Gminny Konkurs Piosenki i Poezji Obcojęzycznej

5 maja 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mazowszanach odbył się konkurs piosenki i poezji obcojęzycznej, w którym wzięło udział 7 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy recytowali wiersze w języku angielskim i niemieckim, natomiast piosenki były zaprezentowane tylko w języku angielskim.

Uczennica klasy 7c naszej szkoły, Weronika Farbiś zajęła II miejsce w kategorii piosenka. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, że wzięli w nim udział, mimo tak trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Poniżej fotorelacja… czytaj więcej »

Jak zdobyć kartę rowerową?

W naszej szkole co roku organizowane są egzaminy na kartę rowerową. Głównym ich założeniem  jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Wydawanie kart rowerowych  jest nierozerwalnie związane z odpowiednim szkoleniem i sprawdzeniem wiadomości oraz umiejętności uczniów ubiegających się o pierwsze w życiu prawo jazdy.

Uczniowie klas 4-5, którzy ukończyli 10 rok życia będą mogli przystąpić do Egzaminu na Kartę Rowerową podczas zajęć techniki. Egzamin teoretyczny odbędzie się w formie zdalnej. czytaj więcej »

Zajęcia biblioterapeutyczne w zerówce

W ramach zajęć bajkoterapeutycznych na podstawie książki Stanislava Marijanowica „Mała encyklopedia domowych potworów” przez kilka tygodni zerówkowicze poznawali całą plejadę domowych potworów z ludzkimi przywarami i słabościami. Bohaterowie to osobliwe postacie, które czasem zamieszkują nasze domy i zakłócają spokojną egzystencję. Tak dzieci poznały m.in. Chciwuska, Awanturellę, Łakomca Wielkiego czy Bałaganiarę Chaotyczną. czytaj więcej »

Spisz się przez Internet i wygraj samochód!

Biorąc udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) przez Internet, nie tylko realizujesz obywatelski obowiązek, ale również masz szansę na spełnienie motoryzacyjnego marzenia! Główną nagrodą loterii NSP 2021 są samochody osobowe. Oprócz auta można wygrać również bony na zakupy o wartości 500 zł lub 1000 zł. czytaj więcej »

Witaj majowa Jutrzenko…

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja to ważna data w szkolnym kalendarzu. W tym roku  – Roku Konstytucji 3 Maja przypada 230. rocznica uchwalenia tej pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy regulującej organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

W istniejącej sytuacji zaplanowane w szkole wydarzenia, które miały uświetnić tak ważną w naszej historii datę, miały formę stacjonarną i wirtualną. Dzięki nim uczniowie mogli poszerzyć wiedzę  historyczna o Konstytucji 3 Maja oraz mieli możliwość budowania uczuć patriotycznych i poczucia dumy z dokonań przodków. czytaj więcej »

Dzień Flagi – 2 maja

Zbliżają się dwa ważne dla naszego kraju wydarzenia: Dzień Flagi obchodzony 2 maja oraz rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Niezależnie od tej sytuacji nie możemy zapominać o tym,  że doniosłe wydarzenia z naszej przeszłości, patriotyzm i przywiązanie do ojczyzny należy z dumą pielęgnować.

Drodzy Uczniowie i  Rodzice, w Dzień Flagi i w Święto Konstytucji 3 Maja  pamiętajmy o wywieszeniu polskich barw narodowych. Niech na naszych domach zawisną polskie flagi jako wyraz naszego uznania dla dokonań przodków, a biało-czerwone barwy  rozbudzą w naszych sercach dumę, miłość do Polski i poczucie jedności w tym trudnym, nie tylko dla nas Polaków, czasie.

czytaj więcej »

Lekcja z Europejskim Uniwersytetem Latającym

Dnia 29 kwietnia 2021 uczniowie naszej szkoły  na platformie zoom mogli uczestniczyć w spotkaniu w ramach   Europejskiego Uniwersytetu Latającego z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajęcia prowadził dr Błażej Choroś – doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich, absolwent Szkoły Praw Człowieka prowadzonej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz p. Anna Wuls – trenerka i animatorka, specjalistka w zakresie narzędzi open source oraz kształcenia kompetencji cyfrowych. W spotkaniu,  zorganizowanym przez opiekuna  Szkolnego Klubu Europejskiego p. Agnieszkę Rozwadowską, wzięli udział chętni uczniowie z klas VII i VIII.

czytaj więcej »

Wkrótce wracamy do nauki stacjonarnej!!!

Informujemy, iż na podstawie komunikatów przekazanych przez MEiN, od 04.05.2021 praca oddziałów poszczególnych klas przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

TYGODNIE
NAUKI
NAUKA STACJONARNA (w szkole) NAUKA ZDALNA

(w domu)

04-07 maja 2021 oddziały I-III

(SYSTEM 1-ZMIANOWY)

 oddziały IV-VIII
10-14 maja 2021 oddziały I-III
(SYSTEM 1-ZMIANOWY)
oddziały IV-VIII
17-21 maja 2021 oddziały I-III

oddziały VII-VIII

 

oddziały IV-VI
24 maja 2021
(poniedziałek)
oddziały I-III

oddziały VII-VIII

 

oddziały IV-VI
25-27 maja 2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

(dla uczniów oddziałów 0-VII DNI WOLNE od zajęć dydaktycznych)

ŚWIETLICA będzie czynna dla zgłoszonych max 25 uczniów przez ich rodziców do Pani Agnieszki Kęder
DZIECI Z ZERÓWKI pozostają w domu, gdyż nauczyciel będzie oddelegowany na egzamin do innej szkoły

28 maja 2021
(piątek)
oddziały I-III

oddziały VII-VIII

oddziały IV-VI
UWAGA!

Od poniedziałku 17.05.2021 dla oddziałów klas 4-8 obowiązywać będzie w reżimie sanitarnym NAUKA HYBRYDOWA tzn.  dyrektor placówki zobowiązany jest dostosować pracę szkoły tak, by NIE WIĘCEJ NIŻ 50 % UCZNIÓW MIAŁO ZAJĘCIA W BUDYNKU SZKOŁY.

W związku z powyższym na zajęcia stacjonarne w szkole uczęszczać będą uczniowie 5 oddziałów klas  VII – VIII , zaś pozostałe 5 oddziałów klas IV-VI będzie NADAL miało zajęcia w systemie zdalnym (tylko 7 dni z uwagi na egzaminy).

W tym okresie NAUKA BĘDZIE PRZEBIEGAĆ W SYSTEMIE 2-ZMIANOWYM czyli jak we wrześniu 2020 r.

OD 31.05.2021

UCZNIOWIE WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW KLAS I-VIII  UCZĘSZCZAJĄ NA ZAJĘCIA STACJONARNE

 

Powyższe informacje przekazane zostały uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS.

Dyrekcja PSP w Kowali

Wyniki konkursu „Przywróć naszą Ziemię”…

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi uczniowie klas 4-8 brali udział w konkursie informatyczno- ekologicznym „Przywróć naszą Ziemię”. Uczestnicy konkursu wykonali plakaty w MS PAINT (kl.4-5) oraz przy pomocy programu GIMP (kl.6-8). Celem konkursu było pogłębienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z informatyki,  wdrażanie uczniów do troski o otaczające środowisko i kształtowanie postaw proekologicznych. czytaj więcej »

Akcja Żonkile 2021 w naszej szkole

W tym roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w społeczno-edukacyjnej Akcji Żonkile- Łączy nas pamięć, której celem było upamiętnienie 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. W ramach  tego wydarzenia dzieci i młodzież naszej szkoły wykonały papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku. Zostały również przeprowadzone, w większości ze względu na pandemię,  zajęcia online poświęcone tym wydarzeniom, do których materiały przygotowało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uczniowie wysłuchali premier literackich i obejrzeli premiery filmowe opracowane stosownie dla każdej grupy wiekowej. Uczestnictwo w Akcji Żonkile stało się okazją do pogłębienie  wiedzy uczniów na temat powstania w getcie warszawskim. czytaj więcej »

„Przywróć naszą Ziemię” – Dzień Ziemi 2021

W kwietniu (22.04.2021r.) obchodzimy międzynarodowy Dzień Ziemi, który będzie upływał pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”. Niestety ze względów epidemiologicznych, obchody tego wydarzenia w naszej szkole przebiegały mniej spektakularnie. Mamy jednak nadzieję, że inicjatywy zaplanowane z tej okazji w znaczący sposób wpłynęły na  kształtowanie  postaw proekologicznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważne jest bowiem, aby dostrzegać piękno Ziemi – naszej planety w każdym najbliższym zakątku naszej małej Ojczyzny. czytaj więcej »

Akcja „Czyścioch” w Kosowie

Z inicjatywy nowo powołanego Koła Gospodyń Wiejskich w Kosowie gm. Kowala 24 kwietnia (sobota) z okazji Dnia Ziemi zaplanowana została akcja „Czyścioch”. Jej celem jest uporządkowanie przestrzeni w najbliższym otoczeniu na terenie  miejscowości Kosów. czytaj więcej »

Rekrutacja- lista uczniów

Działając na podstawie art. 158 ust. 1, ust. 3-5. Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, poz. 619) dyrekcja PSP im. Janusza Korczaka w Kowali podaje do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

Szczegółowe informacje poniżej i w zakładce REKRUTACJA czytaj więcej »

Przedszkolaki wracają do szkoły…

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 701)

od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r.

na obszarze kraju NADAL UTRZYMUJE SIĘ OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PUBLICZNYCH i niepublicznych SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW, co jest równoznaczne, iż UCZNIOWIE oddziałów klas I-VIII nadal uczą się zdalnie.

Od poniedziałku 19.04.2021 r. do szkoły powracają na zajęcia stacjonarne, dzieci oddziałów przedszkolnych.

Informacja powyższa została przekazana dla uczniów, rodziców i nauczycieli także poprzez dziennik LIBRUS.

Dyrekcja PSP w Kowali

Propozycja dla ósmoklasistów – CYBERKLASA

Na prośbę Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty zamieszczamy ciekawą propozycję dla ósmoklasistów dotyczą kształcenia w szkołach średnich o profilu wojskowym. Zachęcamy rodziców i uczniów klas ósmych do zapoznania się z załączonymi materiałami.

czytaj więcej »

Kowala uczciła pamięć katyńczyków!

W wielu miastach Polski i innych krajów powstały pomniki katyńskie i  tablice pamięci poświęcone ofiarom zbrodni sprzed 81 lat. Jak się okazuje Kowala ma też swoich katyńczyków. W ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Katynia w niedzielę, 11 kwietnia, miała miejsce w kościele w Kowali msza św. w intencji zamordowanych w Katyniu, a w wśród nich pochodzących z Kowali Jakuba Dygasa oraz Stefana Czarnieckiego. czytaj więcej »

Zbrodnia katyńska – pamiętamy!

 

13 kwietnia przypada kolejna 81. rocznica zbrodni katyńskiej. Bezprecedensowego mordu, jakiego wiosną 1940 r. dopuścili się Sowieci na polskich obywatelach, którzy dostali się do niewoli po agresji ZSRR we wrześniu 1939 roku i przebywali w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Zamordowano blisko 22 tysiące polskich – oficerów, policjantów, przedstawicieli polskiej inteligencji  (wśród zamordowanych znajdowali się liczni naukowcy, lekarze, inżynierowie, artyści).

Obecna sytuacja uniemożliwia organizację uroczystości szkolnych upamiętniających katyńską zbrodnią, ale nie zapominamy o tym  jednym z najsmutniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. W ramach lekcji historii przypomnimy okoliczności katyńskiego mordu, równocześnie zachęcamy uczniów klas VII i VIII do udziału w konkursie katyńskim na referat lub prezentację multimedialną podejmujące tematykę katyńską:  „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Uczniów pozostałych klas zapraszamy do konkursu plastycznego na okolicznością kartę pocztową: Katyń – Pamiętamy! Autorzy najciekawszych prac nagrodzeni zostaną ocenami z historii i plastyki. Prace można przesyłać do nauczycieli historii do 5 maja 2021r. przez Teams.

czytaj więcej »

Nadal uczymy się zdalnie…

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r.

na obszarze kraju OGRANICZA SIĘ FUNKCJONOWANIE PUBLICZNYCH i niepublicznych PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW, co jest równoznaczne, iż nadal uczymy się zdalnie.

Informacja powyższa została przekazana także poprzez dziennik LIBRUS

Dyrekcja PSP w Kowali

ŻYCZENIA WIELKANOCNE SU

 Samorzad Uczniowski przesyła najlepsze życzenia Świąteczne

Pozdrawiamy

SPOTKANIE Z PANIĄ LUCYNĄ ADAMKIEWICZ

Z okazji Świat Wielkanocnych Samorząd Uczniowski z uczniami klas ósmych przygotował dla Pani Lucyny Adamkiewicz, żołnierza Armii Krajowej paczkę świąteczną z najlepszymi życzeniami.

Konkursy Wielkanocne Rozstrzygnięte!

Informujemy, że konkursy szkolne na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” i konkurs na  Multimedialną Kartkę Świąteczną zostały rozstrzygnięte.

Jedną z wielu tradycji naszej szkoły stał się coroczny konkursy wielkanocne. W tegorocznej edycji uczniowie wykonywali kartki multimedialne i palmy wielkanocne. Celem konkursów było podtrzymanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi oraz rozbudzenie wyobraźni plastycznej wśród uczniów. Komisja oceniała staranność wykonania pod względem technicznym, wartości artystyczne, ale również aspekt kultywowania tradycji wielkanocnej. Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Poniżej przedstawiamy wyniki szkolnych konkursów wielkanocnych: czytaj więcej »

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

                           Niech radość z rozważań Wielkiego Tygodnia

i nadchodzące Święta Wielkanocne 2021

staną się dla NAS WSZYSTKICH

źródłem siły, mocy i wiary
na każdą chwilę kolejnych dni

i niech przyniosą spokój oraz wzajemną życzliwość….

 Wesołych Świąt Wielkanocnych

życzy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

 oraz Pracownicy administracji i obsługi

    PSP im. Janusza Korczaka w Kowali

             Kowala,kwiecień 2021 r.

 

ROZSZERZENIE OBOSTRZEŃ NA CAŁĄ POLSKĘ

          OD 20 MARCA DO 9 KWIETNIA

 • Nauka w klasach 1-3 wyłącznie zdalnie
 • Zamknięte hotele (wyjątek hotele robotnicze i określone podróże służbowe)
 • Ograniczona działalność galerii handlowych
 • zamknięte kina, teatry, muzea, galerie sztuki, kasyna
 • zamknięte baseny, sauny, solaria i obiekty sportowe

Dzisiaj, w środę 17 marca 2021 r. minister zdrowia poinformował, że od poniedziałku 22 marca do 9 kwietnia br., uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych WRACAJĄ DO NAUKI W TRYBIE ZDALNYM.

Pozostali uczniowie oddziałów IV-VIII kontynuują NAUKĘ ZDALNĄ także do 9 kwietnia 2021 r.

Dyrekcja PSP im. Janusza Korczaka w Kowali

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 17-19.03.2021r

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  w dniach 17-19 marca 2021r. organizuje  test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych na podstawie materiałów udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Szczegóły organizacji na terenie szkoły testu diagnostycznego przesłane zostały ósmoklasistom, rodzicom i nauczycielom przez dziennik LIBRUS

Informacje te  zamieszczamy także poniżej i w zakładce Egzamin Ósmoklasisty/ Test diagnostyczny czytaj więcej »

Nauka hybrydowa od 15.03.2021r

Na podstawie informacji uzyskanych podczas konferencji z udziałem przedstawicieli Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz PROJEKTU (który czeka na publikację w Dzienniku Ustaw) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  od poniedziałku 15 marca br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województw: lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym. Zgodnie z powyższym, aby zorganizować naukę hybrydową, dyrektor placówki zobowiązany jest dostosować pracę szkoły tak, by NIE WIĘCEJ NIŻ 50 % UCZNIÓW MIAŁO ZAJĘCIA W BUDYNKU SZKOŁY.

