodzy Rodzice, apelujemy  o zwrócenie szczególnej uwagi na to, co dzieci robią w Internecie na dostępnych im urządzeniach: telefonach czy komputerach (jakie strony przeglądają, jakich informacji poszukują) oraz  o monitorowania aktywności nastolatków  w mediach społecznościowych z uwagi na aktualnie  pojawiające się nowe zagrożenia płynące z nieostrożnego korzystania  z Internetu.

Bezpieczeństwo korzystania z gier komputerowych:

  • Określ zasady dotyczące czasu, jakie twoje dziecko może przeznaczyć na gry komputerowe
  • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
  • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia.
  • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
  • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
  • Upewnij si, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

 

REFORMA EDUKACJI  – WAŻNE INFORMACJE

W roku szkolnym 2017/2018  zaczną obowiązywać zmiany w systemie edukacji. Dla szkoły podstawowej oznacza to, że uczniowie kończący w  roku szkolnym 2016/2017 klasę  VI staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. W związku z planowanymi zmianami Ministerstwo  Edukacji  Narodowej uruchomiło dedykowaną reformie stronę internetową www.reformaedukacji.men.gov.pl, a Kuratorium Oświaty w Warszawie planuje zorganizowanie lokalnych spotkań informacyjnych „Dobra szkoła- reforma edukacji”, na które zaproszenia będą   przekazywane za pośrednictwem dyrektorów szkół.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Rodziców w/w sprawie   Tutaj czytaj …

 

REFORMA PODRĘCZNIKOWA – INFORMACJE MEN 

Poniżej zamieszczamy informacje przekazane przez MEN, dotyczące zmian, wprowadzanych od roku szkolnego 2015/2016, w związku z reformą podręcznikową.

Informacja dotyczące harmonogramu reformy w kolejnych latach (2)

W zakładce: DOKUMENTY SZKOŁY zamieszczamy Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2017/2018.

 

WAŻNE INFORMACJE NA POCZĄTEK ROKU 

szkolaDyrekcja Szkoły przekazuje poniżej informuje związane z organizacją roku szkolnego dotyczące funkcjonowania i pracy szkoły.

TU PRZECZYTASZ O:

świetlicy szkolnej,

dożywianiu,

stypendium socjalnym,

stroju szkolnym,

ubezpieczeniu,

składce na konto Rady Rodziców,

dowozach

i innych ważnych informacjach na początek… więcej>>    

 

 

 

 

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127