SZKOLNY ZESPÓŁ PRZEPIÓRECZKA

SZKOLNY ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO „PRZEPIÓRECZKA”

w Publicznej Szkole Podstawowej

     im. Janusza Korczaka w Kowali- Stępocinie

 

 

 

 

 

 

 

TROCHĘ HISTORII

Tradycja tańców ludowych w szkole w Kowali sięga czasów II Rzeczpospolitej. Krakowiaki, trojaki czy oberki były obowiązkowym elementem popisów szkolnych i uroczystości okolicznościowych. Do tej tradycji w końcu lat 70. nawiązała nauczycielka historii pani Ewa Badełek, która założyła w szkole pierwszy zespół tańca ludowego Przepióreczka.  Występy dzieci cieszyły się dużą popularnością i uświetniły wiele ówczesnych uroczystości szkolnych i gminnych. Opiekunka zespołu była jego trenerką, choreografem i kostiumologiem.

W roku 2011  Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Przepióreczka pojawił się ponownie na uroczystościach w Publicznej Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali. Został on reaktywowany przez nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej  i córkę pierwszej założycielki zespołu panią Annę Szymczyk, która  z sukcesem kontynuuje naukę tańców ludowych w klasach młodszych. Członkowie zespołu na zajęciach pozalekcyjnych poznają bogatą kulturę muzyczną i taneczną naszych przodków i prezentują ją na konkursach, przeglądach oraz uroczystościach nie tylko w  szkole. Młodzi tancerze  uświetniają swoimi występami wiele wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Kowala. Ich zaangażowanie i praca są doceniane przez rodziców i władze samorządowe, którzy oferują swą pomoc w rozwoju zespołu.

Nauka tańców ludowych w szkole w Kowali od 2016 w ramach innowacji stała się elementem programu nauczania w klasach prowadzonych przez panie Annę Szymczyk, Wiesławę Rzepecką oraz pana Andrzeja Krzyczkowskiego, którzy  przygotowują dzieci do występów i dbają o rozwój ich i umiejętności taneczne.

2024- Przepióreczka w działaniu

Dnia 28 września odbył się Festyn Integracyjny z Klubem Seniora. Uczniowie klas trzecich wraz z wychowawczyniami zaprosili do szkoły Klub Seniora działający przy Urzędzie Gminy w Kowali-Stępocinie.
Celem spotkania była integracja międzypokoleniowa oraz dostarczenie dzieciom okazji do atrakcyjnych i nieznanych dotąd form spędzania wolnego czasu. Dzieci, rodzice i seniorzy ? dzieli ich wiek, wiedza i bagaż doświadczeń, ale łączy ich to, że wszyscy potrzebują kontaktu, bliskości i zrozumienia. Jak połączyć te światy?
Kluczem do sukcesu okazały się wspólne działania międzypokoleniowe.
Spotkanie rozpoczęło się od życzeń i występu szkolnego zespołu ?Przepióreczka?. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne. Następnie seniorzy zaśpiewali piosenki dla dzieci.
Seniorzy chętnie śpiewali, bawili się i opowiadali o swoim dzieciństwie. Okazali się kopalnią wiedzy, ludźmi o różnych pasjach i zainteresowaniach. Uczniom wspólna zabawa bardzo się podobała. Uroczystość zakończyła się podziękowaniem i poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Spotkanie realizowane w ramach projektu pt. ?Most ponad czasem? realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie.

?Zadanie publiczne pn. Most ponad czasem dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego?.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka.

2023- Przepióreczka w działaniu

  • Przepióreczka na dożynkach gminnych

27 sierpnia Szkolny Zespół Tańca Ludowego „Przepióreczka” wystąpił podczas Gminnych Dożynek. Dożynki  stały się okazją do kolejnej prezentacji młodych talentów tanecznych członków naszego zespołu ludowego. Na program przygotowany przez nauczycieli A. Szymczyk,  W. Rzepecką i Andrzeja Krzyczkowskiego złożyły się tradycyjne tańce  krakowiak i kujawiak. Mali artyści z zapałem zaprezentowali wyuczone układy taneczne, za co zostali nagrodzeni brawami przez publiczność i słodkim upominkiem od organizatorów.

