PROJEKTY. PROGRAMY. INNOWACJE.

Projekty realizowane w roku szkolnym 2023/2024

 • Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV- VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023
 •  „Kulturalna szkoła na Mazowszu”- program dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego
 • Złote Szkoły NBP
 • BohaterON w twojej szkole
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt prozdrowotny powiązany z  „Programem dla szkół”
 • Razem przez cztery pory roku.
 • Mali Wielcy Odkrywcy
 • Akademia Bezpiecznego Puchatka
 • Laboratoria Przyszłości
 • Innowacje sportowe
 • Zajęcia taneczne i rozwijające umiejętności społeczne
 • Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.
 • SKS z Orlenem
 • WF z AWF
 • „W mojej ojczyźnie – szkolny Zespół Tańca Ludowego – Przepióreczka”
 • „Młodzieżowa Akademia Siatki Marzeń”
 • Renowacja- Aktywacja

Projekty realizowane w roku szkolnym 2022/2023

 • Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV- VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023
 •  „Kulturalna szkoła na Mazowszu”- program dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego
 • Projekt edukacyjny  ?Wiedzę zdobywam, przyszłość wygrywam”
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt prozdrowotny powiązany z  „Programem dla szkół”
 • Razem przez cztery pory roku.
 • Mali Wielcy Odkrywcy
 • Akademia Bezpiecznego Puchatka
 • Laboratoria Przyszłości
 • Wehikuł czasu – zajęcia sportowe
 • Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.
 • SKS z Orlenem
 • WF z AWF
 • „W mojej ojczyźnie – szkolny Zespół Tańca Ludowego – Przepióreczka”
 • „Młodzieżowa Akademia Siatki Marzeń”

Projekty zrealizowane w roku szkolnym 2021/2022

 • Dzień Bezpiecznego Internetu – projekt szkolny
 • Akademia Bezpiecznego Puchatka
 • Wspólne Kroki w Cyberświecie – profilaktyczny projekt edukacji informatycznej opracowany przez Fundacją ?Poza Schematami? realizowany w klasie 3a
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt prozdrowotny powiązany z  „Programem dla szkół”
 • Trzymaj Formę- projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Lekcja ENTER
 • Stop przemocy można inaczej – program profilaktyczny własny
 • Program Re@lnie Odpowiedzialni
 • Zadbaj o kręgosłup! Badanie diagnostyczne w kierunku schorzeń kręgosłupa dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu powiatu radomskiego
 • Zajęcia wspomagające – Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Zajęcia specjalistyczne  – Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.
 • Kampania SMART, to znaczy mądrze- Nowe zagrożenia w sieci, patostreamm i treści niebezpieczne
 • Depresja ? wracamy do równowagi- program szkolny
 • Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Bieg po zdrowie – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Nie pal przy mnie proszę -projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Czyste powietrze wokół nas – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em

Projekty zrealizowane w roku szkolnym 2020/2021

 • „Myślę, decyduję, działam” finanse dla najmłodszych – innowacyjny projekt  realizowany w ramach programu  edukacji ekonomicznej opracowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, a współfinansowanego  przez Narodowy Bank Polski.
 • Trzymaj Formę- projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Czyste powietrze wokół nas – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Zachowaj Trzeźwy Umysł – ogólnopolska kampania profilaktyczna
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt ARR
 • Lokalne Centrum Kompetencji – projekt M@zowszanie realizowany przy współudziale środków unijnych
 • Kampania „Postaw na rodzinę” (spotkania z psychologiem)
 • Dzień Bezpiecznego Internetu – projekt szkolny
 • Wspólne Kroki w Cyberświecie – profilaktyczny projekt edukacji informatycznej opracowany przez Fundacją ?Poza Schematami? realizowany w klasie 3a
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt prozdrowotny powiązany z  „Programem dla szkół” finansowany ze środków unijnych realizowany przez KOWR ( Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).

Projekty realizowane w roku szkolnym 2019/2020

 • Gminny projekt patriotyczny „100 na 100 – świętujemy z Niepodległą”
 • Promujemy czytanie – projekt czytelniczy realizowany we współpracy z MSCDN w Radomiu i Bibliotekę Pedagogiczna w Radomiu.
 • „Myślę, decyduję, działam” finanse dla najmłodszych – innowacyjny projekt  realizowany w ramach programu  edukacji ekonomicznej opracowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, a współfinansowanego  przez Narodowy Bank Polski.
 • Trzymaj Formę- projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Czyste powietrze wokół nas – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Nie pal przy mnie, proszę – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Zachowaj Trzeźwy Umysł – ogólnopolska kampania profilaktyczna
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt ARR
 • Lokalne Centrum Kompetencji – projekt M@zowszanie realizowany przy współudziale środków unijnych
 • Kampania „Postaw na rodzinę” (spotkania z psychologiem)
 • Projekt profilaktyczny ” Zajęcia taneczne cheerleaders w Publicznej Szkole Podstawowej w Kowali”
 • Program MEN „AKTYWNA TABLICA”
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – pozyskanie 15.000tys na zakup nowości czytelniczych oraz realizacja działań na rzecz promocji czytelnictwa w ramach szkolnego projektu ” Z książką w XXI wiek”.

