BIBLIOTEKA W SZKOLE

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

Rok szkolny 2015/2016

Rok Szkolny 2016/2017

Organizacja pracy biblioteki w roku szkolnym 2015/2016

 Opiekun biblioteki –  Sylwia Bilska

zaprasza wszystkich czytelników do szkolnej biblioteki.

 Godziny pracy biblioteki

Wypożyczanie książek w bibliotece szkolnej odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

ZASADY ZACHOWANIA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.

biblioteka

PRZYCHODZĄC DO BIBLIOTEKI MUSICIE PAMIĘTAĆ O OBOWIĄZUJĄCYCH TU ZASADACH.

 OTO ONE:

 1. W wypożyczalni obowiązuje cisza.

2. Do biblioteki wchodzimy po dwie osoby.

3. Nie wnosimy tornistrów, plecaków, reklamówek ani kurtek.

4. Książkę odkładamy zawsze na to samo miejsce.

5. Przed wypożyczeniem książki podajemy imię, nazwisko i klasę.

6. Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić nauczyciela o pomoc w szukaniu danej książki lub zdobyciu potrzebnych informacji.

AKTYW BIBLIOTECZNY

biblioteka 2Członkowie aktywu bibliotecznego służą pomocą w pracach bibliotekarza. Pomagają młodszym koleżankom i kolegom w wyborze lektury. Do ich stałych zadań należy przekazywanie informacji, przygotowanych przez nauczyciela bibliotekarza, o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach. Pod kierunkiem bibliotekarza przygotowują gazetki czytelnicze oraz porządkują księgozbiór w bibliotece. więcej>

NASZ GOŚĆ AGNIESZKA FRĄCZEK 2016/2017

prezentacja3Gminna Biblioteka Publiczna w Kowali wspólnie z naszą szkołą zorganizowała dla najmłodszych czytelników, uczniów z klas I-III z terenu gminy Kowala, spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek – poetką i autorką książek dla dzieci. Spotkanie odbyło się 28 października 2016r w hali sportowej PSP w Kowali. więcej>>>

ŻYCZENIA KSIĄŻKI – PASOWANIE NA CZYTELNIKA 2014/2015

Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość w miłej i uroczystej atmosferze, a pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. Nic dziwnego, że pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych, które odbyło się 27.04.2015r. było ogromnym przeżyciem dla uczniów klas pierwszych – nowych czytelników szkolnej biblioteki. A wszystko zaczęło się od … więcej>>>

KONKURS CZYTELNICZY 2013/2014

CZYTANIE1W I semestrze biblioteka szkolna aktywnie włączała się w różnorodne działania organizowane na terenie naszej szkoły, które miały na celu zachęcenie uczniów do czytania. W ramach projektu „Lokomotywa wierszy Tuwima przybywa…” zorganizowana została wystawa poświęcona poecie i jego twórczości. Udostępniano uczniom publikacje i lektury oraz zakupiono wiele nowych pozycji  z literatury dla dzieci i młodzieży. Systematycznie kontrolowano stan czytelnictwa. Możemy więc poinformować o wynikach konkursu czytelniczego za I semestr  2013/2014. więcej>>>

Uroczyste pasowanie na czytelnika 2012… 

 

imagesCAWKL7ZKUroczystość odbyła się dn.21.05.2012 r. w bibliotece szkolnej dla uczniów klas pierwszych. W części wstępnej uczniowie zostali zapoznani z lokalem biblioteki i księgozbiorem. Oglądali wystawki,, Najładniejsze książki” i ,,Książki zniszczone”. Przy pomocy nauczyciela bibliotekarza ustalili zasady postępowania z książką i zasady zachowania się w bibliotece szkolnej.

więcej>

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127