Szczegóły organizacji nauczania hybrydowego w naszej szkole zostały przesłane przez dziennik LIBRUS do rodziców, uczniów i nauczycieli. Zamieszczamy je także poniżej i w zakładce Organizacja pracy szkoły 2020/2021/ Nauczanie hybrydowe. czytaj więcej »

Pasowanie na czytelnika 2020/2021

Już od wielu lat tradycją szkolną jest uroczyste przyjmowanie pierwszoklasistów do grona czytelników. Tegoroczna uroczystość odbyła się 11 marca 2021 roku w szkolnej bibliotece, gdzie pani bibliotekarka wprowadziła uczniów klas pierwszych w świat bajek i baśni, przygotowując specjalnie na tę okazję „Bajkowy quiz” oraz inne czytelnicze atrakcje. czytaj więcej »

Już za miesiąc spis powszechny!

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu. Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/.

czytaj więcej »

Życzenia z okazji 8 Marca

Samorząd Uczniowski składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet.

i jeszcze życzenia od klasy VII a

#Pamiętamy po raz dziesiąty – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dzisiaj 1marca 2021 r. obchodzimy po raz dziesiąty Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dzień będący wyrazem naszego hołdu dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego, którzy po 1944 roku, działając w konspiracji dali  świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. W obecnej  sytuacji  epidemiologicznej obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych będą organizowane poprzez wirtualne wystawy, akcje bilbordowe czy plakatowe, ale także  przez uroczystości w  miejscach związanych z pamięcią o żołnierzach wyklętych. Także i w naszej szkole chcemy zaakcentować to święto i pielęgnować pamięć o żołnierzach niezłomnych wśród młodego pokolenia Polaków. czytaj więcej »

„…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”

Jak mawiał nasz Patron Janusz Korczak: „… błąd w mowie – to jak plama tłusta i brzydka na fotografii matki, którą kochasz, to jak niestarannie przyszyta łata na ubraniu, w którym idziesz w gościnę. Źle mówić lub pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali. Język się smuci, choruje, gdy ludzie źle nim mówią.”  Nauka języka ojczystego i możliwość zgłębiania wiedzy, stanowią podstawę rozwoju każdego człowieka. Szkoła na co dzień uczy i promuje poprawne posługiwanie się językiem ojczystym i opowiada o jego bogactwie, dlatego z inicjatywy szkolnej biblioteki z okazji Dnia Języka Ojczystego zorganizowany został  konkurs sprawdzający znajomość frazeologii antycznej. Konkursu miał formę testu, który został przeprowadzony 23 lutego 2021r, na platformie Teams. Wzięło w nim udział 25 uczniów. Koordynator  konkursu Sylwia Bilska informuje, że uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów to: Błeszyńska Zuzanna 7a, Wiktoria Chrzanowska 7a, Chobot Oliwia 7a, Dudek Maciej 8a, Fijałkowska Patrycja 8a, Grymuła Gabriela 8b, Weronika Janas 8a, Aleksandra Kramek 8a, Markiewicz Joanna 7b, Wydra Julia 7c.

czytaj więcej »

KOMUNIKAT – FUNKCJONOWANIE SZKOŁY OD DNIA 01.03 2021

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego Ministerstwa Edukacji i Nauki zawartego w dokumentach:

1) rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 2) oraz na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4,

3)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 1389, z późn. zm.2 )

wprowadza się następujące zmiany:

Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. uczniowie oddziałów I-III nadal pracują stacjonarnie, zaś uczniowie szkół podstawowych oddziałów IV–VIII nadal pracują zdalnie.

Zdalna pomoc psychologiczno- pedagogiczna w nowej odsłonie

W odpowiedzi na wiele pytań i obaw, jakie zrodziły zdalne nauczanie, izolacja i brak możliwości korzystania z dotychczasowego sposobu spędzania czasu, szkolny pedagog i psycholog postanowili otworzyć  WIRTUALNY GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ. Na specjalnie w tym celu stworzonej stronie oferują  „wirtualną pomoc”  w zrozumieniu i rozwiązywaniu problemów, jakie obecne są w życiu młodzieży,  ich rodziców,  a także nauczycieli. Zamieszczane tam będą sukcesywnie materiały, przydatne linki, filmiki związane z bieżącą tematyką pedagogiczną i aktualnymi problemami.

Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnego gabinetu naszych szkolnych specjalistów pod adresem: https://padlet.com/psychologszkolnykowala/227fi7j6ihoscx7q.

Link znajdziecie także w zakładce POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA/WIRTUALNY GABINET PPP czytaj więcej »

Sukces Franciszka Pałgana w konkursie historycznym…

Dyrekcja szkoły z ogromną przyjemnością i radością informuje, że uczeń naszej szkoły Franciszek Pałgan z klasy VIIb zakwalifikował się do wojewódzkiego etapu kuratoryjnego Konkursu historycznego. W zmaganiach rejonowych uczestniczyło 231 uczniów z Mazowsza (w tym 3 uczniów z naszej szkoły), a do ostatniego etapu zakwalifikowano tylko 63.  Jesteśmy dumni z faktu, że wyniki tych zmagań okazały się niezwykle pomyślne dla Franciszka, bo wysiłek, jaki włożył, wspólnie ze swoim mentorem, nauczycielką historii p. Elżbietą Tyczyńską–Zygarek, w przygotowanie do Konkursu historycznego, wymagał dużego zaangażowania i wielu godzin dodatkowej pracy. czytaj więcej »

Zapraszamy do naszej szkoły – REKRUTACJA

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali informuje, że od dnia 1 marca 2021 rusza rekrutacja do oddziału przedszkolnego, a od dnia 16 marca do oddziału klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. Ze szczegółowymi warunkami rekrutacji, harmonogramem oraz  niezbędnymi dokumentami można się zapoznać w zakładce REKRUTACJA. Tam też  zostały zamieszczone do pobrania dokumenty niezbędne do rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY.

Urodzinowe życzenia dla Pani Lucyny Adamkiewicz

Pani Lucyna Adamkiewicz, która w zeszłym roku odwiedziła nasza szkołę i podzieliła się z  uczniami  swoimi wspomnieniami z czasów wojny,  niedawno obchodziła kojsze życzenia urodzinowe szczęścia, zdrowia, pogody ducha i wszystkiego dobrego  Samorząd Szkolny i Dyrekcja przekazali w niecodziennej „wirtualnej” formie.

Pani Lucyno, niech otacza Panią dobro i piękno oraz życzliwość płynące od wszystkich pokoleń.

 

 

 

 

INFORMACJA DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

17 lutego 2021 r. ukazała się informacja dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty)

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne zawiadamiają, iż w marcu udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI oraz JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Testy diagnostyczne będą mogły być przeprowadzone  od 17 do 19 marca br., zgodnie z poniższym harmonogramem: czytaj więcej »

Walentynki tak samo, ale inaczej…

Walentynki na trwale wpisały się do szkolnego kalendarza. Zawsze były wesołym i wyjątkowym dniem, bo jak mówią nam doświadczenia i mądrość pokoleń „miłość nie zna ograniczeń wiekowych”. Są okazją do okazania naszej sympatii bliskim przyjaciołom, koleżankom, kolegom, członkom rodziny, nauczycielom.  Nic więc dziwnego, że uczniowie ci młodsi i ci starsi, mimo pandemii i związanych z nią obostrzeń, postanowili  walentynkowe święto ciekawie zorganizować.  Pomogli w tym wychowawcy, koordynator p. R. Szary oraz opiekunowie SU p. M Grzesiak i p.  A. Gaca. czytaj więcej »

Konkurs kaligraficzny – etap wojewódzki

W lutym Julia Wydra z kl.VIIc reprezentowała naszą szkołę w ogólnopolskim konkursie kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego. W etapie szkolnym, który odbył się w listopadzie należało zapisać słowa Jana Pawła II:  „Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje”. W etapie wojewódzkim zadaniem Julii było napisanie zdania: „Nie ma dobrej odpowiedzi na źle postawione pytanie” (Stanisław Lem).  Na wykonanie zadania przeprowadzonego w formie zdalnej było przeznaczone 90 minut.  Teraz  trzymamy kciuki za Julię, aby reprezentowała naszą szkołę w  etapie ogólnopolskim. Do konkursu uczennicę przygotowywała polonistka p. Agnieszka Rozwadowska. czytaj więcej »

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2021/2022

W dniu dzisiejszym 29.01.2021 r. ukazały się na stronie MEiN informacje odnośnie REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

Informacje o rekrutacji do szkół zostały przekazane ósmoklasistom i ich rodzicom oraz zostały zamieszczone w zakładce REKRUTACJA.

Co dalej z nauką zdalną i stacjonarną? – KOMUNIKAT MEiN

Zgodnie z wiadomościami ze strony MEiN  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiadomosci  Dyrekcja PSP im.  Janusza Korczaka w Kowali informuję, że od poniedziałku, 1 lutego 2021 roku:

 • uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej do 14 lutego br. BĘDĄ NADAL UCZYĆ SIĘ ZDALNIE.

Życzenia dla najwspanialszych Babć i Dziadków…

Babcia i Dziadek to słowa, kojarzące się każdemu z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Przykro nam , że w związku z sytuacją niemożliwe było zorganizowanie tradycyjnych spotkań przygotowanych przez Wasze wnuki, ale nie zapomnieliśmy, o tym wyjątkowo sympatycznym i wzruszającym święcie.

Z tej okazji Kochanym Babciom i Szanownym Dziadkom

składamy najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy długich lat życia w zdrowiu, szczęściu oraz miłości!

Niech każdy dzień daje wiele satysfakcji i zadowolenia.

A Państwa trud i poświęcenie niech zawsze będą doceniane przez najbliższych,

Z wyrazami szacunku i uznania

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

PSP im. J. Korczaka w Kowali

A na tym nie koniec…  Zobaczmy i posłuchajmy tego, co wnuki przygotowały dla swoich Kochanych Dziadków …

czytaj więcej »

Informacja z Urzędu Gminy

Referat Usług Komunalnych w Kowali informuje, że w dniu 20 stycznia 2021 w godz. 9 00-10 30 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie całej Gminy.

Powrót uczniów klas młodszych do szkoły…

18.01.2021 roku klasy I – III rozpoczynają naukę stacjonarną.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do szkół, natomiast uczniowie klas wyższych będą kontynuować nauczanie zdalne.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom przypominamy, że klasy rozpoczynające naukę stacjonarną obowiązuje reżim sanitarny zgodnie  procedurami szkolnymi i wytycznymi_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

 

Inne ważne informacje: czytaj więcej »

Świąteczne konkursy językowe

Z okazji Świat Bożego Narodzenia zorganizowany został konkurs językowy na świąteczny lapbook oraz Christmas Quiz. Pomysłodawcą tych działań była nauczycielka języka angielskiego p. Katarzyna Śliwa.  Laureatami  konkursu na świąteczny lapbook zostali :

I miejsce Patrycja Fijałkowska kl. 8a

II miejsce Zuzanna Wilczyńska kl.8a

III miejsce Zuzanna Mazurek kl. 5a

W Christmas Quiz zwycięzcami okazali się :

I miejsce – Patryk Pająk kl. 4b

II miejsce – Julia Wydra kl. 7c oraz Szymon Buzor kl. 6b

III miejsce – Franciszek Pałgan kl. 7b

oraz Adam Brzeziński kl. 8b.

Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy  powodzenia w kolejnych zmaganiach językowych, a organizatorom dziękujemy za zaangażowanie i pomysł.

Kolędować Małemu…

Kolęda przywołuje na myśl piękny grudniowy okres Bożego Narodzenia. Tworzy niesamowity, magiczny, ciepły klimat. Wprowadza niepowtarzalną atmosferę w naszą codzienność. Daje spokój, radość i refleksję. Wspólne śpiewanie zbliża bowiem do siebie ludzi, sprawia, że znika odczucie osamotnienia. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa nie mogliśmy wspólnie kolędować, wędrując po Kowali, ale nie zapominamy o tej pięknej polskiej tradycji. Na tę okazję nasi uczniowie przygotowali specjalny wirtualny krótki koncert kolędowy. Wszystkim, a zwłaszcza rodzicom i dzieciom, którzy przyczynili się do jego powstania serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia kolędowania w wykonaniu naszych uczniów.

Boże Narodzenie konkursowo…

Tradycją w naszej szkole jest organizowanie konkursów świątecznych z okazji Bożego Narodzenia. W tym roku nie będzie wprawdzie jasełek, ale siostry katechetki zaproponowały naszym uczniom kilka konkursów bożonarodzeniowych. Wielu uczniów chętnie wzięło w nich udział, wykazując się kreatywności, pomysłowością i talentami. Mamy co podziwiać! Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w podtrzymywaniu narodowych i szkolnych tradycji i gratulujemy talentów.  czytaj więcej »

Cicha noc, święta noc niesie ludziom życzeń moc …

Życzenia  świąteczne od Samorządu Uczniowskiego PSP im J. Korczaka w Kowali

Hej kolęda, kolęda

Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi świętami, na które czekają nie tylko dzieci. Są to święta najbliższe i najdroższe naszym sercom, gdyż towarzyszy im niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera. Dziś dzieci z zerówki odwiedził niezwykły gość, dzięki któremu mogliśmy poczuć ten świąteczny nastrój, który stał się okazją do wspólnego kolędowania. Zobacz i posłuchaj… czytaj więcej »

Maraton pisania listów

Szkolny Klub Europejski  EUROKOWALA przyłączył się do największej światowej akcji na rzecz praw człowieka – Maratonu Pisania Listów. Maraton odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który przypada  10 grudnia. czytaj więcej »

Spotkanie z Mikołajem🎅

W zerówce 6 grudnia 2020r dzieci były wyjątkowo grzeczne. Oczekiwały niezwykłego gościa  i  od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków. Święty Mikołaj, mimo pandemii nie zawiódł dzieci i nie kazał na siebie długo czekać. Zerówkowicze oczywiście zaśpiewali Mu  piosenkę, opowiadali czego się nauczyli w przedszkolu i chwalili się, że są bardzo grzeczni.

czytaj więcej »

Pomaganie jest super! Dzień Wolontariusza…

 „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.” Jan Paweł II

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  Wszystkim naszym Wolontariuszom,  angażującym się  w działania charytatywne organizowane w szkole pięknie dziękujemy!  Życzymy Wam spełnienia marzeń, radości w sercu, realizacji zamierzonych celów, a przede wszystkim tego, aby każdy dobry uczynek, każdy uśmiech i dobre słowo wracały do Was.

„Kto jeśli nie Ty, kto jeśli nie My, kto jeśli nie Ja pomagać innym ma.”- wolontariuszom dedykujemy piosenkę https://youtu.be/mJw0mnuzxyk czytaj więcej »

Dzieci listy piszą do Mikołaja

Zwyczaj pisania listów powoli zanika. Chętniej, zamiast tradycyjnie skreślić parę słów do bliskiej osoby, zaadresować kopertę czy kartkę i wysłać, wolimy sięgnąć po telefon czy komputer. Esemesy, skayp czy e-mail sprawiły, że listy nie są popularne…, chyba że  trzeba się skontaktować z kimś takim, jak Mikołaj. On chyba nie jest zbyt nowoczesny i  dlatego do Mikołaja dzieci piszą tradycyjne listy… Zobaczmy, o co proszą Mikołaja dzieci z  Kowali tuż przed 6 grudnia 2020r. czytaj więcej »

Podziękowania udział w Spisie Rolnym 2020…

Dziękujemy! Spis rolny to nasz wspólny sukces!

