KĄCIK PRZEDSZKOLAKA

Urodziny najwspanialszego pluszowego przyjaciela  – misia

25 listopada 2017r. swoje święto na całym świecie obchodzi najpopularniejsza dziecięca przytulanka – pluszowy miś. W naszej szkole jej urodziny zorganizowaliśmy 24 listopada 2017r. Dla wyrażenia naszego serdecznego przywiązania do pluszowych przyjaciół, w tym dniu dzieci z grupy 0a  przyszły do szkoły ze swoimi ulubionymi pluszakami, a na korytarzu pojawiła się sympatyczna wystawa prac plastycznych, których bohaterem był pluszowy miś. Szczególne zainteresowanie wzbudziły przytulanki własnoręcznie wykonane przez dzieci. Najciekawsze prace zostały nagrodzone. Piątkowy poranek  z pewnością na długo zostanie w pamięci przedszkolaków.  Czekamy na misie w przyszłym roku…

 

 

Kodeks naszych przedszkolaków.

Dziecko powinno mieć prawo do bycia tym, kim jest, bycia dzieckiem z prawem do dnia dzisiejszego – nie można go traktować jedynie z punktu widzenia przyszłości, w którą wejdzie”  tak twierdził przyjaciel dzieci i nasz patron  – Janusz Korczak. Ma ono prawo do swego dziecięcego świata, z którego musi stopniowo wyrastać, podejmując coraz trudniejsze zadania. Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość psychofizyczną i niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepodważalne prawo do życia, nazwiska, narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznane dziecku przez prawo mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój osobowości, a także możliwości pozytywnej samorealizacji swojego losu. Te i inne prawa dziecka oraz zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej zostały przyjęte przez dzieci, które własnoręcznie podpisy Kodeks przedszkolaka , który przygotowały razem ze swoją wychowawczynią Małgorzatą Gębską – Orzechowską.

 

 Zerówka praktycznie poznawała zasady ruchu drogowego.

Na początku września dzieci z grupy Oa poznawały zasady ruchu drogowego. Było przy tym wiele zabawy i radości. Nasze przedszkolaki wybrały się na pobliskie skrzyżowanie i po praktycznych ćwiczeniach  z zachowania na drodze wykonywały bardzo interesujące prace plastyczne. Miało to na celu zaznajomienie dzieci z zasadami bezpieczeństwa drogowego, sygnalizacją świetlną oraz znakami drogowymi. Dzieci szybko odnalazły się w tej tematyce, wykazując duże zaangażowanie i miliony pomysłów na plastyczne realizacje tematu. Radości i zabawie przy tym nie było końca.

Spacer w poszukiwaniu skarbów jesieni.

W celu kształtowania wrażliwość dzieci na piękno jesiennego krajobrazu i poszerzania ich wiedzy na temat ekosystemu jakim jest park 15 września uczniowie z grupy 0A i 1c wraz z wychowawcami wybrali się na wspólną wycieczkę do parku w Kowali. Dzieci obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie, rozpoznawały najpopularniejsze gatunki roślin i zwierząt żyjących w parku. Gromadziły też skarby jesieni, które po powrocie do szkoły znalazły miejsce w kącikach przyrodniczych w klasach. Na kolejnych zajęciach posłużą dzieciom do wykonania prac plastycznych o tematyce jesiennej.

 

Przedszkolaki doskonalą swoje umiejętności

Bez względu na to, czy dziecko uczęszcza do zerówki przedszkolnej czy szkolnej, nazywanej też „oddziałem przedszkolnym”, powinien uczyć się tego samego, czyli głównie zdobywać umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki. Ważnym zadaniem będzie więc ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko. W zerówce przedszkolnej i szkolnej kładzie się też duży nacisk na rozwój społeczny i emocjonalny. więcej>>>

 

 

Przedszkolaki odkrywają świat dźwięków…

Bardzo ważną formą kształcącą umiejętność uważnego słuchania stanowią ćwiczenia w spostrzeganiu i odróżnianiu zjawisk akustycznych w przyrodzie i otoczeniu. Chodzi tu zarówno o znane dzieciom odgłosy (klakson samochodu, szczekanie psa, turkot kół, itp.) jak również dźwięki instrumentów o określonej i nieokreślonej wysokości brzmienia. Wykonanie zadań z tego zakresu wymaga od dzieci dużej koncentracji uwagi, dlatego też takie ćwiczenia powinny przebiegać w formie ciekawych zabaw pobudzających do aktywnego słuchania. więcej>>>


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127