POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Konsultacje/porady psychologa, pedagoga i pedagoga specjalnego :

  • Kontakt zarówno bezpośredni w ramach godzin pracy specjalistów oraz kontakt e-mailowy za pomocą dziennika elektronicznego ? specjalista odpowiada na bieżąco zgodnie ze swoją dyspozycyjnością i warunkami technicznymi, najpóźniej 24 godziny od kontaktu ze strony ucznia/rodzica.
  • Udzielanie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom wg potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli, wychowawców i rodziców ? kanał komunikacji i tryb ustalany na bieżąco w zależności od zakresu pomocy i możliwości uczestników.
  • Wsparcie nauczycieli i wychowawców udzielane jest w ramach godzin pracy specjalistów oraz w kontakcie telefonicznym lub e-mailowym za pomocą dziennika elektronicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wróć