EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Pierwszy egzamin ósmoklasistów

Pierwszy egzamin ósmoklasisty w nowej formule został przeprowadzony naszej szkole w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019r. Obejmował  trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy. Miał formę pisemną. Egzamin ten jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzaminu nie można nie zdać – nie określono bowiem minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, ale jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich i  może zdecydować o tym, czy uczeń będzie kontynuował edukację w wybranej szkole. Mimo trwającego strajku nauczycieli egzamin przebiegł w naszej szkole bez zakłóceń.

Większość naszych uczniów wyszła z polskiego zadowolona. Po matematyce nie wszyscy byli już tak pewni rozwiązań egzaminacyjnych zadań. Nie odnotowaliśmy także paniki w dniu egzaminu z języka obcego. Ale jak naprawdę napisali nasi absolwenci będziemy wiedzieli dopiero w czerwcu. Prace uczniów będą sprawdzać egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Czekamy więc cierpliwie na wyniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW  I UCZNIÓW  KLAS ÓSMYCH


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127