  • Koncert kolęd i pastorałek

Czas Bożego Narodzenia, to czas przepełniony radością z powodu narodzenia Bożej Dzieciny.  Każdy ujawnia  swą radość w dowolny sposób.  Dnia 15 stycznia 2023r. uczniowie PSP im. J. Korczaka należący do zespołu  ?Przepióreczka? ukazały ją włączając się w Parafialny Koncert Kolęd  i Pastorałek organizowany przez Ks. Dominika w kościele im. św. Wojciecha w Kowali-Stępocinie.  Panie prowadzące zespół: p. Anna Szymczyk, Wiesława Rzepecka i p. Andrzej Krzyczkowski, specjalnie na te okazję, przygotowały odpowiedni repertuar dla dzieci. Mali artyści, w barwnych ludowych strojach zaprezentowali kilka kolęd śpiewanych i granych  indywidualnie i zbiorowo. Występ uatrakcyjnili chłopcy grający na instrumentach : Piotruś  Piwoński ? gitara, Antoś Witczak ? akordeon i Marcel Pajek ? drewienka akustyczne. Publiczność Kowali mogła wysłuchać pastorałki ? Od serca do ucha?  zaśpiewanej przez Piotrusia Piwońskiego,  Adasia Dobrzańskiego i w roli głównej  chórzystki ? Nikoli Prusińskiej . Był to występ pełen żaru, radości i  przepełniony pozytywnymi emocjami.   Nagrodą dla dzieci były gromkie brawa tutejszej społeczności lokalnej  i słodki poczęstunek przygotowany przez naszych księży.

 

 

 

2022- Przepióreczka w działaniu

  • Projekt ?Młodzi dla swojej małej Ojczyzny?

Uczniowie z Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego Przepióreczka dzięki pozyskanym środkom przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w Kowali – Stępocinie  w okresie od 17 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku realizuje projekt ?Młodzi dla swojej małej Ojczyzny? .  Zajęcia kulturalne i artystyczne mają na celu propagowanie i kultywowanie polskiej kultury i tradycji. W ramach projektu prowadzone są warsztaty w trakcie, których dzieci  mogą poznać bogatą kulturę muzyczna i taneczna naszych przodków. Wszystkie  działania pozwalają na zwiększenie zainteresowania dzieci tańcem, co pozytywnie wpływa na wzrost aktywności i utrzymywania dobrych relacji  międzyludzkich,  radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwijania poczucia własnej wartości.

Projekt finansowany jest przez Gminę Kowala w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zadanie: ?Młodzi dla swojej małej Ojczyzny ? zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży?.

 

  • Dożynki Gminne

28 sierpnia 2022r.w Kowali – Stępocinie podczas Dożynek Gminnych,  której organizatorami był Wójt Gminy Kowala Dariusz Bulski wystąpił po raz kolejny nasz szkolny zespół tańca ludowego ?Przepióreczka?. Mali tancerze z klas drugich pod bacznym okiem instruktorów nauczycieli Anny Szymczyk, Wiesławy Rzepeckiej  i Andrzeja Krzyczkowskiego dali barwny popis taneczny. Zaśpiewali na ludowo Lipkę i Takiego Janicka, zatańczyli krakowiaka i polkę lubelską. Żywiołowy i dynamiczny występ został nagrodzony gromkimi brawami. Barwne stroje, wesoły dziecięcy śpiew, dynamiczny taniec zawsze bawią i wzbudzają radość. Zespół stał się propagatorem folkloru na terenie Gminy Kowala i kulturalnym ambasadorem naszej szkoły. Występ był bardzo udany, a dzieci szczęśliwe.  Działania zespołu znajdują wsparcie dyrekcji szkoły w Kowali  oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali – Stępocinie.

