ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

NASZA GRUPA OA w roku szkolnym 2022/2023

KODEKS PRZEDSZKOLAKA
1. Jestem pogody i roześmiany każdego dnia.
2. Wiem, że proszę, dziękuję, przepraszam mówić mam.
3. Miły, uprzejmy jestem dla innych, nigdy się nie obrażam.       
4. Słucham dorosłych, chętnie młodszym i starszym pomagam.
5. Swojej pani zawsze mogę powiedzieć co czuję i co mnie interesuje.
6. Wiem, że z kolegami trzeba się dzielić.
7. Uczę się oceniać różne zachowania i rozumiem skutki 
swojego działania.
8. Tu kolegów wielu mam i dobrze się czuję bez mamy sam.
OPIEKUN GRUPY: mgr MARTA JOŃCZYK
       

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września nasi najmłodsi uczniowie obchodzili swoje święto. W tym dniu dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych i muzycznych oraz wspólnie  wykonały prace plastyczną. W prezencie od wychowawcy dzieci dostały dyplomy oraz odznaki Super Przedszkolaka. Małych uczniów odwiedziły również pani dyrektor Małgorzata Konieczna oraz pani wicedyrektor Iwona Więckowska, które złożyły wszystkim życzenia i wręczyły słodkie upominki. Na koniec sala zajęć zamieniła się w salę kinową.

 

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023  uczęszcza 11 dzieci, 2- 5 latków i 9- sześciolatków w tym 6 dziewczynek oraz 5 chłopców. Wychowawcą klasy jest mgr Marta Jończyk. Dzieci bardzo szybko zaadoptował się w nowym otoczeniu. Bardzo lubią zabawy ruchowe zarówno te w sali jak i na świeżym powietrzu oraz prace plastyczne wykonywane różnymi technikami.  Przez cały rok mali uczniowie pod okiem wychowawcy poprzez zabawy, gry, literaturę dziecięcą oraz karty pracy ,, Dzieciaki w akcji” będą przygotowywać się do rozpoczęcia nauki w wyższych klasach ( zostaną zapoznani z literami oraz z podstawami matematyki i przyrody).Mali uczniowie uczestniczą również w zajęciach z j. angielskiego,  religii oraz zajęciach logopedycznych.

W bieżącym roku szkolnym  będą realizowane  następujące projekty: ,,Mali wielcy odkrywcy”; ,, Razem przez cztery pory roku”, ,, Czyste powietrze wokół nas”.

PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW

Ten dzień był szczególny dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg naszej szkoły. Po miesiącu wspólnej pracy  i zabawy maluchy z zerówki  przygotowały  swój  pierwszy publiczny występ. A wszystko po to, aby dostąpić pasowania na „Żaka Przedszkolaka”…

I stało się … 13.10.2020r odbyło się pasowania na „Żaka Przedszkolaka”. Od września przedszkolaki pod okiem p. Małgorzaty Gębskiej-Orzechowskiej przygotowywały się do tej uroczystości.  Maluchy w odświętnych strojach, swobodnie i pewnie recytowały wiersze i śpiewały poznane piosenki. Ich umiejętności i talenty wzbudziły podziw Pani Dyrektor. Na koniec, aby zostać prawdziwym przedszkolakiem należało złożyć przyrzeczenie, w którym dzieci zgodnie zapewniały, że będą słuchać swojej Pani, grzecznie i zgodnie się bawić oraz zawsze będą uśmiechnięte. Uroczyste pasowanie na prawdziwego przedszkolaka potwierdzone zostało przez dyrektora Małgorzatę Konieczną poprzez dotknięcie zaczarowanym ołówkiem każdego dziecka. Miłym akcentem spotkania było wręczenie wychowankom dyplomów, które z pewnością będą wspaniałą pamiątką najmłodszych lat pobytu w szkole. Uśmiechnięte miny oraz powaga przysięgi spowodowały, że ten dzień nasze przedszkolaki zapamiętają na długo.

DZIEŃ PRAW DZIECKA

Co roku 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta związana jest z rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W tym roku obchody Dnia Praw Dziecka spoczęły na barkach najmłodszych. I trzeba przyznać, że dzieci z oddziału zerowego godnie zastąpiły swoich starszych kolegów, którzy uczą się zdalnie w domu. Na zajęciach pani wychowawczyni przybliżyła maluchom Prawa Dziecka oraz opowiedziała jak wielka jest ich ranga. Przy tej okazji nie zabrakło też pogadanki o naszym patronie Januszu Korczaku, który twierdził, że „dziecko to też człowiek, tyle, że jest  mały” i  zasługuje na szacunek i przestrzeganie jego praw. Następnie przedszkolaki z pomocą pani M.Gębskiej – Orzechowskiej i pani praktykantki z wielkim zaangażowaniem wykonały wspaniały plakat, na którym umieściły poznane prawa dziecka i z dumą zawiesiły go w swojej sali. Ten dzień miał wielkie znaczenie dla przedszkolaków, które uświadomiły sobie, jak ważne są ich prawa i że mimo, iż są mali mają prawo do szacunku i miłości.


Wróć
    cbk (2)