POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Konsultacje/porady psychologa i pedagoga w okresie nauki zdalnej :

  • Kontakt mailowy za pomocą dziennika elektronicznego – specjalista odpowiada na bieżąco zgodnie ze swoją dyspozycyjnością i warunkami technicznymi, najpóźniej 24 godziny od kontaktu ze strony ucznia/rodzica.
  • Udzielanie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom wg potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli, wychowawców i rodziców – kanał komunikacji i tryb ustalany na bieżąco w zależności od zakresu pomocy i możliwości uczestników.
  • Wsparcie nauczycieli i wychowawców udzielane jest w kontakcie telefonicznym lub mailowym za pomocą dziennika elektronicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127