 

  • Przepióreczka na XXVII Konkursie Muzyczno-Tanecznym ?Music-Dance

Dnia 12.05.2022 r. na deskach Centrum Kultury w Kozienicach uczniowie należący do Szkolnego Zespołu Ludowego ? Przepióreczka? wzięli udział w XXVII Konkursie Muzyczno-Tanecznym ?Music-Dance?. Celem konkursu była wymiana doświadczeń między uczestnikami, prezentacja i popularyzacja pracy twórczej dzieci i młodzieży, wyłonienie utalentowanych wykonawców poprzez stworzenie możliwości wszechstronnego zaprezentowania ich uzdolnień, propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego. Rywalizacja była duża. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie na bardzo wysokim poziomie zaprezentowały swoje umiejętności. Nasi uczniowie zatańczyli ? Krakowiaczka? i otrzymali wyróżnienie. Cieszymy się ich sukcesem tym bardziej, że w konkursie uczestniczyły dzieci najmłodsze – uczniowie klas Ia i Ib. Małym tancerzom oraz ich opiekunkom, pani Annie Szymczyk, Wiesławie Rzepeckiej oraz panu Andrzejowi Krzyczkowskiemu  życzymy dalszych sukcesów.

 

  • Złote Gody 

Zespół ? Przepióreczka? zatańczył dla wyjątkowej publiczności. Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego z terenu naszej gminy. Podczas urokliwego spotkania młodzi tancerze zaprezentowali wiązankę polskich tańców ludowych.  Nasze pary małżeńskich seniorów z dużą radością oglądali występy dzieci. To była miła i wzruszająca uroczystość.

 

Nowy skład zespołu ? Przepióreczka?

 

Od 2021 r. w szeregi Dziecięcego Zespołu ? Przepióreczka? wstąpiły nowe dzieci. Są to uczniowie klasy Ia i Ib.

  1. Jakub Kowalczyk
  2. Julia Kruk
  3. Mateusz Małecki
  4. Marcel Pajek
  5. Martyna Piszczek
  6. Piotr Piwoński
  7. Wojciech Polit
  8. Nikola Prusińska
  9. Lena Szczerbińska
  10. Zuzanna Tomczyk
  11. Lena Wieczorek
  12. Antoni Witczak
  13. Adam Dobrzański
  14. Zuzanna Grzyb
  15. Maria Jakowienko
  16. Aleksandra Kowalik
  17. Tomasz Mordziński
  18. Antonina Sadza
  19. Lena Stanisławek

2019 –  Przepióreczka na imprezach środowiskowych

  • Puchar dla Przepióreczki!

Szkolny zespół ludowy Przepióreczka dnia 14.09.2019 r. został zaproszony do uczestnictwa w XXI  wojewódzkim Przeglądzie  Zespołów  Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy w Zaborowiu pt. ?Gędźby Orońskie?.  W trakcie trwania festiwalu wystąpili soliści oraz dziecięce i młodzieżowe zespoły ludowe. Celem konkursu było propagowanie i kultywowanie  polskiej kultury i tradycji. W festiwalu wzięło udział 10 zespołów z rożnych szkół.  Wszyscy  mistrzowsko zaprezentowali swoje umiejętności  wokalne i taneczne związane z muzyką ludową. Nasz zespół  wystąpił w trochę okrojonym składzie, jednak  nie przeszkodziło to małym artystom w zdobyciu pucharu i uzyskaniu  2 miejsca w konkursie. Wystąpili: Borys Grzyb i Zuzanna Paja, Tomasz Fiołna i Aleksandra  Piątek, Fabian Porzyczka i Antonina Rokita, Szymon  Dobrasiewicz i Lena  Naglak. Przepióreczka zaprezentowała trzy polskie tańce ludowe: kujawiaka ? z wokalną interpretacją w wykonaniu  Zuzi Pietruszki  pt. ? Czerwone jabłuszko?,  krakowiaka oraz polkę. Organizatorzy zatroszczyli się o swoich gości i przygotowali  moc przeróżnych atrakcji, nie tylko kulturalnych, ale również  sprawnościowych  oraz rozrywkowych. Były dmuchane zamki, piłkarzyki, żyroskop, trampoliny, odbywały się staropolskie gry i zabawy. Można było spróbować waty cukrowej, popcornu oraz potraw regionalnych. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników słodkie upominki i nagrody. Opiekunki zespołu Wiesława Rzepecka, Anna Szymczyk oraz Andrzej Krzyczkowski byli dumni z występu swoich małych tancerzy.

