BIBLIOTEKA W SZKOLE

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

Rok szkolny 2018/2019

 

Organizacja pracy biblioteki w roku szkolnym 2018/2019

 Opiekun biblioteki –  Sylwia Bilska

zaprasza wszystkich czytelników do szkolnej biblioteki.

 Godziny pracy biblioteki

Wypożyczanie książek w bibliotece szkolnej odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

ZASADY ZACHOWANIA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.

biblioteka

 

PRZYCHODZĄC DO BIBLIOTEKI MUSICIE PAMIĘTAĆ O OBOWIĄZUJĄCYCH TU ZASADACH.

 

OTO ONE:

 

 1. W wypożyczalni obowiązuje cisza.

2. Do biblioteki wchodzimy po dwie osoby.

3. Nie wnosimy tornistrów, plecaków, reklamówek ani kurtek.

4. Książkę odkładamy zawsze na to samo miejsce.

5. Przed wypożyczeniem książki podajemy imię, nazwisko i klasę.

6. Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić nauczyciela o pomoc w szukaniu danej książki lub zdobyciu potrzebnych informacji.

 

AKTYW BIBLIOTECZNY

biblioteka 2Członkowie aktywu bibliotecznego służą pomocą w pracach bibliotekarza. Pomagają młodszym koleżankom i kolegom w wyborze lektury. Do ich stałych zadań należy przekazywanie informacji, przygotowanych przez nauczyciela bibliotekarza, o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach. Pod kierunkiem bibliotekarza przygotowują gazetki czytelnicze oraz porządkują księgozbiór w bibliotece. więcej>

 

2016/2017

 

NIE JESTEM SAM, JA KSIĄŻKĘ MAM… – PROJEKT CZYTELNICZY

„Nie jestem sam, ja książkę mam” – to projekt z zakresu edukacji czytelniczej realizowany w roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole przez uczniów klas I – VI.  Jego celem było propagowanie aktywności i kultury czytelniczej przez stosowanie różnorodnych i interesujących form pracy z książką. Podsumowanie w ramach  Szkolnego Festiwalu Książki miało miejsce 9 maja 2017r, a jego centralnym punktem były inscenizacje fragmentów wybranych lektur pod hasłem „Teatralne Fanaberie”. więcej>>>

SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Dnia 27 kwietnia 2017 roku odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów  klas I-III i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Celem konkursu było popularyzowanie czytelnictwa i kultury czytelniczej oraz wdrażanie do staranności przekazu językowego. Prezentacje uczestników oceniano za płynność, bezbłędność, wyrazistość i  interpretację. Komisja wyłoniła laureatów,  którym nadano tytuł Mistrza Czytania. Przyznano także tytuły Wicemistrza Czytania i wyróżnienia.

W kategorii klas 0-1 laureatami zostali:

  1. Małgorzata Rogala 0 b – Mistrz Czytania
  2. Gabriela Szpak kl.1 – Wicemistrz Czytania
  3. Patryk Pająk 0 a – wyróżnienie

W kategorii klas 2-3 laureatami zostali:

  1. Oliwia Chobot kl. 3a– Mistrz Czytania
  2. Gabriela Łyżwińska kl. 3c – Wicemistrz Czytania
  3. Dominik Wilk kl. 2b – wyróżnienie

„Z LEGENDĄ PRZEZ WIEKI” – GMINNY KONKURS CZYTELNICZY

Dnia 28 kwietnia 2017r. gościliśmy  uczniów klas IV ze szkół podstawowych z terenu gminy Kowala, które wzięły udział w Gminnym Konkursie „Z legendą przez wieki”. Szkolne ekipy rywalizowały w różnorodnych konkurencjach, które sprawdzały nie tylko znajomość treści lektur, ale także kreatywność, refleks, umiejętność współpracy w grupie, prezentację sceniczną, wykorzystanie wyobraźni…więcej>>>

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Uroczystość przyjęcia uczniów pierwszej klasy do grona czytelników biblioteki to nasza szkolna tradycja. Tegoroczne pasowanie na czytelnika odbyło się w dniu 25 kwietnia 2017 roku.  Przygotowane zostało jak zawsze pod okiem nauczyciela bibliotekarza p. Sylwii Bilskiej i członków aktywu bibliotecznego, do którego należą uczennice klasy 6a. Na uroczystości pojawili się goście ze  świata bajek i baśni. Tajemniczy Kot w Butach i Wróżka sprawdzili znajomość bajek i bajkowych postaci pierwszoklasistów… więcej>>>

 

NASZ GOŚĆ AGNIESZKA FRĄCZEK

prezentacja3Gminna Biblioteka Publiczna w Kowali wspólnie z naszą szkołą zorganizowała dla najmłodszych czytelników, uczniów z klas I-III z terenu gminy Kowala, spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek – poetką i autorką książek dla dzieci. Spotkanie odbyło się 28 października 2016r w hali sportowej PSP w Kowali. więcej>>>

 

 

2014/2015

 

ŻYCZENIA KSIĄŻKI – PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość w miłej i uroczystej atmosferze, a pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. Nic dziwnego, że pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych, które odbyło się 27.04.2015r. było ogromnym przeżyciem dla uczniów klas pierwszych – nowych czytelników szkolnej biblioteki. A wszystko zaczęło się od … więcej>>>

 

2013/2014

KONKURS CZYTELNICZY

CZYTANIE1W I semestrze biblioteka szkolna aktywnie włączała się w różnorodne działania organizowane na terenie naszej szkoły, które miały na celu zachęcenie uczniów do czytania. W ramach projektu „Lokomotywa wierszy Tuwima przybywa…” zorganizowana została wystawa poświęcona poecie i jego twórczości. Udostępniano uczniom publikacje i lektury oraz zakupiono wiele nowych pozycji  z literatury dla dzieci i młodzieży. Systematycznie kontrolowano stan czytelnictwa. Możemy więc poinformować o wynikach konkursu czytelniczego za I semestr  2013/2014. więcej>>>

Uroczyste pasowanie na czytelnika 2012… 

 

imagesCAWKL7ZKUroczystość odbyła się dn.21.05.2012 r. w bibliotece szkolnej dla uczniów klas pierwszych. W części wstępnej uczniowie zostali zapoznani z lokalem biblioteki i księgozbiorem. Oglądali wystawki,, Najładniejsze książki” i ,,Książki zniszczone”. Przy pomocy nauczyciela bibliotekarza ustalili zasady postępowania z książką i zasady zachowania się w bibliotece szkolnej.

więcej>

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127