PSP w Kowali -Stępocinie Złotą Szkołą Narodowego Banku Polskiego

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023 uczestniczyli w III edycji OGÓLNOPOLSKIEGO  PROGRAMU  EDUKACYJNEGO  NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod hasłem:„Poznajemy Bank Centralny”.

W celu realizacji tego projektu w naszym środowisku szkolnym zawiązała się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej składająca się z  dwóch nauczycieli oraz  dziesięciu uczniów z klas 7-8. Na czele drużyny stał nauczyciel-koordynator, który uzyskał zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna opracowała pomysły na wykonanie trzech zadań, które następnie przeprowadziła w szkole. Na koniec nauczyciele, Pani Anna Kowalczyk i Pani Elżbieta Tyczyńska-Zygarek należący do drużyny  wysłali relację z wykonania zadań za pośrednictwem platformy. Pomocą w realizacji zadanie służyły Panie: Sylwia Bilska i Beata Wójcik.

W wyniku realizacji tych działań nasza szkoła zdobyła tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY NBP i została zaproszona na wycieczkę do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, nowoczesnej placówki edukacyjnej ukazującej dzieje pieniądza oraz jego rolę na tle gospodarczo-społecznej historii świata i Polski. Udamy się tam w przyszłym roku szkolnym.

https://zloteszkoly.nbp.pl/laureaci/lista-zlotych-szkol-nbp-3-edycji

Pozycja 10 na liście. 🙂


Wróć
    cbk (2)