REKRUTACJA

  • Zasady przyjmowania do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych !!!1 images

W związku ze zmianami w prawie oświatowym opracowane zostały nowe zasady przyjmowania dzieci do klas pierwszych i oddziałów zerowych.   Nie obowiązują dotychczasowe dokumenty i zasady rekrutacji. Nowe formularze niezbędne do zapisania dziecka do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej w zakładce Strefa rodzica / druki do pobrania.

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są wszystkie dzieci 6 letnie zamieszkałe na terenie gminy Kowala. Pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne, których rodzice wypełniają Deklarację o kontynuowaniu realizacji wychowania przedszkolnego. Pozostali wypełniają Wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego Obowiązuje limit miejsc. Do klas pierwszych przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci 7 – letnie  zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie druku Zgłoszenia,  a dzieci spoza obwodu na podstawie Wniosku o przyjęcie do klasy I składanego przez rodziców/ prawnych opiekunów. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali przyjmowane będą do klasy I w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora szkoły. Wypełnione formularze rodzice składają do sekretariatu szkoły. Apelujemy o dokładne i rzetelne wypełnianie wniosków.

Zasady i harmonogram rekrutacji  na rok szkolny 2018/2019 określają dokumenty ( do pobrania na stronie Gminy Kowala: www.kowala.pl ):
  • Zarządzenie Nr 9.2018 Wójta Gminy Kowala z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności i zasad w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym a także terminów

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH – DRUKI DO POBRANIA

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127