  • Przepióreczka na dożynkach gminnych

Sierpień 2019 okazał się bardzo pracowitym miesiącem dla Szkolnego Zespołu Tańca Ludowego „Przepióreczka”. W niedzielę 25 sierpnia zespół uświetnił swoim występem największą imprezę plenerową w gminie Kowala jaką są Dożynki Gminne. Odbyły się one na terenie boiska sportowych w Kowali. Dożynki  stały się okazją do kolejnej prezentacji młodych talentów tanecznych członków naszego zespołu ludowego. Na program przygotowany przez instruktorki A. Szymczyk i W. Rzepecką złożyły się tradycyjne tańce  krakowiak i kujawiak. Mali artyści z zapałem zaprezentowali wyuczone układy taneczne, za co zostali nagrodzeni brawami przez publiczność i słodkim upominkiem od organizatorów. Działania zespołu znajdują wsparcie dyrekcji szkoły w Kowali  oraz Stowarzyszenia Wspierania  Rozwoju Gminy Kowala.

  • Kolejny udany występ ?Przepióreczki?

Na pikniku rodzinnym zorganizowanym pod hasłem ? Rodzina! A to ci historia? wystąpił po raz kolejny nasz szkolny zespół tańca ludowego ?Przepióreczka? Impreza, której organizatorami było Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala wspólnie z IPN i Przystankiem Historia miał miejsce 25 maja 2019r  w Trablicach na terenie Izby Pamięci ks. Romana Kotlarza. Dzieci z zespołu ? Przepióreczka? pod bacznym okiem instruktorów nauczycieli Anny Szymczyk i Wiesławy Rzepeckiej w przeddzień Święta Matki zaprezentowały oprócz tańców ludowych piosenkach dedykowanych ukochanym mamom. Występ był bardzo udany, mamy wzruszone, a dzieci szczęśliwe. Radość wszystkich spotęgowało wiele piknikowych atrakcji, które były przygotowane przez organizatorów imprezy.

2018 – Z życzeniami w Złote Gody

Zespół ? Przepióreczka? dnia 13.10.2018 roku zatańczył dla wyjątkowej publiczności. Byli to jubilaci małżeńscy z terenu naszej gminy. Podczas urokliwego spotkania młodzi tancerze zaprezentowali wiązankę polskich tańców ludowych.  Nasze pary małżeńskich seniorów z dużą radością oglądali występy dzieci. To była miła i wzruszająca uroczystość.

 

2018 – Kolejny puchar dla Przepióreczki!

Szkolny zespół tańca ludowego Przepióreczka? bierze udział przy każdej okazji w prezentacjach i konkursach. Młodzi tancerze chętnie popisują się umiejętnościami zdobytymi w ramach szkolnej innowacji i przekonują koleżanki i  kolegów, że tańce ludowe także mogą dostarczać  wiele satysfakcji.   Ostatnio,  14.05.2018 roku zespół z sukcesem uczestniczył w IX Międzyszkolnych Spotkaniach Artystycznych ?Raz na ludowo?, zdobywając I miejsce w swojej kategorii wiekowej . więcej>>>

 

 

2017 – Światowy Dzień Serca – występ w świetlicy Szansa

Światowy Dzień Serca to święto obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę września z inicjatywy Światowej Federacji Serca. To szczególne święto ma na celu promocję zdrowego stylu życia. W naszej gminie obchodzone jest od kilku lat.  W tym roku to wyjątkowe spotkanie miało miejsce  28 września w świetlicy ?Szansa? i po raz  ósmy gośćmi były dzieci niepełnosprawne wraz z rodzicami. więcej>>>

