REKRUTACJA

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ODDZIAŁU KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Dyrekcja PSP im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie, działając zgodnie z poniższymi uchwałami:

UCHWAŁĄ NR XXXVIII.312.2022 RADY GMINY KOWALA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

oraz

UCHWAŁĄ NR XXXVIII.311.2022 RADY GMINY KOWALA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej,

przedstawia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do  oddziału przedszkolnego oraz oddziału klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie na rok szkolny 2022/2023 wraz z dokumentacją rekrutacyjną do poszczególnych oddziałów:

 

 

Dokumentacja rekrutacyjna

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

ODDZIAŁ KLASY I NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Wymagane dokumenty wewnątrzszkolne (dodatkowe)

 

 

REKRUTACJA

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  na rok szkolny 2022/2023

Od 16 maja 2022 r. uczniowie oddziałów klas ósmych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegółowy harmonogram został przesłany do wszystkich ósmoklasistów, ich rodziców oraz wychowawców.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/16251,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

 

CO DALEJ ÓSMOKLASISTO?!

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Nasi ósmoklasiści coraz częściej zadają sobie i bliskim nurtujące ich pytania: I co dalej? Jaką szkołę wybrać? Gdzie złożyć dokumenty? Te pytania i pytania o wkrótce mający się odbyć egzamin kończący naukę w szkole podstawowej stają się najważniejsze. Aby rozwiać niektóre z wątpliwości i pomóc w podjęciu właściwej decyzji szkolny koordynator programu doradztwa zawodowego wspólnie z psychologiem przygotowali wzorem poprzedniego roku pomoc w postaci PORADNIKA dla ÓSMOKLASISTY 2022. Zachęcamy do zapoznania się z zawartymi w nim informacjami

tu czytaj: PORADNIK DLA ÓSMOKLASISTÓW 2022.

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  2022/2023 – informacja dla ósmoklasistów

W bieżącym roku szkolnym ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

W dniu 28.01.2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane być powinny od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2022 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 28 lipca 2022 r.
  • W terminie od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Ogłoszony HARMONOGRAM  uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

  • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli załączonego HARMONOGRAMU.
  • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
  • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały do pobrania:

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2022-2023


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127