O SZKOLE

Nasza szkoła istnieje od 1916 roku. W czerwcu 2016 roku obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia jej istnienia. Obecny budynek został wybudowany na początku lat 50. Obok wybudowano nowoczesna halę sportową, którą uroczyście oddano do użytku  we wrześniu 2010 roku. W maju 2016r nowy wygląd zyskał teren przyszkolny dzięki wymianie ogrodzenia i budowie parkingów. 

1 września 2016r. zaszły duże zmiany.w  Na zasłużoną emeryturę odeszła Łucja Byzdra – długoletni nauczyciel i wieloletni dyrektor naszej szkoły. Teraz o sprawy szkoły troszczą się panie dyrektor Małgorzata Konieczna oraz jej zastępca Joanna Kutkowska.

Od 1 września 2017r. szkoła 6-letnia Szkoła Podstawowa w Kowali została przekształcona w szkołę 8 letnią.  W 17 oddziałach i 1 grupie przedszkolnych, pod okiem 37 nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 uczy się 344 uczniów. Korzystamy obecnie z 13 sal lekcyjnych, pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, bardzo dobrze wyposażonej hali sportowej, w której nasi uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia sportowe. Uczniowie mogą także korzystać ze szkolnej biblioteki. Maluchy mają swoją salę przedszkolną. Po zajęciach dzieci mogą korzystać z komputerów w Lokalnym Centrum Kompetencji zlokalizowanym w jednej z sal. Do dyspozycji uczniów jest świetlica, w której mogą oni  nie tylko odrobić lekcje, ale także rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Posiadamy także stołówkę, w której dzieci spożywają ciepły posiłek.. Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna wspólnie z bibliotekarzem, pedagogiem, logopedą i wychowawcami świetlicy dba o wszechstronny rozwój uczniów. Naszymi działaniami stwarzamy możliwość rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań społeczności uczniowskiej, która wspierana przez nauczycieli uczestniczy w różnych konkursach  i zawodach pozaszkolnych. Sami również jesteśmy gospodarzami  konkursów gminnych. Każdy uczeń naszej szkoły już od oddziału przedszkolnego uczy się języka angielskiego, a od klasy VII drugiego języka obcego – niemieckiego. W szkole realizowane są innowacje i ciekawe projekty angażujące do dodatkowej aktywności  i poszerzające obowiązująca  podstawę programową.

W naszej szkole nie można się nudzić. Uczniowie nie tylko spędzają czas nad książką i zeszytem, ale mają także chwile na zabawy taneczne i wycieczki, wyjścia do kina, teatru czy muzeum. Organizujemy także wiele imprez integracyjnych i środowiskowych. Istotną rolę w organizacji życia szkolnego odgrywa samorząd uczniowski, który jest inicjatorem wielu działań aktywizujących społeczność szkolną. Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w działaniach wolontariackich organizowanych przez Szkolny Klub Małego Wolontariusza, Szkolne Koło Caritas i Koło Misyjne.

Bezpieczeństwo uczniów to dla nas sprawa priorytetowa. Dlatego w szkole zainstalowany jest monitoring, a nauczyciele i uczniowie z sekcji porządkowej samorządu uczniowskiego na dyżurach  czuwają nad porządkiem na przerwach. Bierzemy także udział w akcjach  na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, organizujemy warsztaty pierwszej pomocy i spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej i Służby Zdrowia.


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127