Projekty realizowane w roku szkolnym 2018/2019

 • „Myślę, decyduję, działam” finanse dla najmłodszych – innowacyjny projekt  realizowany w ramach programu  edukacji ekonomicznej opracowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, a współfinansowanego  przez Narodowy Bank Polski.
 • Trzymaj Formę- projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Czyste powietrze wokół nas – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Nie pal przy mnie, proszę – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt ARR
 • Lokalne Centrum Kompetencji – projekt M@zowszanie realizowany przy współudziale środków unijnych
 • Kampania „Postaw na rodzinę” (spotkania z psychologiem)
 • Twoje dane – Twoja Sprawa

Projekty realizowane w roku szkolnym 2017/2018

 • Zachowaj Trzeźwy Umysł – ogólnopolska kampania profilaktyczna
 • Trzymaj Formę- projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Czyste powietrze wokół nas – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt ARR
 • Lokalne Centrum Kompetencji – projekt M@zowszanie realizowany przy współudziale środków unijnych
 • Kampania „Postaw na rodzinę”

Projekty realizowane w roku szkolnym 2016/2017

 • Zachowaj Trzeźwy Umysł – ogólnopolska kampania profilaktyczna
 • Trzymaj Formę- projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Czyste powietrze wokół nas – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt ARR
 • Lokalne Centrum Kompetencji – projekt M@zowszanie realizowany przy współudziale środków unijnych
 • Kampania „Postaw na rodzinę”

Projekty realizowane w  roku szkolnym 2015/2016

 • Moja przyszłość – projekt realizowany ze środków unijnych
 • Lokalne Centrum Kompetencji – projekt M@zowszanie realizowany przy współudziale środków unijnych
 • Tydzień Bezpiecznego Internetu
 • Zachowaj Trzeźwy Umysł
 • Owoce i warzywa w szkole
 • Kampania „Postaw na rodzinę”

Projekty realizowane w roku szkolnym 2014/2015

Tak jak w roku poprzednim w naszej szkole realizowane były projekty finansowane ze środków zewnętrznych oraz szkolne projekty edukacyjne i wychowawcze

Projekty edukacyjne realizowane ze środków unijnych:

 •  ?Rozwój kwalifikacji kluczem do sukcesu uczniów Gminy Kowala”zajęcia dla uczniów klas IV – VI
 •  ?Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu uczniów klas I ? III Gminy Kowala?zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów klas I – III

Realizowaliśmy także szkolne projekty:

 • Lokomotywa wierszy Tuwima przybywa
 • Razem tworzymy lepszy Internet
 • Polubić czytanie – projekt czytelniczy
 • Ogólnopolska kampania profilaktyczna  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
 • Projekt Klubu Szkół UNICEF  „Gwiazdka dla Afryki
 • Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” to projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Zajęcia prowadzone w ramach projektu skłaniały do twórczego i kreatywnego podejścia do nauki. Zaplanowane zajęcia angażowały uczniów i wychodziły poza schemat klasowo-  lekcyjny. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w kilku ciekawych wycieczkach, a szkoła wzbogaciła swoją bazę o dodatkowe pomoce dydaktyczne takie jak: mikroskopy, mapy, zestawy do doświadczeń chemicznych.
 • Uczniowie uczestniczyli także w projektach prozdrowotnych ?Szklanka mleka? i ?Owoce w szkole? , których celem było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw. Uczniowie klas I ? III przez cały rok szkolny otrzymywali mleko w kartonikach oraz porcje owoców . Ponadto nauczyciele wdrażali na zajęciach edukacyjnych wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania.
 • Szkoła uczestniczyła także w realizacji zadań ogólnopolskiej kampanii Postaw na Rodzinę, w ramach której odbyły się ciekawe szkolenia i spotkanie z sędzia Anną Marią Wesołowską.
 • Uczniowie uczestniczyli także w kolejnej edycji Ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej ?Zachowaj Trzeźwy Umysł? realizując z powodzeniem zaplanowane zdania.
 • W ramach projektu finansowanego ze środków publicznych gminy Kowala ?Na szlakach powstania styczniowego. W 150 rocznicę bitwy pod Kowalą? klasy VI uczestniczyły w grze terenowej ?Skarby powstańczej poczty?  

 


Wróć