RODZICE W SZKOLE

REFORMA EDUKACJI  – WAŻNE INFORMACJE

W roku szkolnym 2017/2018  zaczną obowiązywać zmiany w systemie edukacji. Dla szkoły podstawowej oznacza to, że uczniowie kończący w  roku szkolnym 2016/2017 klasę  VI staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. W związku z planowanymi zmianami Ministerstwo  Edukacji  Narodowej uruchomiło dedykowaną reformie stronę internetową www.reformaedukacji.men.gov.pl, a Kuratorium Oświaty w Warszawie planuje zorganizowanie lokalnych spotkań informacyjnych „Dobra szkoła- reforma edukacji”, na które zaproszenia będą   przekazywane za pośrednictwem dyrektorów szkół.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Rodziców w/w sprawie   Tutaj czytaj …

 

REFORMA PODRĘCZNIKOWA – INFORMACJE MEN 

Poniżej zamieszczamy informacje przekazane przez MEN, dotyczące zmian, wprowadzanych od roku szkolnego 2015/2016, w związku z reformą podręcznikową.

Informacja dotyczące harmonogramu reformy w kolejnych latach (2)

W zakładce: DOKUMENTY SZKOŁY zamieszczamy Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2017/2018.

 

WAŻNE INFORMACJE NA POCZĄTEK ROKU 

 szkolaDyrekcja Szkoły przekazuje poniżej informuje związane z organizacją roku szkolnego dotyczące funkcjonowania i pracy szkoły. Tu przeczytasz o świetlicy szkolnej, dożywianiu, wyprawce i stypendium socjalnym, stroju szkolnego, ubezpieczeniu, składce na konto Rady Rodziców, dowozów i innych ważnych informacji na początek… więcej>>    

 

 

 

 

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127