ŚWIETLICA SZKOLNA

Godziny otwarcia świetlicy w roku szkolnym 2023/2024

Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.00 ? 16.00.

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

P. Agnieszka Kęder    P. Emilia Rekowska

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.00  – 12.00

E.Rekowska

7.00 – 12.00

E.Rekowska

7.00 – 12.00

E.Rekowska

7.00 – 12.00

A. Kęder

7.00 – 12.00

A. Kęder

 11.00 – 16.00

A. Kęder

10.00 -16.00

A. Kęder

11.00 – 16.00

A. Kęder

10.00 – 16.00

E.Rekowska

11.00 -16.00

A. Kęder

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

images0LENYB1GŚwietlica szkolna przyjmuje dzieci według określonych zasad. Uczniowie muszą zostać zapisani na zajęcia świetlicowe przez rodziców, którzy wypełniają w tym celu odpowiedni formularz dostępny u pedagoga szkolnego. Wszystkie zapisane dzieci obowiązuje Regulamin świetlicy szkolnej zamieszczony poniżej. Nie stosowanie się do ustalonych zasad może skutkować wykluczeniem z zajęć świetlicowych po uprzednim powiadomieniu rodziców ucznia.

Tu czytaj: REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

OFERTA SZKOLNEJ ŚWIETLICY

images835RDO5DOpieką świetlicową objęte są dzieci, których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu oraz dzieci czekające na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedą itp.). Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach, wskazywanie różnych form spędzania czasu wolnego, rozbudzanie aktywności twórczej. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizujemy mianowicie:

  • gry i zabawy grupowe w świetlicy, zajęcia plastyczno-techniczne,
  •  zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),
  • zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),
  • zajęcia dramowe (krótkie formy aktorskie, próby inscenizacji krótkich przedstawień lub wierszy),
  • zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści,
  • zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu (na szkolnym boisku lub w sali zabaw).

Świetlica  służy również pomocą w odrabianiu prac domowych.

 

 

            Podjęte przez wychowawców świetlicy działania ukierunkowane są na rozwój zainteresowań wychowanków i zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych.  Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Są  to zajęcia: – plastyczno-techniczne ? czytelnicze – sportowe – artystyczne – stolikowe ? dydaktyczne.  W ramach działalności dydaktycznej świetlica oferuje uczniom udział w różnych zajęciach tematycznych zgodnych z planem pracy świetlicy, a także pomoc przy odrabianiu zadań domowych. Zajęcia czytelnicze są wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji czytelniczych, zdobywania wiedzy oraz przekazywania wartości i norm społecznych. Podczas tych zajęć uczniowie indywidualnie czytają wybrane teksty, czasopisma lub słuchają głośno czytanych tekstów, rozwijając swoją wyobraźnie i umiejętność słuchania. Kreatywność uczniów dostrzec można poprzez ekspozycję prac na gazetkach ściennych, dekorujących korytarz oraz salę świetlicową, Duża część prac przestrzennych powstaje w połączeniu wyobraźni, kreatywności i różnego rodzaju klocków – Lego, wafle czy słomki. Ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów uczęszczających na świetlicę, cieszą się także pianki, na których zastosowanie dzieci mają różne pomysły np. budowa toru przeszkód, domków czy baz.

Zajęcia sportowe dają uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, rozbudzają zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalają odpocząć i zregenerować siły.  Uczniowie mają także czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z gier edukacyjno- towarzyskich zgromadzonych w świetlicy. Wychowawcy świetlicy dużą uwagę zwracają na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętności panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy i na terenie szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wróć
    cbk (2)