DOKUMENTY

Szkolny Zestaw Programów

Szkolny Zestaw Programów  w Publicznej Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali  obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017 z aktualizacją 2018/2019  SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 
Czytaj dalej ›

Statut Szkoły

STATUT Aktualny statut szkoły: Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im J. Korczaka w Kowali obowiązujący  01.12.2017r-            
Czytaj dalej ›

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2018-2019   Działania wspierające: Program współpracy z rodzicami 208-2019 Plan działań opiekuńczych szkoły w roku szkolnym 2018-2019      
Czytaj dalej ›

Regulaminy

Regulamin dyżurów nauczycieli Regulamin_Samorządu Uczniowskiego Regulamin dowożenia uczniów Regulamin Szkoły Regulamin obowiązujący uczniów dyżurnych Wewnątrzszkolny regulamin zachowania Regulamin zachowania na przerwie Szkolne_normy i zasady_zachowania Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe   Archiwum więcej>
Czytaj dalej ›

Pliki do pobrania

Klasyfikacja arkusz dla klas I – III arkusz dla klas IV – VIII   Sprawozdania: Samorząd Uczniowski Biblioteka szkolna Świetlica szkolna Logopeda Zajęcia dodatkowe Wychowawca klasy   Archiwum więcej>
Czytaj dalej ›

Procedury wewnątrzszkolne

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE Procedura dotycząca wyboru Absolwenta Roku Procedura postępowania w sytuacji naruszenia godności nauczyciela Procedura organizacji apeli i uroczystości Procedura w sytuacji niespełniania obowiązku szkolnego przez ucznia   Procedura dotycząca współpracy z rodzicami Procedury zachowań przy współpracy z policją Procedury stosowane przy rozwiązywaniu sporów i konfliktów Procedury z udziałem policji    Procedura […]
Czytaj dalej ›

Szkolny System Oceniania

Szkolny System Oceniania – Publiczna Szkoła Podstawowa im J. Korczaka w Kowali   Regulamin i kryteria oceny zachowania – załącznik do SSO      
Czytaj dalej ›


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127