 

2017-Powitanie wolontariuszy z Włoch

Mieszkańcy Kowali uroczyście powitali kolejnych wolontariusze z Europy. Tym razem są to Emanuel  i Nicol? to  z Włoch, którzy do stycznia 2017r. będą  pracować  na terenie naszej gminy dzięki projektowi ,,Kowala Europie Tak?? w ramach Programu Erasmus + realizowanemu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali.  Wśród witających młodych wolontariuszy wystąpił szkolny zespół taneczny ?Przepióreczka?, który zaprezentował wiązankę tańców narodowych.

 

2016 – Wycieczka do ? Energylandii?  – nagroda za udział w  Jubileuszu 100lecia szkoły

Rok 2016 był dla szkolnego zespołu tańca ludowego ?Przepióreczka? był bardzo pracowity. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności podczas gminnych imprez środowiskowych, a ich uwieńczeniem był występ na uroczystości 100-lecia szkoły.  Wysiłek dzieci z zespołu ? Przepióreczka? został doceniony przez dyrekcję szkoły, która ufundowała wstęp do ? Energylandii? . Wyjazd miał miejsce po koniec letnich wakacji. To była niesamowita frajda. Przejazd dzieci do tego magicznego parku sponsorował rodzic jednego  z członków zespołu.

 

2014 ? udział w uroczystości Powiatowego Dnia Animatora Kultury

Animator kultury, to osoba, która swoimi pomysłami aktywizuje społeczeństwo, rozbudza jego zainteresowania, pokazuje nowe i interesujące metody spędzania wolnego czasu, włącza ludzi w działania i wykorzystuje ich potencjał. 21 listopada2014 po raz szósty w Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach zorganizowało Powiatowy Dzień Animatora Kultury. Uroczystość jest okazją do spotkania się animatorów kultury z terenu powiatu radomskiego i nagrodzenia ich za zaangażowanie, kreatywność i działania na rzecz lokalnej społeczności. W tym roku 11 gmin powiatu radomskiego wytypowało osoby do tytułu Animator Kultury 2014. Wśród wyróżnionych znalazła się nauczycielka naszej szkoły Anna Szymczyk, która od trzech lat prowadzi na taneczny zespół ludowy ?Przepióreczka? i wspólnie z uczniami skutecznie podtrzymują piękne polskie tradycje i wielokrotnie swoim programem wzbogacają imprezy środowiskowe. Działania zespołu z ogromnym zaangażowaniem wspierają rodzice dzieci. Zespół ? Przepióreczka? zaprezentował swoje umiejętności taneczne podczas uroczystego wręczania tytułu ANIMATORA KULTURY w MDK w Pionkach. Dla małych artystów było to duże przeżycie. W świetle reflektorów i fleszy fotografów zaprezentowali dwa tance ludowe za swojego repertuaru. Po prezentacji zespołu, jego opiekunka, pani Anna Szymczyk odebrała z rąk burmistrza miasta Pionki statuetkę z tytułem ANIMATOR KULTURY za 2014rok.