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji. czytaj więcej »

Akcja pomocy zwierzętom w schronisku.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w akcji zbierania artykułów dla zwierząt, które przebywają w schronisku w Radomiu. Bardzo cieszymy się, że wielu uczniom naszej szkoły los bezdomnych zwierząt nie jest obcy. Wsparcie dla schroniska – przekazanie karmy dla zwierząt, koców, misek z pewnością przyczyni się do polepszenia warunków w jakich znalazły się zwierzęta. Od kilku lat wspieramy schronisko w Radomiu.  W tym roku zebraliśmy 30 kg karmy suchej, 22 kg karmy mokrej 4 kg przekąsek, 2 miski, trzy koce, kołdrę. czytaj więcej »

Szkolne konkursy bożonarodzeniowe

Zapraszamy do udziału w szkolnych konkursach bożenarodzeniowych. Dla naszych uczniów mamy dwie propozycje. Pierwsza to wykonanie stroju zgodnego z tradycją  bożonarodzeniową i ludową tradycja kolędniczą lub żywej szopki z udziałem członków rodziny. Druga to wykonanie szopki betlejemskiej w formie kompozycji przestrzennej. W obu konkursach liczymy na Waszą kreatywność i umiejętność wykorzystania polskich tradycji bożonarodzeniowej dla realizacji zadań. Wykonane prace należny sfotografować i przesłać zgodnie z warunkami regulaminów, które zamieszczamy poniżej wraz z formularzami zgód rodziców.  Z przesłanych zdjęć powstanie wystawa, którą zaprezentujemy na stronie szkoły i Facebooku. Ostateczny termin przesyłania dokumentacji fotograficznej to 18grudzień 2020r. Życzymy kreatywnych pomysłów i czekamy na Wasze prace. czytaj więcej »

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” mówił Św. Jan Paweł II.  Warto o tych słowach pamiętać, gdy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jest  to najbardziej oczekiwany czas w roku, pełen bliskości, rodzinnych i radosnych spotkań. Na ten moment najbardziej czekają najmłodsi, którzy z niecierpliwością wypatrują Świętego Mikołaja. Żeby dla wszystkich był to czas doświadczenia dobra, chcemy w tym czasie świadczyć dobro, dzieląc  się z potrzebującymi z naszego otoczenia. Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnej akcji świątecznej pomocy dzieciom.

Jak można się do niej włączyć ? Przeczytaj …⇓ czytaj więcej »

Niezwykłe spotkanie z bajkowymi bohaterami…

Bajki, baśnie zarówno te czytane jak i oglądane odgrywają ważną rolę w życiu dziecka. Dlatego bajkowi bohaterowie doczekali się swojego święta…  27 listopada w naszej szkole dzieci z klas młodszych obchodziły „Dzień Postaci z Bajek”. W klasach 1-3 obchody odbyły się w formie zdalnej, uczniowie mogli przebrać się tego dnia za postać z ulubionej bajki i przesłać zdjęcia do wychowawców. Wśród postaci pojawiły się Wróżka, odważny Hulk, Kot w butach, Pocahontas, Czerwony Kapturek czy Elsa z Krainy Lodu. Grupę „0” natomiast odwiedziła pani z biblioteki z „czarodziejską szkatułką”. czytaj więcej »

O pluszowym misiu i jego święcie…

O Dniu Pluszowego Misia pamiętały dzieci z oddziału przedszkolnego. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. W środę 25 XI 2020r każdy przedszkolak przyszedł na zajęcia ze swoim pluszowym przyjacielem, który niezmienne budzi radość, jest powiernikiem dziecięcych sekretów i pozostaje najpopularniejszą maskotką najmłodszych od XIX wieku. Od tego czasu pluszowe misie zrobiły oszałamiają karierę. czytaj więcej »

Konkurs kaligraficzny

Julia Wydra z kl.VII c reprezentowała naszych uczniów w szkolnych eliminacjach   IV Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego im. Janusza Korzeniowskiego.  Zadanie konkursowe polegało na pięknym przepisaniu zadanego tekstu: Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje (Jan Paweł II) oraz ozdobieniu tekstu iluminacjami, inicjałem lub bordiurą. czytaj więcej »

„Święta godne, a nie głodne”

„Święta godne, a nie głodne” pod takim hasłem odbędzie się kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności. Obecny kryzys spowodowany pandemią sprawił, że wiele osób straciło źródło dochodu i nagle znalazło się w bardzo złej sytuacji życiowej. Tegoroczna Świąteczna Zbiórka Żywności będzie jednak przeprowadzona na innych zasadach.  Odbędzie się bez udziału wolontariuszy. W wybranych sklepach na terenie całego kraju zostaną ustawione specjalnie oznakowane pojemniki na artykuły żywnościowe. Dlatego apelujemy do robiących zakupy w sklepach na terenie Radomia w dniach 23- 28 listopad,  aby mimo braków wolontariuszy wykazali się hojnością i zapełnili produktami spożywczymi ustawione koszyki. Zebrana żywność zostanie przekazana bezpośrednio potrzebującym. czytaj więcej »

DZIEŃ PRAW DZIECKA

Co roku 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta związana jest z rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W tym roku obchody Dnia Praw Dziecka spoczęły na barkach najmłodszych. I trzeba przyznać, że dzieci z oddziału zerowego godnie zastąpiły swoich starszych kolegów, którzy uczą się zdalnie w domu. czytaj więcej »

Misja- ZDROWE ŚNIADANIE

Zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania to jedno z ważnych zadań wychowawczych  realizowanych w naszej szkole od lat. Nawet zdalne nauczanie nie jest przeszkodą w jego realizacji, o czym może świadczyć przeprowadzona z rozmachem akcja promocji prawidłowego żywienia pod hasłem „Śniadanie daje moc”. czytaj więcej »

Święta miłości kochanej Ojczyzny…

„Święta miłości kochanej Ojczyzny,/Czują cię tylko umysły poczciwe!” – te słowa Ignacego Krasickiego symbolicznie wprowadzają nas w tematykę patriotyczną związaną z kolejną 102. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku nie było uroczystej akademii szkolnej i wspólnego świętowania. Nie zrezygnowaliśmy jednak z podkreślenia znaczenia i rangi tego narodowego święta, bo „wolność raz zdobyta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować” . I to jest naszym patriotycznym obowiązkiem wobec przeszłości i przyszłości. Społeczność szkolna, mimo wielu ograniczeń, podjęła w listopadzie 2020 szereg działań takich jak: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pamięci, pogłębienie wiedzy o historii i drodze Polaków do wolności poprzez szkolne projekty, wirtualne wystawy, prezentacje i konkursy patriotyczne, które zrealizowano w ramach szkolnego projektu „Spotkajmy się z Polską” . Swoim zaangażowaniem udowodniliśmy,  że to co polskie, jest bliskie i ważne dla nas. Uczniom i nauczycielom, którzy przystąpili do wykonania zadań projektu dziękujemy za aktywność i kreatywność. Możemy być dumni z takich postaw. czytaj więcej »

Zaczytani jesienią – konkurs

Oto nadeszła jesień! Dla jednych to piękny czas, kiedy przyroda mieni się  kolorami majestatycznie opadających liści, szeleszczących pod nogami w czasie spacerów. Dla drugich to długie, chłodne i melancholijne  wieczory. Ale dla jednych i drugich nasza szkolna biblioteka znalazła ciekawą propozycję, organizując konkurs fotograficzny „Zaczytani jesienią”. Jest on również alternatywą na okres, w jakim przyszło nam spędzać tegoroczną jesień, z dala od znajomych, przyjaciół i szkoły. Spośród nadesłanych prac komisja w składzie: p. Beata Wójcik, p. Małgorzata Grzesiak i p. Sylwia Bilska wyłaniała zwycięzców:  I miejsce zdobyła fotografia Kacpra Kowalczyka z kl 7a, II miejsce przypadło Wiktorii Sobczak z klasy 4b, a trzecie ex aequo zdobyły Aleksandra Grzyb z 7b oraz Piechnik Oliwia z  8a.

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace i inne ciekawe fotografie przesłane na konkurs. czytaj więcej »

PRZEDŁUŻENIE NAUKI ZDALNEJ

Zgodnie z dzisiejszą tj. 21.11.2020 r. zapowiedzią premiera rządu Pana Mateusza Morawieckiego, nauka zdalna została przedłużona do końca grudnia 2020 r., zaś ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całej Polsce, będą skumulowane w jednym okresie czyli pomiędzy 4 stycznia – 17 stycznia 2021 r.

 

Małgorzata Konieczna

dyrektor PSP im. Janusza Korczaka w Kowali

ZMIANY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W MAJU 2021 r.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Podjął również decyzję o powołaniu zespołów eksperckich, których zadaniem było opracowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych.

Stąd, w maju 2021 roku zarówno egzamin ósmoklasisty jak i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Informacje dotyczące zmian na egzaminie ósmoklasisty zostały przesłane poprzez pocztę dziennika elektronicznego LIBRUS dla uczniów oddziałów klas ósmych, ich rodziców oraz nauczycieli.

Więcej informacji na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

 

Małgorzata Konieczna

dyrektor PSP im. Janusza Korczaka w Kowali

Dla Ciebie Ojczyzno… Narodowe Święto Niepodległości

11. listopada 2020r. świętujemy 102. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju, obchody Święta Niepodległości nie tylko w naszej szkole mają charakter symboliczny. Tym symbolem jest nasza wdzięczności za wolność  Ojczyzny wszystkim tym, którzy walczyli o nią, nie szczędząc własnego życia.  Wyrazem tej pamięci jest  złożenie z okazji 11 listopada przez delegację uczniów, nauczycieli wraz z dyrektorem szkoły Małgorzatą Konieczną wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku bohaterów powstania styczniowego.

 

 

czytaj więcej »

Jak najmłodsi świętowali 102 Rocznicę Niepodległości

11 listopada co roku uroczyście obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.  Ze względu na obecne ograniczenia związane z epidemią, szkolna społeczność postanowiła uczcić 102 rocznicę odzyskania niepodległości realizacją projektu edukacyjno – wychowawczego Spotkajmy się z Polską. Klasy starsze swoje działania musiały z konieczności wykonać zdalnie, a młodsze mogły to jeszcze zrobić w szkole. Dla nich było to  „spotkanie” z symbolami narodowymi. Na zajęciach z pomocą nauczycieli poznawali historię polskiego godła, barw narodowych i hymnu, uczyli się wierszy, pieśni narodowych i wykonywali prace plastyczne. 6 listopada 2020r., w ostatnim dniu nauki stacjonarnej klas I – III, przyszedł czas na zaprezentowanie wykonanych zadań.

czytaj więcej »

Edukacja zdalna w klasach młodszych

Od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada 2020 r. ZAWIESZONE ZOSTAJĄ ZAJĘCIA STACJONARNE dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, tym samym do 29 listopada 2020 r. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
Przedszkola, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

„Tu jest pamięć i tutaj świeczka…”

1 listopada – dzień pamięci o zmarłych – jest ważnym wydarzeniem w szkolnym kalendarzu. Kojarzy nam się z zapalonym zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, z wiązanką kwiatów i pamięcią o tych, którzy odeszli. Także i w tym roku nie zapomnieliśmy o tym święcie, bo przecież tak długo żyje człowiek, jak długo żyje o nim pamięć.

czytaj więcej »

Wycieczka przedszkolaków na cmentarz.

Zbliża się dzień, w którym szczególną pamięcią otaczamy tych, którzy odeszli. Jak co roku  uczniowie naszej szkoły w przededniu Święta Zmarłych odwiedzają mogiły żołnierzy poległych w obronie ojczyzny i groby ludzi zasłużonych dla rozwoju małej ojczyzny. Pamiętamy także o grobach, których od lat nikt już nie odwiedza. Dlatego dnia 28 X 2020r dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały się na spacer na cmentarz, aby zapalić znicze na opuszczonych grobach i mogiłach żołnierzy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.   czytaj więcej »

NAUCZANIE ZDALNE od 26.10.2020

Dyrekcja PSP w Kowali informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną na dwa tygodnie zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek obowiązują od poniedziałku, 26 października  do niedzieli, 8 listopada br.

 • Oddział przedszkolny i klasy I-III będą pracowały w trybie stacjonarnym.
 • W szkole będzie także funkcjonowała świetlica szkolna.
 • Wszystkie klasy młodsze rozpoczynają zajęcia o godzinie 7.30.

W klasach IV – VIII nauka będzie odbywała się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 • Nauczyciele materiały udostępniają przez Office 365 i e-dziennik LIBRUS.
 • Lekcje będą prowadzone na platformie Microsoft Teams lub innej do wideokonferencji.
 • kontakt z nauczycielami i dyrekcją szkoły za pośrednictwem dziennika LIBRUS.

Ze szczegółowymi zasadami zdalnego nauczania obowiązującymi w naszej szkole można zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 2020.2021/ Nauczanie zdalne

W zakładce tej w miarę potrzeb będziemy publikowali inne informacje i dokumenty związane ze zdalnym nauczaniem.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ZABAWA W KODOWANIE

EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczniów szkół w ciekawy i interesujący sposób. Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom. W dniach 19-24 października 2020 w naszej szkole odbyły się wydarzenia  w ramach CODE WEEK POLSKA 2020 czyli TYDZIEŃ KODOWANIA. czytaj więcej »

Szkoła pamięta 2020

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o tych, którzy odeszli jest naszym duchowym i patriotycznym obowiązkiem oraz  wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Każde życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać… Dlatego nasza szkoła przystępuje do akcji MEN  „Szkoła pamięta” – 2020. czytaj więcej »

AKCJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

23 PAŹDZIERNIK  BYŁ W NASZEJ SZKOLE  DNIEM KAMIZELKI ODBLASKOWEJ I ODBLASKÓW

W tym dniu większość dzieci odpowiedziała na apel szkolnego samorządu, przychodząc na zajęcia w kamizelkach odblaskowych lub przynosząc znaki odblaskowe. Takie elementy naszego stroju mają duże znaczenie szczególnie jesienią i zimą.  Wcześnie zapadający zmrok, ciemne poranki, mgła, opady deszczu ze śniegiem nie sprzyjają bezpieczeństwu w drodze do szkoły i ze szkoły. Posiadanie odblasków w takich sytuacjach sprawia, że jesteśmy lepiej widoczni na drodze, a więc bezpieczniejsi. Wszyscy, którzy przyłączyli się do akcji w tym dniu, dostawali dodatkowy bonus: zwolnienie z odpowiedzi. Tak więc uczeń tego dnia był podwójnie bezpieczny na drodze i w szkole.  🙂
czytaj więcej »

Niecodzienna lekcja profilaktyki

W dniu 15 października  2020r. gościliśmy Zespół RYMcerze z profilaktycznym projektem, którego przesłaniem jest hasło  „Nie zmarnuj swojego życia”. W hip-hopowym koncercie  dwóch raperów – Łukasz Bęsa i Jonatan Blank na podstawie własnych doświadczeń walki z nałogami przekazali „językiem młodzieży” życiowych przesłanie „Nie Zmarnuj Sobie Życia, Żyj z wartościami”. czytaj więcej »

Ślubujemy….

