Akademia Rodzica

STREFA_RODZICA

Postawy rodzicielskie a rozwój osobowości dziecka.

beznazwyRodzina jest pierwszym i naturalnym środowiskiem, do którego dziecko wchodzi przez sam fakt narodzin. Od momentu narodzin aż do pełnej dojrzałości rodzina ponosi główną odpowiedzialność za zaspokojenie jego potrzeb i wychowanie. Zaangażowanie rodziców w sprawy wychowania ma decydujące znaczenie dla przyszłych losów dziecka, dla kształtowania się jego niepowtarzalnej jednostki oraz specyficznych cech charakteru. To kształtowanie rozpoczyna się od najwcześniejszych momentów życia dziecka.  Ważnym elementem w wychowaniu dziecka jest właściwa postawa rodzicielska. Oczywiście podlega ona zmianom w miarę dorastania dziecka. Jeżeli rodzice wraz z rozwojem dziecka nie przyjmują odpowiedniej postawy, właściwej dla danego okresu, prowadzi to do sytuacji konfliktowych. Właściwe postawy rodziców sprzyjają kształtowaniu się pożądanych zachowań u dzieci.  Tym zagadnieniom poświęcona została pedagogizacja rodziców na spotkaniu z rodzicami, które odbyło się na zakończenie I półrocza.

POSTAWY RODZICIELSKIE I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ OSOBOWOŚCI I ZACHOWANIA DZIECKA – pobierz.

Co zrobić, by moje Dziecko napisało sprawdzian jak najlepiej?

biblioteka 2Za wynik sprawdzianu nie jest odpowiedzialne samo Dziecko. Współodpowiedzialni są także nauczyciele i Rodzice. To trzy ogniwa, które muszą ze sobą współpracować. Jeśli któreś z ogniw RODZIC – UCZEŃ – NAUCZYCIEL przerwie łańcuch współpracy, efekt sześcioletnich zmagań dziecka w szkole może być niezadowalający…

 więcej>>

 

 

Internet – komputer  to szansa czy zagrożenie?

Internet i komputer to narzędzia, bez których coraz trudniej wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa. Ten, kto nie potrafi posługiwać się multimedialnymi technologiami może czuć się wyobcowany i mieć poczucie wykluczenia, ale czy do końca taka jest prawda? Coraz częściej obok pozytywnych skutków korzystania z Internetu wskazywany jest jego negatywny wpływ na człowieka, zwłaszcza młodego. Te różne aspekty użytkowania technologii komputerowej i informatycznej będą tematem szkolnego projektu realizowanego w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu ,  którego zagadnienia realizować będziemy w ostatnim tygodniu przez feriami zimowymi .

Poniżej zamieszczamy materiały dla rodziców dotyczące kluczowego problemu ? bezpieczeństwa w Internecie.

 DEKALOG BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU PORADY DLA RODZICÓW – pobierz

 

 

Kilka uwag o wychowaniu  

 images2 Czytając poniższe uwagi trzeba pamiętać że nie są to „prawdy absolutne”, a przede wszystkim nie opisują one doświadczeń ich adresata.
Czy stosowanie się do nich gwarantuje sukces wychowawczy? Nie. Czy nie stosowanie się zawsze doprowadzi do porażki? Nie. Warto jednak je chyba przemyśleć i skonfrontować z własną strategią wychowawczą, szczególnie gdy nie przynosi ona oczekiwanych efektów.

Pamiętajmy też – w kontekście ewentualnych porażek wychowawczych – o słowach wybitego psychologa Abrahama Maslowa: Jest możliwe być kochanym i szanowanym, a pomimo to ulegać cynizmowi i nihilizmowi oraz nie widzieć nic, dla czego warto pracować.

KILKA UWAG O WYCHOWANIU

 


Wróć
    cbk (2)