DOKUMENTY SZKOŁY

RODO

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA dla RODZICÓW UCZNIÓW PSP KOWALA Poniżej zamieszczamy informację – „Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów PSP Kowala” stosowana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  […]
Czytaj dalej ›

STATUT SZKOŁY

STATUT Aktualny statut szkoły: STATUT Publicznej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 2018.05.07              
Czytaj dalej ›

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W NASZEJ SZKOLE     ROK SZKOLNY  2020/2021:   PODRĘCZNIKI KLASY I 2020-2021 PODRĘCZNIKI KLASY II 2020-2021 PODRĘCZNIKI KLASY III 2020-2021 PODRĘCZNIKI KLASY IV 2020-2021 PODRĘCZNIKI  KLASY V 2020-2021 PODRĘCZNIKI KLASY VI 2020-2021 PODRĘCZNIKI KLASY VII 2020-2021 PODRĘCZNIKI KLASY VIII 2020-2021     Szkolny Zestaw Programów  w Publicznej Szkole […]
Czytaj dalej ›

REGULAMINY

Regulamin dyżurów nauczycieli Regulamin_Samorządu Uczniowskiego Procedura -dowożenie uczniów do PSP KOWALA z dnia 10.03.2021 Regulamin dowożenia uczniów (aktualizacja z dnia 01.09.2020) – nieaktualny  Regulamin Szkoły Regulamin obowiązujący uczniów dyżurnych Szkolny Regulamin Oceny Zachowania w klasach IV – VIII Regulamin zachowania na przerwie Szkolne_normy i zasady_zachowania Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe […]
Czytaj dalej ›

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Szkolny System Oceniania – Publiczna Szkoła Podstawowa im J. Korczaka w Kowali WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA W KLASACH IV – VIII        
Czytaj dalej ›

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny   Szkolny Program wychowawczo – profilaktyczny 2020-2021   Działania wspierające:   PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 2020-2021 PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZYCH 2020/2021      
Czytaj dalej ›

PROCEDURY WEWNĄTRZSZKOLNE

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE Wewnątrzszkolna Procedura – Dowożenie uczniów do PSP Kowala z dnia 10.03.2021 Procedura dotycząca wyboru Absolwenta Roku Procedura postępowania w sytuacji naruszenia godności nauczyciela Procedura organizacji apeli i uroczystości Procedura w sytuacji niespełniania obowiązku szkolnego przez ucznia Procedura dotycząca współpracy z rodzicami Procedury zachowań przy współpracy z policją Procedury stosowane przy […]
Czytaj dalej ›

Pliki do pobrania

Klasyfikacja arkusz dla klas I – III arkusz dla klas IV – VIII   Sprawozdania: Samorząd Uczniowski Biblioteka szkolna Świetlica szkolna Logopeda Zajęcia dodatkowe Wychowawca klasy   Archiwum więcej>
Czytaj dalej ›


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127