DOKUMENTY

Porzadek posiedzenia klasyfikacyjnego

PORZĄDEK OBRAD KLASYFIKACYJNEGO POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALI w dniu 22 stycznia 2014 Powitanie członków Rady Pedagogicznej, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, zatwierdzenie listy obecności Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia RP, wnioski i poprawki do protokołu, zatwierdzenie protokołu. Zatwierdzenie porządku obrad /uwagi i wnioski do porządku obrad/ Przypomnienie […]
Czytaj dalej ›

Statut Szkoły

STATUT Aktualny statut szkoły: Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im J. Korczaka w Kowali obowiązujący  01.12.2017r-     Wcześniejsze wersje statutu szkoły: Statut szkoły 2016 – nowelizacja Statut szkoły 2015 – tekst ujednolicony      
Czytaj dalej ›

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018   Działania wspierające: Program współpracy z rodzicami 2017/2018 Plan działań opiekuńczych szkoły 2017/2018      
Czytaj dalej ›

Regulaminy

Regulamin dyżurów nauczycieli Regulamin_Samorządu Uczniowskiego Regulamin dowożenia uczniów Regulamin Szkoły Regulamin obowiązujący uczniów dyżurnych Wewnątrzszkolny regulamin zachowania Regulamin zachowania na przerwie Szkolne_normy i zasady_zachowania Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe   Archiwum więcej>
Czytaj dalej ›

Pliki do pobrania

   Arkusz sprawozdawczy – klasyfikacja_1-3   Arkusz sprawozdawczy – klasyfikacja_4-6   Sprawozdanie_logopeda   Sprawozdanie_pedagoga_  Archiwum                         więcej>
Czytaj dalej ›

Procedury wewnątrzszkolne

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE  Procedura dotycząca wyboru Absolwenta Roku  Procedura postępowania w sytuacji naruszenia godności nauczyciela  Procedura w sytuacji niespełniania obowiązku szkolnego przez ucznia  Procedura organizacji apeli i uroczystości  Procedura dotycząca współpracy z rodzicami  Procedura postępowania w sytuacji agresji  Procedury obowiązujące przy zdobywaniu karty rowerowej  Procedury z udziałem policji  Procedury klasyfikowania i promowania  Procedury […]
Czytaj dalej ›

Szkolny System Oceniania

Szkolny System Oceniania – Publiczna Szkoła Podstawowa im J. Korczaka w Kowali   Regulamin i kryteria oceny zachowania – załącznik do SSO   Zmiana SSO obowiązująca  od  1.09.2014r. – zmiana kryteriów oceny zachowania  
Czytaj dalej ›


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127