Dzień 13 października 2020 r. na długo zostanie w pamięci naszych pierwszoklasistów… zostali bowiem uroczyście włączeni w grono społeczności szkolnej.  Ze względu na panujący reżim sanitarny dzieci zaprezentowały swoją wiedzę i umiejętności jedynie przed Panią Dyrektor i Wychowawcami. Mimo braku szerszej publiczności panowała bardzo podniosła atmosfera. czytaj więcej »

Pasowanie w oddziale przedszkolnym

Ten dzień był szczególny dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg naszej szkoły. Po miesiącu wspólnej pracy  i zabawy maluchy z zerówki  przygotowały  swój  pierwszy publiczny występ. A wszystko po to, aby dostąpić pasowania na „Żaka Przedszkolaka”… czytaj więcej »

Tak obchodziliśmy Dzień Nauczyciela 2020

Mimo różnego rodzaju ograniczeń uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o tradycyjnym Dniu Nauczyciela. Z tej okazji dzieci z oddziałów 0-III wykonały prace plastyczne. Klasy 0-I wykonały kwiaty dla nauczycieli, klasy II narysowały portrety wychowawców oraz innych nauczycieli, natomiast III przygotowały laurki z życzeniami. Prace zostały zaprezentowane na wystawie. Każda klasa na swój sposób starała się podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. PONIŻEJ FOTORELACJA czytaj więcej »

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole….

14 października 2020r. obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Zwykle jest to czas specjalnych akademii dla nauczycieli. Tego dnia uczniowie i rodzice wręczają nauczycielom kwiaty i składają życzenia. A jak będzie w tym roku? Nie chcemy rezygnować z wieloletniej tradycji, więc mimo drugiej fali epidemii koronawirusa postanowiliśmy jednak to święto zorganizować, tylko nieco inaczej …

Serdecznie zapraszamy wszystkich Nauczycieli, Uczniów, Rodziców oraz Pracowników naszej szkoły na wirtualną akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej  przygotowaną przez szkolny  Samorząd Uczniowski.

 

WIRTUALNA AKADEMIA Z OKAZJI DNIA  EDUKACJI NARODOWEJ 

produced by Samorząd Uczniowski PSP w Kowali

 

 

We współczesnym świecie Internet jest wszechobecny. W wielu sytuacjach pomaga i ułatwia życie. W edukacji jest skarbnicą wiedzy i inspiracji wspomagających rozwój. Jego potencjał pomaga dzieciom lepiej kierować swoim uczeniem się i  funkcjonowaniem w szkole. Jednak, aby  mądrze i bezpiecznie wykorzystać ten dar współczesnej technologii, musimy nauczyć się odpowiedzialnie i bezpiecznie z niego korzystać.  Temu celowi służy profilaktyczny program Asy Internetu, w którym od października 2020r będą uczestniczyli uczniowie klas  4a i 4b.

czytaj więcej »

TOTUS TUUS – projekt na Dzień Papieski 2020

W tym roku  po raz 20. obchodziliśmy  Dzień Papieski.  Dzień ten nie jest tylko wspomnieniem, lecz także  zaproszeniem do poznawania nauki i drogi, którą Ojciec Święty wytrwale wskazywał. W naszej szkole stał się on tradycją. Tym razem hasłem przewodnim było papieskie wezwanie Totus Tuus (Cały Twój). Z tej okazji siostry katechetki wyszły z inicjatywą przeprowadzenia w dniach  od 9.10 do 16.10 2020r. szkolnego projektu „Jan Paweł II – Totus Tuus”. Jego celem było  ukazanie osoby i bogactwa nauki  Jana Pawła II oraz  budzenie postawy szacunku wobec postaci Papieża – Polaka. czytaj więcej »

Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Szanowni Rodzice,

Wiadomość kierujemy do rodziców będących rolnikami, użytkownikami gospodarstw rolnych lub posiadających w swojej najbliższej rodzinie taką osobę.

Cały czas trwa Powszechny Spis Rolny. Jeśli do tej pory nie wypełnili Państwo formularza spisowego, może zadzwonić do Państwa rachmistrz w celu przeprowadzenia spisu. Rachmistrz może zadzwonić od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00.

Nadal można skorzystać z formularza online dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/ – najwygodniejszej formy przekazania danych. Wypełniając ankietę mogą Państwo samodzielnie, bez udziału osób trzecich, przekazać dane o swoim gospodarstwie. Wcześniejsze przygotowanie informacji o np. powierzchni działki, uprawach, nawozach znacznie usprawnia i przyspiesza wypełnianie formularza. Wsparcie i pomoc można uzyskać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99 w. 1. czytaj więcej »

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE.

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystępuje do ogólnopolskiego projektu WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE pod patronatem Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom. W realizacji zadań projektu wezmą udział uczniowie klas  6a, 6b oraz 7b wraz z wychowawcami Magdaleną Gajdą, Elżbietą Tyczyńską-Zygarek, Agnieszką Rozwadowską -Maj. Opiekunem projektu jest pani Sylwia Bilska – nauczyciel bibliotekarz.

czytaj więcej »

Gratulacje dla zawodniczek Klubu Sportowego Quick Flik z Kowali

Miło nam poinformować o sukcesach uczennic i absolwentek naszej szkoły, zawodniczek Gimnastycznego Klubu Sportowego Quick Flik z Kowali, które uczestniczyły w trzydniowych zawodach w hali Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Gratulujemy  w szczególności występu Lenie Grzyb (lat 8), która stawała dwukrotnie na podium oraz Lenie Orzechowskiej (lat 10), która zdobyła w układach solowych: debiuty drugie miejsce, Mistrzostwa Polski pierwsze miejsce, Grand Prix Eurpean Championship drugie miejsce, Alicji Sawczuk (lat 10) pierwszego miejsce Fitness Dance oraz pozostałym zawodniczkom. Cieszymy się  również z sukcesu Formacji DOLLS  w składzie: Julia Górka, Zuzanna Bieniek, Julii Nogaj, Maja Domagała, Kalina Wróbel, Nikola Stanios, Iza Śledź, Paulina Chełmińska, Klaudia Stanisławek za trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski.

Z występu swoich podopiecznych może być dumna trener Anna Stawczyk, która już teraz mobilizuje zawodniczki do wytężonej pracy i liczy na dalsze sukcesy w kolejnych zawodach. czytaj więcej »

MAMY NOWY SAMORZĄD SZKOLNY 2020/2021

Była kampania wyborcza, prezentacja kandydatów i głosowanie. Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów podajemy  wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2020/2021, które odbyły się 27 września 2020r. Wzięło w nich udział 14 kandydatów z klas 4-8. Spośród nich głosami uczniów wybrano Radę Samorządu Uczniowskiego, na której czele stanie w tym roku szkolnym Bartek Woźniak z klasy 8a, który razem z Wiktorią Morton, Aleksandrą Kramek, Wiktorią Chrzanowską i Weroniką Farbiś zadbają o twórcze i nietuzinkowe  inicjatywy uczniowskie. Cała nasza szkolna społeczność ma nadzieję, że dzięki nim nasze szkolne życie nabierze barw. Będziemy im sekundować i wspierać, a dziś gratulujemy wyboru! czytaj więcej »

Wspólne Kroki w Cyberświecie … POCZĄTEK

WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE to profilaktyczny program edukacji informatycznej, który z powodzeniem jest od trzech lat realizowany w naszej szkole. Tym razem jego uczestnikami będą uczniowie klasy 3b. Szkolnym opiekunem programu jest nauczyciel informatyki p. Magdalena Gajda. Program, opracowany przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją „Poza Schematami”, odpowiada na pilną potrzebę przygotowanie najmłodszych uczniów do świadomego i rozważnego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych. czytaj więcej »

Historia w plenerze – warsztaty w Izbie ks. Kotlarza

„Dzień z Historią” pod takim hasłem odbyły się we wrześniu 2020r plenerowe warsztaty historyczne dla uczniów klas 4-8 naszej szkoły. Miały one miejsce  w Izbie Pamięci ks. Romana Kotlarza w Trablicach. Tematem wiodącym spotkań była historia okresu Polski Ludowej.  Propozycja zajęć poza salą lekcyjną spotkała się z dużym zainteresowaniem. Klasom czwartym w ich odbyciu nie przeszkodziła nawet kapryśna aura. Dzieci mimo deszczu przemaszerowały z Kowali do Trablic, by wziąć udział w warsztatach. czytaj więcej »

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

Wybory do szkolnego samorządu zakończone,  a kto kandydował? Sami zobaczcie….  Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne prezentacje filmowe swoich programów. Oto programy wyborcze naszych szkolnych liderów, walczących  o wejście do Rady SU w wersji filmowej, za przygotowanie której dziękujemy Bartkowi Woźniakowi z klasy 8a.

ZOBACZCIE , POSŁUCHAJCIE I WYBIERAJCIE!

PREZENTACJE KANDYDATÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO SU  NASZEJ SZKOŁY

 

„Plastik? Rezygnuję. Segreguję. Redukuję.”

Tegoroczna Akcja Sprzątania Świata niewątpliwie różniła się od tych z lat poprzednich. Z powodu pandemii Covid-19 nie wychodziliśmy sprzątać naszej okolicy, ale nie pozostaliśmy obojętni na apel organizatorów 27 edycji Akcji Sprzątania Świata „Plastik? Rezygnuję. Segreguję. Redukuję.” i zorganizowaliśmy 21 września 2020r Dzień Sprzątania Świata w naszej szkole. Tym razem miał on formę akcji informacyjnej. Zaangażowali się w jej przeprowadzenie uczniowie klas 0-III, którzy  przygotowali jako znak akcji kotyliony oraz plakaty nawiązujące do tegorocznego hasła akcji. czytaj więcej »

Klasa w KROPCE…

Po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowany został Dzień Kropki pod hasłem: KLASA W KROPCE. Inicjatorem i organizatorem tego mini-projektu był Samorząd Uczniowski. W ciągu tygodnia od 14 do 18 września 2020 roku uczniowie pod okiem swoich wychowawców i  samorządów przygotowali plakaty, na których za pomocą kropek zaprezentowali mocne strony swoich klasowych zespołów. Efekty pracy można było obejrzeć na szkolnych korytarzach w dniu 18 września. Zachęcane do tworzenia, działania dzieci wykazały się dużą kreatywnością i pomysłowością, doskonale bawiąc się przy tym. Jak to wyszło oceńcie sami i …postawcie KROPKĘ, może być  nad i… czytaj więcej »

Bolszewika goń, goń, goń! Bitwa Warszawska 1920.

Uczniowie naszej szkoły we wrześniu mogli obejrzeć wystawę, przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, „Wojna z bolszewikami. Bitwa Warszawska 1920”. Ekspozycja składająca się z 20 plansz, ustawiona na górnym korytarzu koło szkolnej biblioteki, została zaprezentowana w ramach upamiętnienia 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r.

czytaj więcej »

Najmłodsi uczą się zasad bezpieczeństwa…

Żyj i pozwól żyć innym” –  ta europejska akcja pod nazwą Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego stała się doskonałym pretekstem do interesującego spotkania profilaktycznego uczniów klas młodszych z  funkcjonariuszami Policji, które miało miejsce 17.09.2020r w naszej szkole. Kom. Emilia Kosma oraz mł. asp. Marcin Sawicki z WRD KWP z siedzibą w Radomiu, rozmawiając z dziećmi, zwracali uwagę na podstawowe reguły bezpieczeństwa obowiązujące w czasie drogi do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania. czytaj więcej »

Narodowe Czytanie 2020 – Juliusz Słowacki „Balladyna”

W tym roku podczas prezydenckiej akcji Narodowego Czytania lekturą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego, wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Ta społeczna akcja prowadzona od 2012 roku jest doskonałą okazją, aby uczniowie docenili wartość czytania oraz zapoznali się z klasyką literatury polskiej,  której obszerne fragmenty odczytywane są publicznie  w wielu miejscach w Polsce.

Tradycyjnie do tego wydarzenia przystąpili  również nasi uczniowie naszej szkoły, którzy w ramach akcji Narodowego Czytania 10.09.2020r. zaprezentowali  fragment „Balladyny” – „W chacie wdowy”. czytaj więcej »

WRZESIEŃ 1939 PAMIĘTAMY!

1 września 2020 roku  przypada kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej, największego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości. Co roku na świecie, w kraju i w naszej szkole przypominamy o tym wydarzeniu, dla upamiętnienia olbrzymiej ilości ofiar tej wojny, którą rozpoczęła agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę. Krótko przypomnijmy te wydarzenia sprzed 81 lat. czytaj więcej »

Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym

Szanowni Rodzice

Poniższą wiadomość kieruję do rodziców będących rolnikami, użytkownikami gospodarstw rolnych lub posiadających w swojej najbliższej rodzinie taką osobę.

Jeśli otrzymali Państwo list Prezesa GUS z informacją o badaniu, oznacza to, że jesteście zobowiązani w terminie od 1 września do 30 listopada do udziału w spisie rolnym. W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, gorąco zachęcam, aby w tym trudnym czasie znaleźć chwilę na wypełnienie elektronicznej ankiety dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Wsparcie i pomoc można uzyskać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99 w. 1. Dla osób, które nie mają dostępu do Internetu, Urząd Gminy/Miasta przygotował specjalne stanowisko komputerowe do samospisu. czytaj więcej »

UWAGA! Zebrania z rodzicami

We wrześniu odbędą się  organizacyjne zebrania z rodzicami. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej harmonogramem i tematyką planowanych spotkań: czytaj więcej »

Ten dziwny nowy rok szkolny… Zaczynamy!

Pomimo obaw i niepewności wróciliśmy do nauki w murach naszej szkoły. 1 września rozpoczęliśmy  nowy rok szkolny. Nie był to początek taki jak zwykle. Inauguracja odbyła się bez wspólnego uroczystego apelu z udziałem pocztu sztandarowego i licznych gości. Dla zachowania wymaganych odległości i porządku zorganizowano trzy osobne spotkania na hali sportowej. Ich nieodłącznymi elementami były maseczki, przyłbice i obowiązkowa dezynfekcja rąk. Tym razem rodzicom nie wolno było wejść do szkoły i odprowadzić swoich pociech do klas. czytaj więcej »

Idziemy do szkoły – 1.09 2020r.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej zaprasza wszystkich uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września. Szczegółowy harmonogram w zakładce ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 2020/2021.

Równocześnie  informujemy, że informacje dla uczniów i rodziców związane z pracą szkoły w roku szkolnym 2020/2021 będziemy na bieżąco zamieszczać w tej zakładce.

Wyprawka dla uczniów.

Szkołę czas zacząć… Przypominamy, że podręczniki pierwszoklasiści otrzymują w szkole, a poniżej zamieszczamy tzw wyprawkę ucznia, czyli listę najpotrzebniejszych rzeczy, w które  powinni być zaopatrzeni uczniowie klas pierwszych.

tu:Wyprawka dla ucznia klasy I

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ PRZEZ ÓSMOKLASISTÓW

Wakacje w pełni, ale naszych absolwentów zapraszamy w poniedziałek 3.08 2020r od godziny 12.00 do szkoły po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty 2020. Szczegółowa informacja została przez Librusa  wysłana  do uczniów, rodziców i wychowawców .

Wyniki z egzaminu można sprowadzić już 31.07.2020r. Jak to zrobić? W tym celu prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi tutaj: https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3452

 

Zakończenie roku 2019/2020 w obrazach…

Ten rok szkolny zapamiętamy na długo. Z powodu epidemii Covid-19 uczniowie od marca rozpoczęli edukację w sposób zdalny. Z tego samego powodu nie było też uroczystego zakończenia roku i wręczania świadectw z wyróżnieniem na forum szkoły. Wychowawcy, zgodnie z opracowanym na tą okoliczność harmonogramem, na krótkich spotkaniach w klasach pożegnali swoich uczniów i wręczyli świadectwa. Ci, którzy nie mogli z różnych przyczyn przybyć do szkoły, mogą odebrać świadectwo w terminie późniejszym w sekretariacie. Teraz czas na zasłużony odpoczynek!  Z tej okazji, wszystkim uczennicom i uczniom, życzymy ciekawy, atrakcyjnych i bezpiecznych wakacji. Tego lata, pamiętajcie o zasadach ostrożności – noście maseczki, zachowujcie dystans.

