ŚWIETLICA SZKOLNA

Godziny otwarcia świetlicy w roku szkolnym 2017/2018

Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.00 – 16.00.

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

P. Agnieszka Kęder    P. Emilia Rekowska

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.00  – 12.00

A. Kęder

7.00 – 12.00

A. Kęder

7.00 – 12.00

A. Kęder

7.00 – 12.00

E. Rekowska

7.00 – 12.00

E. Rekowska

 11.00 – 16.00

E. Rekowska

11.00 -16.00

E. Rekowska

10.00 – 16.00

E. Rekowska

10.00 – 16.00

A. Kęder

11.00 -16.00

A. Kęder

OFERTA SZKOLNEJ ŚWIETLICY

images835RDO5DOpieką świetlicową objęte są dzieci, których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu oraz dzieci czekające na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedą itp.). Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach, wskazywanie różnych form spędzania czasu wolnego, rozbudzanie aktywności twórczej. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizujemy mianowicie:

 • gry i zabawy grupowe w świetlicy, zajęcia plastyczno-techniczne,
 •  zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),
 • zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),
 • zajęcia dramowe (krótkie formy aktorskie, próby inscenizacji krótkich przedstawień lub wierszy),
 • zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści,
 • zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu (na szkolnym boisku lub w sali zabaw).

Świetlica  służy również pomocą w odrabianiu prac domowych.

 

 

ZASADY ZACHOWANIA NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Na świetlicę wchodzimy tylko w obecności wychowawcy.
 • Przy wejściu zapisujemy się na listę obecności.
 • Po zapisaniu się na listę siadamy oczekując na polecenia wychowawcy.
 • Na początku każdej godziny wspólnie z wychowawcą ustalamy rodzaj zajęć.
 • Uważnie słuchamy poleceń wychowawcy i spełniamy jego prośby.
 • Nie tworzymy hałasu.
 • Nie biegamy po świetlicy.
 • Używamy słów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Prosimy wychowawcę o wybrane gry, przybory, sprzęt, itp.
 • Nie niszczymy wyposażenia i dekoracji świetlicy.
 • Po zajęciach robimy porządek, odnosimy przedmioty dokładnie na swoje miejsce lub oddajemy je wychowawcy.
 • Dbamy o miłą atmosferę zajęć, nikomu nie przeszkadzamy, okazujemy sobie wzajemnie szacunek.
 • Nie używamy „niegrzecznych” słów.
 • Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia, nie oddalamy się podczas spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

 Kary

Za łamanie zasad regulaminu uczeń w ciągu każdego tygodnia może otrzymać dwie żółte kartki ostrzegawcze, zaś trzecia będzie czerwona i oznacza wpisanie uwagi do dzienniczka, którą należy przekazać rodzicom.

Kartki te będą eksponowane na tablicy magnetycznej.

Nagrody

Za zachowanie, które wychowawca uzna za wyjątkowo pozytywne, w ciągu każdego tygodnia uczeń może otrzymać dwie kartki zielone, zaś trzecia będzie niebieska i oznacza przekazanie pisemnej pochwały do wychowawcy klasy.

Kartki te będą eksponowane na tablicy magnetycznej.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 images0LENYB1GŚwietlica szkolna przyjmuje dzieci według określonych zasad. Uczniowie muszą zostać zapisani na zajęcia świetlicowe przez rodziców, którzy wypełniają w tym celu odpowiedni formularz dostępny u pedagoga szkolnego. Wszystkie zapisane dzieci obowiązuje Regulamin świetlicy szkolnej zamieszczony poniżej. Nie stosowanie się do ustalonych zasad może skutkować wykluczeniem z zajęć świetlicowych po uprzednim powiadomieniu rodziców ucznia.

więcej>

 

WYPRAWKA ŚWIETLIKA, CZYLI Z CZYM DO ŚWIETLICY?

dzieci2MAŁY BLOK RYSUNKOWY A4

 • DUŻY BLOK RYSUNKOWY A3
 • BLOK TECHNICZNY BIAŁY A4
 •  BLOK TECHNICZNY KOLOROWY A4 i A3
 • PAPIER KOLOROWY
 • KREPINA (pięć kolorów)
 • KREDKI ŚWIECOWE LUB OŁÓWKOWE
 • PLASTELINA
 • OŁÓWEK
 • TAŚMA KLEJĄCA PRZEZROCZYSTA
 • KLEJ DO PAPIERU W SZTYFCIE
 • KLEJ PRZEZROCZYSTY W PŁYNIE
 • FARBY PLAKATOWE I PĘDZEL
 • RĘCZNIK PAPIEROWY
 • PAPIER KSERO – RYZA
 • NOŻYCZKI
 • TEMPERÓWKA
 • GUMKA

 

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127