O SZKOLE

 

Nasza szkoła istnieje od 1916 roku. W czerwcu 2016 roku obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia jej istnienia. Obecny budynek został wybudowany na początku lat 50. Obok wybudowano nowoczesna halę sportową, którą uroczyście oddano do użytku  we wrześniu 2010 roku. W maju 2016 nowy wygląd zyskał teren przyszkolny dzięki wymianie ogrodzenia i budowie parkingów.

 

 

 

Od 1 września 2021 roku powierzenie pełnienia funkcji dyrektora PSP im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie otrzymała ponownie Pani mgr Małgorzata Konieczna, a funkcję wicedyrektora objęła Pani mgr Iwona Więckowska.

 

W roku szkolnym 2023/2024 w 16 oddziałach uczy się 271 uczniów, o których edukację i wychowanie dba 38 nauczycieli, w większości dyplomowanych.  Do dyspozycji mamy 13 sal lekcyjnych, 15 – stanowiskową pracownię komputerową z dostępem do Internetu,  dobrze wyposażoną halę sportową, w której nasi uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia sportowe. Od września 2019 roku uczniowie mogą także korzystać z nowoczesnej pracowni językowej. Maluchy mają swoją salę przedszkolną. Po zajęciach dzieci mogą korzystać z komputerów w Lokalnym Centrum Kompetencji zlokalizowanym w jednej z sal oraz ze szkolnej świetlicy, gdzie mogą  nie tylko odrobić lekcje, ale także rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Posiadamy także dostosowaną do potrzeb czytelniczych uczniów bibliotekę szkolną oraz stołówkę, w której dzieci spożywają ciepły posiłek. Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna wspólnie z bibliotekarzem, pedagogiem, psychologiem, logopedą i wychowawcami świetlicy dba o wszechstronny rozwój uczniów. Naszymi działaniami stwarzamy możliwość rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań społeczności uczniowskiej, która wspierana przez nauczycieli uczestniczy w różnych konkursach  i zawodach pozaszkolnych. Sami również jesteśmy gospodarzami  konkursów gminnych. Każdy uczeń naszej szkoły już od oddziału przedszkolnego uczy się języka angielskiego, a od klasy VII drugiego języka obcego – niemieckiego. W szkole realizowane są innowacje i ciekawe projekty angażujące do dodatkowej aktywności  i poszerzające obowiązującą  podstawę programową.

 

W naszej szkole nie można się nudzić. Uczniowie nie tylko spędzają czas nad książką i zeszytem, ale mają także chwile na zabawy taneczne i wycieczki, wyjścia do kina, teatru czy muzeum. Organizujemy także wiele imprez integracyjnych i środowiskowych. Istotną rolę w organizacji życia szkolnego odgrywa samorząd uczniowski, który jest inicjatorem wielu działań aktywizujących społeczność szkolną. Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w działaniach wolontariackich organizowanych przez Szkolny Klub Małego Wolontariusza, Szkolne Koło Caritas i Koło Misyjne.

 

Ponadto w szkole prężnie działają:

  • Szkolny Klub Europejski EUROKOWALA
  • Stowarzyszenie Przyjaciół PSP im. J. Korczaka w Kowali-Stępocinie (od 25.01.2022 r.)

Bezpieczeństwo uczniów to dla nas sprawa priorytetowa. Dlatego w szkole zainstalowany jest monitoring, a nauczyciele i uczniowie z sekcji porządkowej samorządu uczniowskiego na dyżurach  czuwają nad porządkiem na przerwach. Bierzemy także udział w akcjach  na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, organizujemy warsztaty pierwszej pomocy i spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej i Służby Zdrowia.

 

1 września 2016 r. zaszły zmiany, bo na zasłużoną emeryturę odeszła Pani mgr Łucja Byzdra – długoletni nauczyciel i wieloletni dyrektor naszej szkoły, a nowym dyrektorem została Pani mgr Małgorzata Konieczna, zaś funkcję wicedyrektora pełniła do 31.08.2021 r. Pani mgr Joanna Kutkowska.

 

Od 1 września 2017 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowali-Stępocinie jest szkołą 8-letnią.


Wróć