 

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego 2019/2020: czytaj więcej »

Koniec roku szkolnego inny niż zwykle…

Nie było uroczystego apelu, szkolnego hymnu i przekazania sztandaru. Uczniowie podczas krótkich spotkań z wychowawcami w klasach odbierali świadectwa. Z powodu zakazu gromadzenia się uczniowie najstarszej klasy musieli zapomnieć o uroczystym pożegnaniu i tradycyjnym polonezie na zakończenie szkoły podstawowej. Jednak postanowiliśmy im to wynagrodzić, przygotowując – przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa – pożegnalne spotkanie na hali sportowej. Wśród uczniów  i nauczycieli  czuło się uroczystą atmosferę i powagę chwili… Były gratulacje i podziękowania… czytaj więcej »

PSYCHOLOG O BEZPIECZNYCH WAKACJACH

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Wyczekiwany czas odpoczynku i wakacji nadchodzi. Warto w tych chwilach odetchnąć i nabrać sił na powakacyjny czas. Ważne, by pamiętać o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji po to, by każdy wrócił wypoczęty i pełen zdrowia. Propozycje szkolnego psychologa: czytaj więcej »

BEZPIECZNE WAKACJE -TO JEST WAŻNE

Drodzy Rodzice i Uczniowie, przed nami ostanie dni roku szkolnego 2019/2020. Nie był on łatwy ani dla Uczniów, ani dla Rodziców, ani dla nas, Nauczycieli i Dyrekcji Szkoły. Po wielu miesiącach nauki i wytężonej pracy nadszedł czas wypoczynku i wytchnienie. Przed nami dwa miesiące pełne beztroskiej zabawy, niezapomnianych przygód oraz wrażeń. Warto jednak pamiętać, że podczas wypoczynku, chociaż można zapomnieć o nauce i innych obowiązkach, nie można zapomnieć o bezpieczeństwie. Jest to czas szczególny, ze względu na sytuację zagrożenie zarażenia się koronawirusem. Nie zapominajmy o tym, chrońmy się i dbajmy o swoje bezpieczeństwo.

czytaj więcej »

Kilka uwag o zakończeniu roku szkolnego…

Przed rozpoczęciem wakacji chcielibyśmy spotkać się Naszymi Uczniami chociaż na krótką chwilę, aby  pogratulować wszystkim wytrwałości oraz wspaniałych wyników w nauce, zdobytych w tak trudnych i nietypowych warunkach. Z wielką przykrością informujemy,  że tym razem w uroczystości zakończenia roku mogą brać udział TYLKO UCZNIOWIE, z uwagi na konieczność ograniczenia do minimum liczby uczestników spotkania. Wyjątkowo zrezygnowaliśmy także z przyznawania nagród książkowych za wyniki w nauce w klasach I – VII. Ta forma wyróżnienia dotyczyć będzie jedynie uczniów klas VIII. Przyznane natomiast zostaną wyróżnienia: NAJLEPSZY ABSOLWENTZuzannie Bieniek   oraz  PRYMUS SZKOŁY Aleksandrze Stadryniak i  Dawidowi Zalwert. Rozdamy również stypendia pieniężne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Ich przyznanie to nagroda dla najlepszych uczniów za pracowitość i umiejętność  jak  najlepszego wykorzystania swoich zdolności oraz promowanie szkoły w środowisku. W tym roku mamy 29 takich liderów. czytaj więcej »

Zakończenie roku szkolnego – harmonogram

Rok szkolny 2019/2020 powoli dobiega końca. Był wyjątkowo dziwny i nieprzewidywalny.  Każdy z nas: uczeń, nauczyciel i rodzic starał się sprostać nowej wirtualnej edukacji. 26 czerwca 2020r oficjalnie zakończymy rok szkolny, zakończymy go jednak inaczej niż zawsze.

Dyrekcja szkoły  ze względu na ilość uczniów i konieczność dostosowania się do wytycznych MEN i GIS  nie planuje spotkania ogólnego z uczniami klas I – VII i oddziału przedszkolnego. Świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zostaną rozdane przez wychowawców w ustalonych godzinach w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa tj. zakrywanie ust i nosa maseczkami ochronnymi, zachowanie bezpiecznej odległości, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku. Do szkoły mogą przyjść jedynie uczniowie zdrowi. Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły.

Na uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz wręczenie nagród i świadectw uczniom klas VIII dyrekcja szkoły zaprasza o godzinie 8.30Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej.

Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczyste wręczenie świadectw  według harmonogramu zamieszczonego poniżej: czytaj więcej »

Damy radę…!. Egzamin ósmoklasistów w cieniu pandemii

„Trzymamy kciuki” – taki napis przywitał ósmoklasistów, którzy we wtorek, 16 czerwca 2020 stawili się na pierwszy poważny sprawdzian – egzamin na zakończenie szkoły podstawowej. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty był  szczególny, bo odbywał się w nietypowym terminie i przeprowadzony był w reżimie sanitarnym. Jedno i drugie spowodowane było koronawirusem. Pierwotnie plany pokrzyżowała pandemia, która wymusiła także niezwykłe środki ostrożności. Były obawy o to, czy egzamin się odbędzie. Wreszcie po długiej nieobecności w szkole związanej ze zdalnym nauczaniem, do  trzydniowego maratonu przystąpiło 32 uczniów naszej szkoły. Od 16 do 18 czerwca wszyscy byli w  pełnej, wyjątkowej gotowości! We wtorek uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego , a w kolejnych dniach umiejętności matematyczne i językowe. Każdego dnia egzamin rozpoczynał się o godzinie 9. czytaj więcej »

UWAGA ÓSMOKASIŚCI

Egzaminy ósmoklasistów w toku. Trzymamy za nich kciuki i życzymy powodzenia! Równocześnie od 15.06.2020 r. na stronie Vulcan rusza rekrutacja  do szkół ponadpodstawowych  – LINK DO STRONY: https://naborpp.oswiatawradomiu.pl/kandydat/app/index.html.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem poświęconym tegorocznym naborom do szkół ponadpodstawowych https://www.se.pl/radom/radom-ruszyla-rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-jak-i-kiedy-zlozyc-dokumenty-aa-J6xX-yvEE-Jhbc.html
Serdecznie polecamy także zajrzenie do  zamieszczonego na stronie szkoły  Poradnika dla ósmoklasistów przygotowanego przez psychologa i nauczyciela doradztwa zawodowego
http://www.pspkowala.pl/wp-content/uploads/2020/05/Poradnik-dla-osmoklasistow_nowa-wersja_1905.pdf

 

Brawo Magda!

Prawie pół roku 13-stka naszych ósmoklasistów realizowała zadania w ramach projektu „Ferie z ekonomią 3”. Ostatnim etapem był konkurs Wiedzy Ekonomiczno- Finansowej.  Razem z 138 uczniami ze szkół z całej Polski wzięła w nim udział drużyna z naszej szkoły. Test wiedzy składał się z 25 losowo wybranych pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, z pytań otwartych i opisowych, pytań prawda-fałsz oraz pytań przeciągnij-upuść, wybieranych z banku pytań. Test był przeprowadzony drogą elektroniczną. Na jego rozwiązanie każdy uczeń miał 18 minut.. Każda poprawna odpowiedź była punktowana. Miło nam poinformować, że sukces w indywidualnym konkursie indywidualnym i tytuł laureata przypadł naszej uczennicy Magdalenie Szydłowskiej z klasy 8a. czytaj więcej »

3 czerwca – Światowy Dzień Roweru

Jazda na rowerze należy do jednej z najpopularniejszych aktywności fizycznych. Na ten jednoślad, szczególnie wiosną i latem, wsiadają i młodzi, i starsi na całym świecie od ponad 200 lat. Nic więc dziwnego, że ma on swoje święto. Światowy Dzień Roweru to młode święto. Zostało  ustanowione  przez ONZ w 2018 r i przypada 3 czerwca. Aby promować  ten ekologiczny i niezawodny środek transportu, nasi uczniowie postanowili właśnie w tym dniu, 3 czerwca, odbyć krótkie wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy. Pamiętali  przy tym, że aby jazda na rowerze była przyjemnością,  należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i odpowiednim wyposażeniu.

Tak przebiegał u nas Światowy Dzień Roweru…

czytaj więcej »

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

W dniu dzisiejszym, 1 czerwca 2020 r podczas konferencji Minister Dariusz Piontkowski poinformował,  że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych.

Od dziś uruchomione zostały konsultacje z nauczycielami dla wszystkich dzieci w szkole, zgodnie z opracowanymi przez dyrekcję PSP w Kowali i przesłanymi do uczniów i ich rodziców, PLANAMI KONSULTACJI I DYŻURÓW.

Minister Dariusz Piontkowski przypomniał także o zbliżających się egzaminach, które dla uczniów klas VIII rozpoczynają się już 16 czerwca.

Szef MEN zapowiedział ponadto, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca.

O sposobie realizacji zdalnej nauki decyduje dyrektor szkoły lub placówki, przy współpracy z nauczycielami i po uwzględnieniu możliwości uczniów i rodziców.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI DOTYCZĄCYMI ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI WSKAZANIAMI  tu czytaj>>> Organizacja roku szkolnego  2020.VI

KROPLA POZYTYWNEJ ENERGII

Drodzy Uczniowie,

Pewnie nie raz zastanawialiście się co zrobicie, kiedy ograniczenia związane z koronawirusem zostaną zniesione. Możliwe, że ktoś z Was marzy o wyjściu do kina, do teatru czy swobodnym spotkaniu ze znajomymi na świeżym powietrzu. Niestety, nie możemy podać Wam konkretnej daty, w której będzie to możliwe. Chcielibyśmy jednak przekazać Wam, że to, co możecie zrobić nawet w domu może być niezwykle odkrywcze i kreatywne! Zachęcam Was do obejrzenia krótkiego  filmiku i spojrzenia na codzienność w trochę inny sposób. Pamiętajcie, głowa do góry! Już jesteście zwycięzcami!

https://biteable.com/watch/gowa-do-gry-2549368

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Psycholog 

Naszym wyjątkowym Mamom – wyjątkowe podziękowania…

Dziś  26 maja obchodzimy szczególne święto – Dzień Mamy celebrowane w Polsce od 1914roku.  To krótkie słowo „mama” kryje w sobie wiele treści. Z nim związane są pierwsze  wspomnienia z dzieciństwa, pierwsze radości, troski, marzenia, tęsknoty. W tym dniu nasze Mamy obdarzamy szczególnymi dowodami wdzięczności i z  tej pięknej  i radosnej okazji pragniemy złożyć im najserdeczniejsze życzenia długich lat w zdrowiu, szczęścia i wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych pragnień, samych cudownych chwil w życiu i zawsze pociechy z dzieci.

Niestety, w maju tego roku, nie możemy spotkać się z naszymi mamami w szkole, ale o ich  święcie pamiętamy i pamiętają nasi uczniowie, którzy wykazali się wielką kreatywnością,  przygotowując dla swoich Mam  upominki.  Nie zapominamy także o Ojcach, którzy nieco później obchodzą swoje święto, dla nich także mamy niespodzianki od pełnych pomysłów dzieciaków.

Oto niektóre z nadesłanych prac – wszystkie zamieszczamy w naszej galerii z czasów kwarantanny → GALERIATANNA czytaj więcej »

ZWROTY KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Począwszy od dnia 25.05.2020 roku prosimy o zwroty książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Książki należy opatrzyć odpowiednią informacją, najlepiej na kartce samoprzylepnej (imię i nazwisko ucznia zwracającego książkę oraz klasa). Nie podpisana książka będzie traktowana jako niezwrócona. Termin zwrotu książek  zakończy się z dniem 02.06.2020. O zasadach oddawania woluminów do biblioteki  informujemy poniżej.
czytaj więcej »

Rok Jana Pawła II w naszej szkole…

2 kwietnia obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci, a 18 maja 100. rocznicę urodzin papieża. W normalnych okolicznościach w większości szkół trwałyby przygotowania do akademii lub apeli z tej okazji. Z uwagi na konieczność pracy zdalnej zaproponowaliśmy inne formy uczczenia pamięci naszego wielkiego Rodaka. 

Szkolny Klub Europejski zorganizował konkurs  wiedzy o naszym Papieżu. Dnia 18 maja uczniowie rozwiązywali quizy na platformie edukacyjnej Learning Apps. Największą wiedzą na temat życia Karola Wojtyły oraz szybkością w rozwiązaniu zadań wykazali się następujący uczniowie: Gabriela O.(5a), Kacper K., Jakub S. (6b), Julia W.(6c), Tomasz R.(7a). Gratulacje dla wyróżnionych osób oraz podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu, którzy w życiu kierują słowami Jana Pawła II: „wymagajcie od siebie, choćby inni nie wymagali”

Biblioteka szkolna z okazji  setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II zachęca do obejrzenia prezentacji przygotowanej z tej okazji przez czasopismo „Biblioteka w szkole” : Święty Jan Paweł II do młodzieży”

Pamiętajcie, że możecie jeszcze wziąć udział w kolejnym zadaniu związanym z postacią Jana Pawła II, które polega na wykonaniu lapbooka Opowieść o Janie Pawle II – proroku naszych czasów. Podpowiedzi szukajcie w zakładce: Uczniowie w działaniu. Czekamy na Wasze prace!.

 

ASY INTERNETU POWRACAJĄ!

Po krótkiej przerwie program Asy Internetu znów jest realizowany. Uczniowie klasy 5a i 5b świetnie sobie radzą wykonując kolejne zadania i odkrywając tajniki bezpiecznego korzystania z Internetu. Chcielibyśmy Wam zaprezentować galerię zdjęć z kartami pracy uczniów, którzy mieli za zadanie opisać siebie za pomocą emotek i symboli na koszulce. Ciekawe czy łatwo jest rozpoznać kto jest kim

czytaj więcej »

NOWE TERMINY REKRUTACJI 2020/2021

W dniu dzisiejszym czyli 19.05.2020r. MEN ogłosiło nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym podane zostały terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Wszelkie informacje dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, zostały przesłane na konta indywidualne ósmoklasistów i ich Rodziców poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS.

 

1-TERMINY REKRUTACJI NA ROK 2020-2021

2-HARMONOGRAM E8

 

PORADNIK DLA ÓSMOKLASISTY

Drodzy Uczniowie klas ósmych ,

Wychodzimy do Was z propozycją poradnika, przygotowanego specjalnie po to, by pomóc Wam w wyborze przyszłej szkoły i zawodu. Stajecie przed bardzo ważną dla Was decyzją. Być może już ją podjęliście, a może jeszcze się wahacie. Chcemy, abyście po przeczytaniu naszej szkolnej publikacji, mogli ze spokojem podejść do tego tematu wiedząc, że są osoby i instytucje, które w razie wątpliwości i trudności chętnie Wam pomogą. Na końcu poradnika zamieszczona została także część dla rodziców.

W poradniku przygotowanym przez psychologa szkolnego Katarzynę Tomakę-Zając i nauczyciela doradztwa zawodowego Elżbietę Tyczyńską-Zygarek znajdziecie m.in.:

 • listę radomskich szkół wraz z numerami telefonów i odnośnikami do stron internetowych,
 • wskazówki doradców zawodowych na temat wyboru ścieżki edukacyjnej,
 • najnowsze informacje odnośnie terminów rekrutacji,
 • przydatne strony internetowe, które pomogą w wyborze szkoły.

Zapraszamy do czytania!

PORADNIK DLA ÓSMOKLASISTÓW 2020 – aktualizacja 19.05.2020 r.