Konkurs Raz na ludowo ? Radom 2013 i 2014

Zespół pod kierunkiem pani Anny Szymczyk przygotowuje i prezentuje program artystyczny na lokalnych festynach w Kowali i w Radomiu. Grupa uczestniczy także w konkursach, przeglądach dziecięcych zespołów ludowych i uroczystościach szkolnych. Pod kierunkiem pani Anny Szymczyk zespół ?Przepióreczka? w roku 2013 zajął I miejsce , a 2014 II miejsce w organizowanym w Radomiu konkursie ?Raz na ludowo?. Entuzjazm kierownika zespołu udziela się nie tylko dzieciom, ale także rodzicom, którzy organizują transport na występy oraz wspierają finansowo przygotowanie pokazów np. finansując zakup strojów. Pani Ania Szymczyk wykazuje w swojej pracy z dziećmi doskonałe umiejętności organizacyjne oraz talenty choreograficzne. Jej zaangażowanie i poświęcenie rozbudza zainteresowanie uczniów kulturą ludową, buduje silne więzi miedzy dziećmi, wychowawcą i rodzicami oraz wzbogaca organizowane w Kowali uroczystości. Dzięki tej inicjatywie kulturalnej dzieci z jednej strony zdobywają wiedzę o narodowej kulturze materialnej i duchowej, z drugiej uczą się aktywnie, pożytecznie i ciekawie organizować swój czas wolny. Atrakcyjność i społecznikowski charakter podjętych przez panią Annę Szymczyk działań na rzecz poszerzania zainteresowania kulturą ludową wśród najmłodszych budzi uznanie wśród rodziców, społeczności szkolnej i lokalnej.

 

Ludowy Piknik Majowy  – Radom 2014

Szkolny zespół tańca ludowego ?Przepióreczka? uczestniczył gościnnie w Ludowym Pikniku Majowym w Radomiu. Impreza zorganizowana przez hotel Arbiter okazała się niezwykle udana, a występ tancerzy z naszej szkoły przed publicznością, mimo początkowej tremy, sprawił wiele zadowolenia dzieciom i wspierającym ich tego dnia rodzicom oraz opiekunce Annie Szymczyk.

Dnia 10 maja 2014r. od samego rana padał deszcz, jednak, gdy nadszedł czas rozpoczęcia pikniku, zza gęstych chmur wyjrzało słońce. Wszyscy uczestnicy odetchnęli z ulgą ? występy mogły odbyć się na powietrzu. Na początek członkowie zespołu Przepióreczka wykonali piosenkę ludową ?Uciekła mi przepióreczka?, następnie a zatańczyli kilka tańców ludowych ze swojego repertuaru. Występ małych artystów nagrodzono gromkimi brawami oraz upominkiem, a na ręce opiekunki p. Anny Szymczyk przekazano podziękowanie dla zespołu. Dzieci obejrzały również występy innych wykonawców, a potem w przytulnej scenerii hotelu zjadły ciepły posiłek i bawiły się w ogrodzie pod okiem rodziców i swojej wychowawczyni. Na koniec zaproszono chętnych na zabawę taneczną. Mamy się czym cieszyć, bo to kolejny udany występ naszych małych propagatorów ludowej tradycji. Zespół ?Przepióreczka? systematycznie poszerza repertuar i wzbudza podziw kunsztem tancerzy, którzy mimo trudnych układów nie pozwalają sobie na żadne pomyłki w krokach i figurach.

 

Międzyszkolny Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej ? Wieś oczami Kolberga?.  ? Odechów gm. Skaryszew –  2013

Rok 2014 ogłoszony został Rokiem Oskara Kolberga kompozytora i folklorysty oraz autora wielu prac. W swoich publikacjach utrwalał on  wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej.  Nawiązując do ciekawej  spuścizny Kolberga dnia a 12 maja 20014r. uczennice z klasy IIb, Maja Nogaj i Michalina Błeszyńska wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Dziecięcej Piosenki Ludowej ? Wieś oczami Kolberga?. Jego organizatorem była PSP w Odchowie  gmina Skaryszew. Konkurs adresowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych i młodszych klas szkolnych. Czternastu małych wykonawców podczas konkursu śpiewało tradycyjne piosenki ludowe. Nasze uczennice śpiewając ?Przepióreczkę? otrzymały wyróżnienie. Podczas tego konkursu gościnnie wystąpił również nasz szkolny zespół ?Przepióreczka?, a koledzy ze starszych klas z Odechowa umilili nam czas oczekiwania na werdykt jury prezentując baśń ?Calineczka?. Konkurs przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy konkursu od organizatorów otrzymali drobne upominki.


Wróć
    cbk (2)