ŚWIETLICA SZKOLNA

Godziny otwarcia świetlicy w roku szkolnym 2022/2023

Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.00 – 16.00.

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

P. Agnieszka Kęder    P. Emilia Rekowska

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.00  – 12.00

E.Rekowska

7.00 – 12.00

E.Rekowska

7.00 – 12.00

E.Rekowska

7.00 – 12.00

A. Kęder

7.00 – 12.00

A. Kęder

 11.00 – 16.00

A. Kęder

10.00 -16.00

A. Kęder

11.00 – 16.00

A. Kęder

10.00 – 16.00

E.Rekowska

11.00 -16.00

A. Kęder

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

images0LENYB1GŚwietlica szkolna przyjmuje dzieci według określonych zasad. Uczniowie muszą zostać zapisani na zajęcia świetlicowe przez rodziców, którzy wypełniają w tym celu odpowiedni formularz dostępny u pedagoga szkolnego. Wszystkie zapisane dzieci obowiązuje Regulamin świetlicy szkolnej zamieszczony poniżej. Nie stosowanie się do ustalonych zasad może skutkować wykluczeniem z zajęć świetlicowych po uprzednim powiadomieniu rodziców ucznia.

Tu czytaj: REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

OFERTA SZKOLNEJ ŚWIETLICY

images835RDO5DOpieką świetlicową objęte są dzieci, których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu oraz dzieci czekające na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedą itp.). Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach, wskazywanie różnych form spędzania czasu wolnego, rozbudzanie aktywności twórczej. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizujemy mianowicie:

  • gry i zabawy grupowe w świetlicy, zajęcia plastyczno-techniczne,
  •  zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),
  • zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),
  • zajęcia dramowe (krótkie formy aktorskie, próby inscenizacji krótkich przedstawień lub wierszy),
  • zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści,
  • zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu (na szkolnym boisku lub w sali zabaw).

Świetlica  służy również pomocą w odrabianiu prac domowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wróć
    cbk (2)