Bliżej Świętego Jana Pawła II…

W poniedziałek 18 maja 2020 r. przypada setna rocznica urodzin wielkiego Polaka i Europejczyka Jana Pawła II. Z tej okazji Szkolny Klub Europejski postanowił zorganizować konkursy  o naszym Papieżu skierowane do uczniów klas IV-V oraz VI-VII. W najbliższych dniach  w mediach możecie obejrzeć i posłuchać wielu ciekawych programów poświęconych temu niezwykłemu „prorokowi naszych czasów”. A już w poniedziałek 18 maja w godzinach 13.00-14.00 na platformie edukacyjnej LearningApps chętni uczniowie będą mogli wykazać się swoją wiedzą o Janie Pawle II. czytaj więcej »

Książkowe mole na start!

Biblioteka Szkolna w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek organizuje na platformie Kahoot  niezwykłe spotkanie dla młodszych i starszych moli książkowych. Uczniowie będą mogli wziąć udział w grach czytelniczych. Zalogujcie się i zagrajcie:

Uczniowie klas I – IV :

https://kahoot.it/challenge/f096a56d-94a8-4eb3-b246-8c643a0e574b_1588842066077

Uczniowie klas V-VIII:

https://kahoot.it/challenge/f096a56d-94a8-4eb3-b246-8c643a0e574b_1588842010424

Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy.

Bibliotekarka:)

PRACA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH OD 13.05.2020 r.

Dyrekcja PSP im. Janusza Korczaka w Kowali informuje, iż zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kowala i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także  MEN oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 13 maja 2020 r. planuje się otwarcie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Kowala.

W związku z niewielkim zainteresowaniem rodziców w sprawie uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych przy PSP im. Janusza Korczaka w Kowali w dniach od 13 – 15 maja 2020 r.  (3 dni) dyrektor podjął decyzję o pracy zdalnej z dziećmi z oddziałów przedszkolnych 0A i 0B.

Z uwagi jednak na uruchamianie kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, od dnia 18 maja 2020 r., na terenie placówki możliwe będzie wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla  grup przedszkolnych.  W celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci na ternie placówki  prosimy, tych z Państwa, którzy podejmą decyzję o  przysłaniu  dziecka do grupy przedszkolnej od poniedziałku 18.05.2020 r. ,o wypełnienie DEKLARACJI UCZESTNICTWA dziecka w zajęciach opiekuńczych. Deklaracja została przesłana na konto LIBRUS każdego z Rodziców i zostaje zamieszczona poniżej na stronie internetowej szkoły.

do pobrania:  KARTA DEKLARACJI  UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH GRUP PRZEDSZKOLNYCH

Rodziców prosimy także o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej,  obowiązująca w oddziałach przedszkolnych procedurą bhp na czas epidemii.

tu czytaj: PROCEDURA-COVID19 DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2020

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z KOMUNIKATEM MEN, w którym zamieszczone jest więcej informacji w sprawie stopniowego powrotu dzieci do szkół oraz kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji. W najbliższych dniach zostaną wydane przez MEN odpowiednie regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne. Wszystkie materiały udostępnione są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

tu czytaj: KALENDARZ ZMIAN-MEN

Dyrekcja PSP w Kowali

WYZWANIE NA DZIŚ I NIE TYLKO

Drodzy Uczniowie,

Mamy dla Was propozycję pozytywnego wyzwania na dziś i nie tylko. Pomimo trudności, jakie napotykamy każdego dnia, zniechęcenia, to warto jednak uśmiechnąć się i zrobić coś, co nie tylko Wam poprawi nastrój. Każdy może zapanować nad swoim humorem i wprowadzić w życie jeszcze więcej radości. Zachęcamy Was do tego, byście spróbowali sprostać temu wyzwaniu. Mamy nadzieję, że spodoba Wam się taka aktywność i będziecie poprawiać humory nie tylko sobie, ale także innym.

Psycholog 🙂  czytaj więcej »

Szkolna biblioteka włącza się w obchody Dnia Bibliotekarza.

Już po raz 37. obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto to zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek, trwający od 8 do 15 maja. Biblioteka szkolna na tę okoliczność przygotowała kilka atrakcji. czytaj więcej »

Konkurs o Unii Europejskiej

Z okazji Dnia Europy (9 maja) Szkolny Klub Europejski EUROKOWALA zorganizował dla uczniów klas V-VII konkurs wiedzy o państwach europejskich i historii UE. Konkurs odbył się 7 maja  na platformie edukacyjnej LearningApps. Zadaniem uczestników było rozwiązanie dwóch quizów w jak najkrótszym czasie. Z każdej klasy została wyróżniona osoba, która najszybciej rozwiązała zadania. Oto najlepsi uczniowie to: Aleksandra S. (Va), Hanna C. (Vb), Kuba K. (VIa), Jakub S. (VIb), Julia W. (VIc), Tomasz R. (VIIa),  Julia W. (VIIb). Wielkie gratulacje dla wyróżnionych uczniów!

Nagrody zostaną rozdane w dniu zakończenia roku szkolnego.

Szkolny konkurs z okazji Dnia Europy

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie.  Każdego roku Szkolny Klub Europejski EUROKOWALA  świętował ten dzień w Warszawie, gdzie na Paradzie Schumana spotykały się kluby europejskie z całej Polski oraz wolontariusze z Europy. W tym roku z powodu pandemii obchody Dnia Europy zostały przeniesione do internetu.  Członkowie SKE EUROKOWALA  spotkali się on-line i przygotowali selfie, aby przypomnieć społeczności szkolnej o tym święcie. W czwartek 7 maja o godz.13 na platformie edukacyjnej LearningApps odbędzie się quiz wiedzy o państwach Unii Europejskiej dla uczniów klas V-VII. Link aktywacyjny dla chętnych uczniów został  już wysłany przez pocztę w LIBRUSIE. Dla najlepszych uczniów przewidziane są punkty dodatnie i nagrody rzeczowe.

czytaj więcej »

SĄ POŻEGNANIA, NA KTÓRE NIGDY NIE JESTEŚMY GOTOWI….


Z  przykrością podajemy wiadomość

o nagłej śmierci naszej byłej uczennicy

JULKI ROMELCZYK.

O okolicznościach tej tragedii napisało 30.04.2020r Echo Dnia (https://echodnia.eu/radomskie/ogromna-tragedia-zmarla-15-letnia-judoczka-z-kowali/ar/c2-14947932).

Nieoczekiwana i przedwczesna śmierć zawsze jest – dla tych, którzy zostają – trudnym doświadczeniem, na które nie jesteśmy przygotowani.

Kierujemy tę smutną informację do wszystkich Uczniów i  Rodziców, bo …

NIE UMIERA TEN, KTO JEST W NASZEJ PAMIĘCI….

ŻEGNAMY CIĘ JULKO….


 

Majowe święta! Wywieśmy flagę!

Przed nami majowe dni świąteczne: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 3Maja  Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Będziemy je obchodzić zupełnie inaczej  niż do tej pory. Pandemia koranowirusa uniemożliwia organizowanie radosnych szkolnych i lokalnych uroczystości, a majówki spędzimy nie na festynach, lecz w domu. Po raz pierwszy od wielu lat te święta obchodzimy w obliczu zagrożenia i troski o to, co przyniesie przyszłość. I choć obecne warunki nie pozwalają, aby być w tych dniach razem, to postarajmy się pamiętać i czcić te święta, wywieszając biało-czerwone flagi.

Święta majowe w dzisiejszych warunkach to także dobry moment, aby wraz z rodziną przypomnieć sobie ważne wydarzenia z historii Polski.

Majowe święta- prezentacja

czytaj więcej »

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO ON-LINE

Na czas zawieszenia zajęć szkolnych instytucje kultury, takie jak  np. Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało wiele ciekawych propozycji ze swoich zasobów on-line, które wspomagają naukę zdalną.  Jedną z nich są historyczne lekcje muzealne w sieci.  Muzeum Powstania Warszawskiego codzienne od poniedziałku do piątku proponuje spotkania na żywo z ekspertami, którzy dzielą się swoją historyczną wiedzą i pasją. Zachęcamy uczniów do korzystania z tych propozycji. Streaming i szczegółowe programy na kolejne dni na profilu FB Muzeum >> https://www.facebook.com/1944pl/ . 

Wkrótce opublikujemy inne ciekawe propozycje spotkań z kulturą w sieci dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Dziękujemy!!!

Samorząd Szkolny PSP w Kowali, w imieniu szkolnej społeczności, wyraża WIELKIE podziękowanie  i uznanie Tym, którzy z powodu wykonywanego zawodu z narażeniem własnego zdrowia  dbają w czasie pandemii koronowirusa o nasze bezpieczeństwo, o to aby żyło nam się lżej w obecnej trudnej, niecodziennej sytuacji. To Oni: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki stanęli na pierwszej linii „frontu” i walczą z niewidzialnym przeciwnikiem.

TYM BOHATEROM naszych czasów za odwagę i poświęcenie- DZIĘKUJEMY 

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI  PSP W KOWALI włącza się do ogólnopolskiej akcji  #dziekujebohaterom

A oto nasze podziękowania

WSPARCIE W KRYZYSIE

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE I NAUCZYCIELE

W tak trudnym czasie dla nas wszystkich jesteśmy atakowani z każdej strony informacjami o wirusie. Śledząc statystyki zachorowań, słuchając o dramatycznej sytuacji służb medycznych, pokonując trudności izolacji –  można się przestraszyć, załamać, wpaść w panikę. U każdego człowieka w pewnym momencie uruchomił się silny stres, obawa, lęk, czy niepewność co do przyszłości. W normalnych warunkach, gdy uczniowie przeżywali trudne sytuacje mogli przyjść także do nas, do pedagoga, psychologa, do wychowawców, nauczycieli. By rozwiązać problem czasem wystarczyła szczera rozmowa w cztery oczy. Dziś jesteśmy daleko od swoich uczniów, łączymy się z nimi on-line, ale wiemy, że to nie to samo co kontakt osobisty. Jeszcze przed wybuchem pandemii w wielu szkołach, nie tylko w naszej obserwowaliśmy wiele przypadków jak krucha potrafi być kondycja psychiczna dzieci i młodzieży, jak są mało odporni na niepowodzenia, jak szybko się załamują. czytaj więcej »

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI

Szanowni Państwo Nauczyciele i Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z  APELEM przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Zbigniewa Marciniaka, wystosowanym do MEN 20.04.2020 r. :

 „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”

Egzaminy naszych ósmoklasistów odbędą się w terminach:

16.06.2020 J.POLSKI

17.06.2020 MATEMATYKA

18.06.2020 J.OBCY (ANGIELSKI lub NIEMIECKI)

PRACA ZDALNA jest przewidziana do 24 maja, co dla nas oznacza powrót do szkoły w poniedziałek 25 maja 2020r.

Dyrekcja PSP w Kowali

Jak zdobyć kartę rowerową…

Głównym założeniem egzaminów na kartę rowerową jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Wydawanie tych kart jest nierozerwalnie związane z odpowiednim szkoleniem i sprawdzeniem wiadomości oraz umiejętności uczniów ubiegających się o pierwsze w życiu prawo jazdy.  O tym, jak będzie wyglądał tegoroczny egzamin na kartę rowerową, poinformujemy w późniejszym terminie. Wszystkich, którzy będą chcieli do niego przystąpić zachęcam do samodzielnej pracy i zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej.  czytaj więcej »

Razem możemy uratować Ziemię

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. W tym roku zupełnie inny niż w latach ubiegłych. Nie ma happeningów, apeli i innych działań, do jakich zdążyliśmy się przyzwyczaić. Tegoroczny Dzień Ziemi w cieniu pandemii COVID-19 i innych jakże tragicznych zdarzeń, takich jak liczne pożary i ogromna susza, nabiera szczególnej wymowy. W wielu sytuacjach jesteśmy bezradni, ale w innych możemy i musimy działać rozważnie. Musimy pamiętać, że Ziemia – nasza planeta jest pięknym, niepowtarzalnym miejscem w znanym nam wszechświecie i od naszej postawy w dużej mierze zależy, czy tak zostanie. czytaj więcej »

JAK POMÓC DZIECIOM W NAUCE DOMOWEJ

Kolejne dni zdalnej nauki za nami. Niektórym przejście na taki system kształcenia sprawiło dużo kłopotu. Ale w obecnych okolicznościach nie mamy innego wyjścia – musimy odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Trzeba przyznać, że idzie nam to coraz lepiej. Żeby jeszcze bardziej usprawnić i ułatwić te działania, przesyłamy kilka wskazówek i sprawdzonych zasad organizacji pracy on-line dzieciom. Powodzenia! W razie pytań czy trudności pozostajemy do Państwa dyspozycji.

JAK POMÓC DZIECKU UCZYĆ SIĘ W DOMU – WSKAZÓWKI SZKOLNEGO PSYCHOLOGA

14 kwietnia Święto Chrztu Polski.

14 kwietnia 2020 roku obchodzimy 1054 rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Było to wydarzenie nie tylko religijne. Zmieniło ono bowiem na zawsze Europę. Przyjęcie Chrztu przez Polskę jest uznawane za początek Państwa Polskiego. Święto to zostało ustanowione w 2019 roku. Mimo iż jest to święto narodowe tak jak m.in. Święto Konstytucji 3 maja, czy też 11 listopada, to nie jest to dzień wolny od pracy. 14 kwietnia w sposób symboliczny wspominamy narodziny naszego kraju. czytaj więcej »

Pamiętajmy o Katyniu!

Drodzy Uczniowie,  w związku z mijającą 13 kwietnia 80. Rocznicą Zbrodni Katyńskiej zwracamy się do WAS z prośbą  o oddanie czci Polakom zamordowanym wiosną 1940 r. przez radzieckich zbrodniarzy na rozkaz Stalina i Berii – przywódców Związku Sowieckiego.

Obejrzyjcie krótki (8 min.) film.  https://liblink.pl/QDjN8Ycuwm

a chętni mogą także zapoznać się z wystawą o zbrodni katyńskiej do pobrania pod adresem : https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/27040,Zbrodnia-Katynska.html

Nauczyciele historii czytaj więcej »

Gmina Kowala informuje… Koronawirus informacje i zalecenia

Na stronie internetowej Gminy Kowala zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące aktualnych zaleceń obowiązujących w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii koronowirusa. W trosce o bezpieczeństwo i jak najszersze upowszechnienie obowiązujących zaleceń polecamy ten tekst uwadze naszych Uczniów i Rodziców:

czytaj>>> www.kowala.pl  -Aktualności – Koronawirus – aktualne informacje i zalecenia  

 

 

Do kreatywnych zadań! Start!

Na naszej stronie internetowej uruchamiamy dwie nowe zakładki. Jedna Galeriatanna  poświęcona będzie twórczości uczniów z okresu nauki zdalnej.  Zachęcamy nauczycieli, uczniów i rodziców do przesyłania zdjęć  wykonanych prac na e-mail: jkutkowska61@gmail.com.pl lub sylwia.bil@o2.pl

Druga zakładka to wideo-galeria konkursu fotograficzno –medialnego: siedzewdomu -nienudzesie.  Poprzez przysłane zdjęcia i nagrane filmiki chcemy pokazać innym, co można zrobić,  aby izolacja i nauka on-line nie były nudne. Na pewno macie wiele ciekawych i kreatywnych pomysłów na wykorzystanie czasu spędzonego we własnym domu. Pokażcie to, wysyłając zdjęcie lub nagrany krótki film (do 2 min.). Filmiki mogą nagrywać uczniowie i rodzice. Czekamy na Wasze propozycje, wyślijcie nam  – oczywiście obowiązkowo za  zgodą rodziców – zdjęcie/film na e-mail: jkutkowska@o2.pl lub sylwia.bil@o2.pl . Najciekawsze materiały zostaną nagrodzone. czytaj więcej »

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Pracownicy ,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali informuje, że  od 9 do 14 kwietnia br. trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Informacja o terminie wiosennej przerwy świątecznej została opublikowana na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r i Kuratorium Oświaty w Warszawie: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14645,Wiosenna-przerwa-swiateczna-w-szkolach-od-9-do-14-kwietnia-2020-r.html.

