DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej   Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej pspkowala.pl Publiczna Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pspkowala.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją […]
Czytaj dalej ›

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna obiektów Publicznej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie   Budynki Publicznej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie nie są w pełni przystosowany dla osób z  niepełnosprawnością ruchową. Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali-Stępocinie mogą jednak otrzymać niezbędną pomoc. Wchodząc do budynku dydaktycznego niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się […]
Czytaj dalej ›


Wróć