 

APEL POLICJI

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

 w związku z nowymi obostrzeniami  w kwestii bezpieczeństwa publicznego, Mazowiecka Policja przygotowała kolejny apel do rodziców i uczniów. Poniżej zamieszczamy prezentację Policji o  nowych obostrzeniach i zasadach.

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE – NOWE ZASADY I OBOSTRZENIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONA-WIRUSA – PREZENTACJA

APEL POLICJI DO UCZNIÓW

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

 • Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
 • Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.
 • Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
 • Unikajcie miejsc publicznych!
 • Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

 

APEL POLICJI DO RODZICÓW

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

czytaj więcej »

REKRUTACJA 2020/2021

Informujemy o zakończeniu I etapu rekrutacji do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego. Szkolna Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do klasy pierwszej wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły w Kowali oraz do  oddziału przedszkolnego dzieci kontynuujące edukację przedszkolną i wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. W związku z powyższym informujemy  o utworzeniu 2 oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 oraz 1 oddziału przedszkolnego.

Tu czytaj>>>Informacja o wynikach rekrutacji 2020-2021 do klas pierwszych

 

 

Wznawiamy rekrutację!

Od dnia 24.03.2020r – wznawiamy rekrutację do oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów klas I.  Dokumenty rekrutacyjne ( karty, deklaracje i wnioski) do pobrania ze strony szkoły – zakładka REKRUTACJA  lub w szkole. Od godziny 9.00 do godziny 12.00 w dniach 24- 30.03 wprowadzamy dyżury,  w  czasie których można pobrać lub zostawić wypełnione dokumenty. Prosimy o dokładne ich wypełnienie i podpisanie.

 

UWAGA!

W związku z obecną sytuacją , jako poświadczenie odbycia przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego wystarczy OŚWIADCZENIE PODPISANE RODZICA

Propozycje dla uczniów i nauczycieli…

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w tej niecodziennej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji, zgodnie z zaleceniami MEN,  polecamy naszym uczniom w miarę możliwości samodzielną pracę w domu. Do kontaktów między uczniami i nauczycielami służyć będzie  dziennik elektroniczny LIBRUS.  Warto także skorzystać z  oferty programów telewizyjnych dla utrwalania  bieżącego materiału programowego. Zachęcamy do samodzielnej pracy i korzystania z zamieszczonych poniżej propozycji.  

Jeśli ktoś z Państwa nie ma kodu dostępu do Librusa, prosimy o wysłanie informacji poprzez adres mailowy szkoły: pspkowala@o2.pl

 

PROPOZYCJE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH REKOMENDOWANYCH PRZEZ MEN

PRZESUNIĘCIE TERMINU REKRUTACJI

Działając na podstawie art. 28 USTAWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) w związku z NOWYM art. 30b i 30 c USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 2248, poz. 374),

dyrekcja PSP im. Janusza Korczaka w Kowali informuje, iż

w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami i czasowo zawieszoną działalnością funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju, PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO będzie przesunięte o tydzień.

Składanie do sekretariatu PSP w Kowali, w formie papierowej REKRUTACYJNYCH OŚWIADCZEŃ, KART ZGŁOSZENIOWYCH CZY WNIOSKÓW będzie możliwe od dnia 23 marca 2020 r.,  na zasadach dotychczas  określonych.

DYREKCJA PSP W KOWALI.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE!

Od 12 do 25 marca br. , decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynikającą  z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje zawieszone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Jednym z tych działań jest zawieszenie zajęć dydaktycznych.

 • W naszej szkole zajęcia  będą zawieszone na 2 tygodnie.
 • 12 i 13 marca br. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

Szczegółowe informacje dla nauczycieli, uczniów i rodziców zamieszczamy poniżej. Zostaną one także przekazane przez dziennik elektroniczny oraz wywieszone na tablicach informacyjnych w szkole.

Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.

Dyrekcja PSP w Kowali

Informacja dla Rodziców – czytaj tutaj>>>

Informacja dla Uczniów – czytaj tutaj>>>

Informacja dla Nauczycieli – czytaj tutaj>>>

OPIEKA NAD DZIEĆMI – czytaj tutaj>>>

REKRUTACJA 2020/2021

Rozpoczął się proces rekrutacji do oddziału przedszkolnego  i  klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.

Wyróżnienie dla Szkolnego Klubu Europejskiego!

Szkolny Klub Europejski EUROKOWALA,  który realizował projekt „ Klimat to przyszłość”  pod patronatem Polskiej Fundacji im. Roberta Szumana oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, zdobył ogólnopolskie wyróżnienie. Gratulujemy autorom wyróżnionych prac Natalii Dziurzyńskiej, Angelice Słomce, Jakubowi Pietruszce, Kacprowi Pietruszce, Oli Masiarz, Filipowi Górce, Krzysztofowi Bieniek, Mai Choinackiej z kl. VIa  oraz  Oliwii Włoskowicz, Piotrowi Woźniakowi, Wiktorii Błasińskiej, Oldze Grzyb, Aleksandrze Grzyb, Oli Siara  z kl.VIb. czytaj więcej »

Niezwykła lekcja w muzeum…

Eksponaty, ekspozycja, sala wystawowa……. Te i jeszcze wiele innych pojęć związanych z muzeum mogli poznać uczniowie klas 3a, 3b i 2b, którzy  wraz z wychowawcami 10 marca 2020r odwiedzili Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Ta wyjątkowa lekcja muzealna rozpoczęła się od obejrzenia wystawy malarstwa XIX i XX wieku. Pani przewodnik wprowadziła dzieci w magiczny świat utrwalony na obrazach wybitnych artystów. Uczniowie poprzez szukanie odpowiedzi na zagadkowe pytania przewodnika poznawali dzieła sztuki. czytaj więcej »

Kulinarna edukacja klasy 2a

Zdobywać wiedzę i umiejętności można  na wiele sposobów. Niekonwencjonalny sposób wybrali uczniowie  2a, którzy wspólnie z wychowawczynią p. Anną Szymczyk wzięli  udział w warsztatach kulinarnych w radomskiej restauracji „Mama Leo”. Dzieci doskonaliły umiejętność uważnego słuchania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Instruowane przez prowadzącego warsztaty wykonały drożdżowe bułeczki śniadaniowe i pastę serową w różnych smakach. Uczniowie zdobyli  również podstawowe informacje dotyczące zdrowego odżywiania się.  czytaj więcej »

Dzień Kobiet w teatrze…

Uczniowie klas szóstych świętowanie Dnia Kobiet połączyli z ucztą kulturalną a to za sprwą wizyty w teatrze.  Nastrojowa muzyka, barwne kostiumy i niezwykła scenografia spektaklu „Tajemniczy Ogród” przeniosły widzów do ogromnego i mrocznego domu oraz do otaczającego go zaniedbanego ogrodu, skrywającego bolesną tajemnicę. czytaj więcej »

Pamięci „żołnierzy wyklętych” – wystawa i spotkanie ze świadkiem historii

1 marca 2020r  obchodziliśmy po raz kolejny Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  O  ludziach, którzy po zakończeniu II wojny światowej  walczyli z narzuconym nam siłą systemem komunistycznym, nie zapomnieliśmy także w naszej szkole.  Uczniowie mogli obejrzeć wystawę „Bić się do końca” poświęconą żołnierzom wyklętym regionu radomskiego, nauczyciele historii przygotowali specjalne lekcje okolicznościowe, a klasa 7b wraz z wychowawcą przygotowała dla uczniów klas siódmych i ósmych spotkanie ze świadkiem historii p. Lucyną Adamkiewicz, żołnierzem AK, uczestniczką Powstania Warszawskiego 1944 i więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych. czytaj więcej »

Szkolny konkurs pięknego pisania rozstrzygnięty!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony był 21 lutego, a u nas w szkole dnia 28 lutego 2020 r. odbył się szkolny z tej okazji konkurs kaligraficzny pod hasłem  „ MISTRZ KALIGRAFII  KLAS I-III”. Celem konkursu było rozbudzanie oraz mobilizowanie uczniów do kształtnego, starannego i estetycznego pisania, rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz odkrywanie  zainteresowań  i talentów. Szkolna komisja konkursowa  Tytuł Mistrza Kaligrafii 2020 przyznała:Lenie Grzyb z kl. Ib,Zuzannie Paja z kl. IIa i Lenie Orzechowskiej z kl.IIIc, czytaj więcej »

Klimat to przyszłość.

Od działań Unii Europejskiej w obszarze ochrony klimatu do lokalnych akcji uczniowskich.

W lutym nasz Szkolny Klub Europejski EUROKOWALA realizował projekt „ Klimat to przyszłość”. Przedsięwzięciu patronują Polska Fundacja im. Roberta Szumana oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Zadaniem uczniów, którzy pracowali w trzy i czteroosobowych zespołach,  było szukanie odpowiedzi na pytanie: „Jakie wyzwania wiążą się  z ochroną środowiska w naszej gminie Kowala?”. czytaj więcej »

Bezpiecznie wkraczamy w cyberświat…

Od lutego 2020r. po raz kolejny przystępujemy do  realizacji programu profilaktycznego „Wspólne kroki w Cyberświecie”. Jego podstawowym celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom, na jakie narażeni są najmłodsi użytkownicy Internetu oraz kształtowanie wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu, a także chronią przed uzależnieniem. Uczestnicy programu uczniowie klas 3a i 3b na dodatkowych zajęciach będą uczyli się bezpiecznego korzystania z Internetu, a swoje działania przedstawią na blogu klasowym prowadzonym przy pomocy nauczyciela. czytaj więcej »

Czy ferie w szkole mogą być ciekawe?

„Ferie z ekonomią” to dodatkowe zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości oraz planowania osobistych finansów realizowane już po raz trzeci przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Dla młodych uczestników projektu to szansa na niecodzienną zimową przygodę odkrywania tajników ekonomii – dziedziny niezbędnej w dorosłym życiu. Z takiej szansy skorzystała grupa uczniów z klas ósmych Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali,  która jako jedyna z gminy Kowala wzięła udział w tegorocznej edycji tego przedsięwzięcia. Jego I etap odbył się w pierwszym tygodniu ferii zimowych.  Wsparcia w realizacji zadania udzieliły władze Gminy Kowala oraz dyrekcja szkoły. czytaj więcej »

Bo karnawał jest od tego, by się bawić mój kolego!

Bale karnawałowe co roku sprawiają  wiele radości zarówno tym małym jak i większym dzieciom. To właśnie podczas takich imprez spełniają się dziecięce marzenia. Nic więc dziwnego, że zabawa karnawałowa cieszy się ogromną popularnością i co roku dzieci oczekują jej z niecierpliwością. W tym roku ten oczekiwany  dzień przypadł 5 lutego 2020r. Klasy młodsze rozpoczęły swój bal o godzinie 9.00. na  szkolnej hali sportowej zamienionej w salę balową, a po południu karnawałowa zabawę rozpoczęły klasy starsze. czytaj więcej »

Rozpoczynamy realizację programu „Asy Internetu”.

We współczesnym świecie internet jest wszechobecny. W wielu sytuacjach pomaga i ułatwia życie. W edukacji jest skarbnicą wiedzy i inspiracji wspomagających rozwój. Jego potencjał pomaga dzieciom lepiej kierować swoim uczeniem się i  funkcjonowaniem w szkole. Jednak, aby  mądrze i bezpiecznie wykorzystać ten dar współczesnej technologii, musimy nauczyć się odpowiedzialnie i bezpiecznie z niego korzystać.  Temu celowi służy profilaktyczny program Asy Internetu, w którym od stycznia 2020r uczestniczą uczniowie klas  5a i 5b. Jego celem jest uczenie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu w oparciu o podstawowe wartości takie jak: rozsądek, uważność, siła, życzliwość i odwaga, główne fundamenty programu, które pomogą im uniknąć zagrożeń w sieci. czytaj więcej »

W bajkowej krainie – lekcja otwarta szkolnej bibliotece.

Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie.

„Zerówkowicze” z grupy 0a i 0b odwiedzili w poniedziałek 3.02.2020 r. bibliotekę na zaproszenie pani bibliotekarki Sylwii Bilskiej, która dla maluchów przygotowała specjalną lekcję poświęconą bajkom. Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania wiersza Barbary Stępień „Co mówi książka?”.

czytaj więcej »

Z Puchatkiem bezpiecznej…

Sprawozdanie z realizacji programu „Akademia  Bezpiecznego Puchatka” realizowanego w klasach pierwszych

Rozpoczęcie szkoły to dla dziecka jedna z najważniejszych chwil w życiu. Temu  wyjątkowemu wydarzeniu towarzyszy eks­cytacja, ale też stres i niepewność. Pierwszoklasista przechodzi bowiem swój pierwszy prawdziwy test samo­dzielności. W szkole nabywa umiejętności, zdobywa wiedzę i tworzy więzi z rówieśnikami. Szkolna przygoda jest wyzwaniem nie tylko dla ucznia, ale również dla jego Rodziców – czekają ich zarówno sukcesy, jak i zupełnie nowe, trudne sytuacje, które będą wymagały wspólnego rozwiązania. To właśnie takie pobudki sprawiły, że uczniowie klasy Ia i Ib pod kierunkiem swoich wychowawców mgr Renaty Szary i mgr Ilony Bińkowskiej przystąpili do XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, realizowanego od dnia 10.09.2019 do dnia 31.01.2020r. W Programie wzięło udział 32 uczniów naszej szkoły. czytaj więcej »

Uczniowie klas siódmych w stolicy … w teatrze i w muzeum.

Szkolne wycieczki są źródłem wielu obserwacji i doświadczeń, których nie jest w stanie dostarczyć nawet najbardziej ciekawie przeprowadzona lekcja w klasie. Poza tym uczniowie mają możność nabywania nieznanych im dotąd informacji oraz poszerzenia kręgu swych zainteresowań. Mogli się o tym przekonać uczniowie klas siódmych, którzy w dniu 27 stycznia 2020r udali się na jednodniową wycieczkę do Warszawy. Program  zakładał wizytę w jednym ze stołecznych teatrów oraz zwiedzenie nowoczesnego, multimedialnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczniom towarzyszyli wychowawcy i nauczyciel historii. Wycieczka była ciekawym doświadczeniem, które pozostawiło  wiele niezapomnianych wrażeń,  przeżyć, emocji.    czytaj więcej »

Plastyczny sukces w ogólnopolskim konkursie

Jest nam miło poinformować,  że w VI Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Niebo w Kolorze – Spotkanie z Zorzą Polarna” -Płock 2019 uczennica naszej szkoły Kamila Woźniak z klasy VII b zdobyła wyróżnienie. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 24.01.2020 r. w Płocku. czytaj więcej »

Bezpieczne ferie

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski.  Zachęcamy rodziców uczniów naszej szkoły do zapoznania się z materiałem filmowym w zakładce „Zobacz i posłuchaj” lub pod linkiem: 

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE

 

Bez Was smutny byłby świat! Babciu, Dziadku żyj 100 lat!

Dziadkowie to osoby szczególnie ważne dla każdego dziecka. Przytulą, pocieszą, cierpliwie wysłuchają zwierzeń, zawsze mają dobre słowo dla swoich wnucząt i nie tylko .. Dlatego obchodzony 21 stycznia Dzień Babci i dzień później Dzień  Dziadka  to każdego roku wyjątkowe dni, jedne z najsympatyczniejszych i najmilszych w kalendarzu szkolnych uroczystości. Tak było i w tym roku. czytaj więcej »

Zbiórka dla Burka- pomagamy zwierzętom.

Klub Małego Wolontariusza działający w naszej szkole w Kowali wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia na terenie szkoły zbiórki artykułów dla bezdomnych zwierząt, które przebywają w schronisku w Radomiu. Zbiórka ta trwała przez ostatnich kilka miesięcy. Teraz przyszedł czas na podsumowanie  akcji. czytaj więcej »

Dzień Babci i Dziadka w Polskim Radiu Dzieciom

„Laurka dla dziadków”, telefoniczna skrzynka życzeń i audycje tematyczne nawiązujące do nadchodzącego święta. Z okazji Dnia Babci i Dziadka  Polskie Radio Dzieciom oferuje najmłodszym słuchaczom niezwykłą możliwość przygotowania wyjątkowych prezentów dla wyjątkowych dziadków! Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka pod numerem (22) 645 20 00 uruchomiona została skrzynka głosowa, na którą dzieci mogą dzwonić i składać życzenia swoim dziadkom. Zachęcamy do skorzystania z tej niezwykle ciekawej propozycji upominku dla naszych wspaniałych seniorów. Szczegóły poniżej… czytaj więcej »

Czy wyrosną z nas programiści?

Grupa uczniów naszej szkoły uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego projektu CMI (Centrum Mistrzostwa Informatycznego). Tematyka zajęć jest dość urozmaicona, jednak głównie nauka dotyczy zagadnień algorytmiki i programowania.  Na zajęciach często wykorzystywane są roboty mBot, które mali informatycy programują za pomocą środowiska mBlock. Dzięki temu doskonalą logiczne myślenie i tworzą własne programy, korzystając  z różnych aplikacji on-line. Wspólne działania na zajęciach rozwijają umiejętność współpracy  w grupie. Opiekunem projektu szkolnego jest p. Beata Wójcik. czytaj więcej »

Sportowy sukces w Nowym Roku

W dniu 09.01.2020 w naszej szkole na hali sportowej odbywały się gminne zawody sportowe w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców.  Nasze drużyny świetnie rozpoczęły Nowy Rok, bo zarówno dziewczęta jak i chłopcy  zajęli w tych  rozgrywkach  I miejsca, co pozwala im na pokazanie  swoich możliwości na szczeblu międzygminnym. czytaj więcej »

Kolędnicy Misyjni z Kowali dzieciom w Kamerunie

Głoszenie Dobrej Nowiny, dzielenie się radością i wiarą, zapraszanie do misyjnego zaangażowania i pomocy rówieśnikom w żyjących trudnych warunkach –  to hasła tradycyjnej już  wędrówki dzieci z Koła Misyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowali po naszej miejscowości. Wprawdzie  za oknem pogoda przypomina bardziej przedwiośnie niż zimę, jednak to nie przeszkodziło grupie kolędników misyjnych, by z krótkim programem jasełkowym, z kolędą na ustach i z gwiazdą wyruszyć na ulice i do urzędów naszej gminy. Kolorowy korowód kolędników 9 stycznia 2020 zawitał m.in. do Urzędu Gminy, gdzie został miło przyjęty przez Pana Wójta i Panią Sekretarz Gminy. Mali misjonarze odwiedzili także  Bibliotekę Publiczną, Przychodnię Zdrowia, Policję, Sklep „Duet”. Kolędnicy dotarli także do Przedszkola i do swoich klasowych rówieśników. czytaj więcej »

Młodzi poznają tajniki finansów

Nasz szkoła została zakwalifikowana do projektu „Ferie z ekonomią” realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. Są to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości skierowane do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich. Zajęcia w ramach projektu są realizowane w okresie jednego tygodnia ferii zimowych, natomiast ich kontynuację stanowi przygotowanie pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy, który uczniowie przygotowują w okresie 2 miesięcy od zakończenia ferii. Zapraszamy do udziału w projekcie „Ferie z ekonomią”.  Zgłoszenia  przyjmuje p. Elżbieta Tyczyńska – Zygarek.   czytaj więcej »

Przygotowania do świat i piernikowa akcja w „zerówce”.

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym można oderwać się od zgiełku codziennych obowiązków. Również uczniowie naszej szkoły poczuli świąteczną atmosferę  i włączyli się aktywnie w świąteczne przygotowania. W każdej klasie pojawiła się choinka własnoręcznie ubrana przez dzieci. Korytarze zostały przyozdobione świątecznymi dekoracjami. W klasach siódmych odbyły się warsztaty tradycji, na których uczniowie pod okiem florysty p Katarzyny Pszczółki wykonywali bożonarodzeniowe stroiki, z których część została przekazana na kiermasz świąteczny. Na zajęciach plastyki i techniki  wykonywano  oraz ozdoby związane z tematyką zbliżających się świąt.  Przedświąteczna „gorączka” stała się też doskonałą okazją do zorganizowania w naszej szkole szybkiej nauki pieczenia pierniczków dla najmłodszych. czytaj więcej »

Kiermasz świąteczny

Na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole odbył się po raz kolejny kiermasz ozdób świątecznych przygotowany przez wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas wspieranego przez Koło Małego Wolontariusza. Kiermasz bożonarodzeniowy stał się już naszą szkolną  tradycją. Na stoiskach  przygotowanych na szkolnym korytarzu znalazły się własnoręcznie wykonane bożonarodzeniowe dekoracje, m.in. choinki z szyszek, makaronu, wspaniałe stroiki, bombki, aniołki i inne ozdoby. Kupujących  wabił zapach świeżego igliwia oraz barwne i pomysłowe  świąteczne świecidełka. czytaj więcej »

Słodki Mikołaj – wspaniały dar serca, dzieci – dzieciom.

Zakończyła  się kolejna akcja szkolnego Samorządu Uczniowskiego  – Słodki Mikołaj.  Jest to akcja prowadzona w naszej szkole od wielu lat. Z okazji świat nasi uczniowie zbierają słodycze, aby podzielić się nimi z rówieśnikami z uboższych rodzin, którzy również czekają na podarunki od świętego Mikołaja.  Społeczność szkolna okazała się w tym roku naprawdę szczodra. czytaj więcej »

Ho, ho, ho czy są tu jakieś grzeczne dzieci?

Co roku wizyta Świętego Mikołaja to doskonała okazja do oderwania się od tradycyjnego szkolnego planu dnia. Tak też było i w tym roku…. Radość była wielka, gdy zgodnie z tradycją 6 grudnia Mikołaj zawitał w nasze progi. Przybył w towarzystwie pięknych Śnieżynek. czytaj więcej »

Na andrzejki, katarzynki bawią się chłopcy i dziewczynki…

Zgodnie z tradycją naszej szkoły w ostatni czwartek listopada odbyła się zabawa andrzejkowa. W dniu imprezy klasy ósme, z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego na czele, zmieniły salę gimnastyczną w salę balową, przygotowując wspaniałe dekoracje. Uczniowie z klas IV – VIII nie mogli doczekać się rozpoczęcia imprezy. Zabawa rozpoczęła się o godz.16.30. Dyskotekę poprowadził profesjonalny DJ, nie zabrakło także oprawy świetlnej. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się doskonale, nikomu nie brakowało sił do tańców i zabaw. czytaj więcej »

Spotkanie autorskie z Danutą Parlak…

Danuta Parlak jest psychologiem, autorką słuchowisk radiowych oraz sztuk teatralnych, a przede wszystkim książek dla dzieci „Kapelusz Pani Wrony”, „Krokodyl”, „O Mikołaju, który zgubił prezent”.  Jedna z jej książek „Obcy w lesie” otrzymała wyróżnienie w konkursie na Książkę Roku IBBY 2015, a inna „Pan Mruczek i Mysia Rodzina” była nominowana w konkursie „Przecinek i Kropka”.  Z pisarką i jej twórczością mieli  niepowtarzalną okazję zapoznać się uczniowie klas młodszych uczestniczący w spotkaniu autorskim, które odbyło się 4 grudnia 2019 r. czytaj więcej »

Stoliczku nakryj się – Świąteczna Zbiórka Żywności

Szkolne organizacje wolontariackie co roku biorą udział w wielu akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących.  Jedną z nich jest  Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana we współpracy z Gminnym Centrum Wolontariatu działającym przy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowali oraz Radomskim Bankiem Żywności.  W piątek 29 listopada wolontariusze z Klubu Małego Wolontariusza z naszej szkoły w miejscowych sklepach zachęcali klientów do zakupu dodatkowych produktów spożywczych  i przekazanie ich osobom potrzebującym.  czytaj więcej »

Wizyta gości z programu „Wolontariat Europejski”

Wizyty studentów z Europy w ramach programu „Wolontariat Europejski” na stałe zagościły w naszej szkole.  W tym roku gościliśmy Elenę Sauce z Rumunii i Hannesa Gasser z Austrii, którzy 02.12.2019r  poprowadzili 4 spotkania z naszymi uczniami. Na zajęciach wolontariusze opowiadali o kulturze i tradycjach swoich ojczystych krajów. Lekcje prowadzone były w języku angielskim, co dało możliwość praktycznego sprawdzenia umiejętności konwersacji i znajomości słownictwa. czytaj więcej »

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień po raz kolejny

Hasłem tegorocznego Dnia Życzliwości i Pozdrowień  były słowa Matki Teresy z Kalkuty „Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia, ale ich działanie jest naprawdę wielkie”. Wydarzenie to 27.11.2019 r.  zorganizowano w naszej szkole po raz drugi. Wzięła w nim udział  cała społeczność szkolna, aby dzielić się pozytywną energią i pokazać, że bycie miłym jest bardzo przyjemne dla nas i dla innych. W szkole w tym jakże miłym dniu w strojach uczniów i nauczycieli dominował kolor żółty  – symbol radości, optymizmu i uśmiechu. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji. czytaj więcej »

Piszemy listy do Świętego Mikołaja

Święta tuż, tuż, więc najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego postanowiły, zgodnie z tradycją,  zabrać się za pisanie listów do Świętego Mikołaja. W ruch poszły kredki, flamastry i kartki, bo każdy chciał napisać najpiękniejszy list z prośbą o wymarzone gwiazdkowe podarunki… Mocno wierząc w magiczną moc Świętego Mikołaja, maluchy tworzyły barwne listy z prośbami o zabawki, książki, pluszaki i wiele innych prezentów.  Nie zabrakło także pozdrowień i miłych życzeń dla Mikołaja. Dzieci bardzo dbały o to, żeby ich kolorowe kartki  wyglądały estetycznie, co na pewno ucieszy Świętego Mikołaja i skłoni do spełnienia marzeń najmłodszych. Już nie długo się o tym przekonamy.

„Przepióreczka” odwiedziła Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze

Szkolny zespół taneczny „ Przepióreczka” wraz z opiekunami p. Anną Szymczyk i p. Wiesławą Rzepecką 26.11.2019 r. wyjechał do Otrębus, matecznika Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.  Nasi mali tancerze z 2a i 2b spotkali się tam oko w oko z  członkami,  słynnego na cały świat, narodowego zespołu ludowego.  Program wizyty był bardzo bogaty i pouczający. czytaj więcej »

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych, przyjacielem – powiernikiem największych sekretów i tajemnic. Miękki, puchaty i taki z łatką – najmilsza zabawka i bohater wielu książek i filmów dla dzieci.  25 listopada Pluszowy Miś po raz kolejny obchodził swoje święto.  Wśród nowoczesnych i atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!” czytaj więcej »

Czar wakacji…

Wprawdzie wakacje już dawno za nami, ale w chłodne listopadowe dni warto powspominać gorące  słoneczne miesiące i wakacyjne klimaty. Teraz jest to możliwe za sprawą szkolnego konkursu fotograficznego „Czar wakacji 2019”. Adresowany był on do uczniów klas VII i mimo niewielkiego zainteresowania ( 7 uczniów) udało się wyłonić laureatów. Komisja konkursowa w składzie p.Henryka Lech i p.Magdalena Gajda. postanowiła przyznać I miejsce Aleksandrze Kramek, II miejsce  Julii Szyszce a III miejsce Patrycji Fijałkowskiej. Wyróżnienia otrzymali: Oskar Kasprzak, Gabriela Grymuła, Urszula Rogala.

Kwesta na ratowanie zabytkowych grobów w Kowali.

Z inicjatywy proboszcza parafii w Kowali po raz pierwszy przeprowadzono na miejscowym cmentarzu zbiórkę pieniędzy na odnowienie zabytkowego grobowca Leona Jasieńskiego. Przez trzy dni wolontariusze z identyfikatorami i puszkami  zbierali datki hojnie ofiarowywane przez odwiedzających cmentarz. czytaj więcej »

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Dlatego ten dzień w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole był dniem szczególnym.  czytaj więcej »

Dużo wiedzą z historii…

3 listopada 2019 r. odbył się w naszej szkole etap szkolny przedmiotowego konkursu z historii. Wzięło w nim udział kilku uczniów. Najlepsi okazali się: Franciszek Pałgan z klasy VI b i Jan Sadowski z klasy VIII b.

19 listopada Rejonowa Komisja Konkursowa zakwalifikowała ich do etapu, w którym zmierzą się najlepsi „mali historycy” z regionu radomskiego. Przed uczniami i ich opiekunem p. Elżbietą Tyczyńską – Zygarek nie lada wyzwanie. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na etapie rejonowym.

Śpiewali i recytowali w obcym języku…

I miejsce w recytacji wiersza po angielsku dla Zuzanny Błeszyńskiej , II miejsce  dla Gabrieli Łyżwińskiej w kategorii piosenka obcojęzyczna i 3 wyróżnienia to  to efekt udziału naszych uczniów w  Gminnym Konkursie Poezji i Piosenki Obcojęzycznej. Jego organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach. Konkurs odbył się 20 listopada 2019r. Naszą szkołę reprezentowało osiem uczennic. Uczniowie startowali w trzech kategoriach: piosenka w języku angielskim, recytacja wiersza w języku angielskim oraz niemieckim. czytaj więcej »

Brawa dla Kamili…

Uczennica naszej szkoły Kamila Woźniak z klasy VIIb została w swojej kategorii laureatką II  etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego  „Odpoczywaj na wsi” oraz laureatką IV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: „Jesienne klimaty”. czytaj więcej »

Szkolny Dzień Praw Dziecka

We wtorek 20 listopada 2019r w naszej szkole dominował kolor niebieski. Tak uczniowie nauczyciele i pracownicy szkoły odpowiedzieli na apel samorządu uczniowskiego, który w ten sposób zachęcał do włączenia się naszej szkoły w światowe obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka z UNICEF – strażnika Konwencji. W tym roku były one wyjątkowe ze względu na 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to wydarzenie radosne, ale z poważnym przesłaniem.  Organizatorzy Szkolnego Dnia Praw Dziecka zwrócili uwagę na to, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy, bo jak blisko sto lat temu napisał patron naszej szkoły Janusz Korczak: „Nie ma dzieci – są ludzie.” czytaj więcej »

Zakręceni na dobro…

Zbieranie plastikowych nakrętek to akcja, która na stałe zagościła w wielu szkołach i przedszkolach w całej Polsce. W  naszej szkole od wielu lat prowadzona jest ona pod hasłem „Zakręceni na dobro.” Zbieramy wszystkie plastikowe nakrętki po produktach spożywczych i po chemii gospodarczej. Każdy może przyłączyć się do naszej akcji wystarczy prosty gest. Zbierając nakrętki pomagamy przyrodzie i chorym dzieciom. czytaj więcej »

Sztafetą Niepodległości uczciliśmy 101 urodziny Niepodległej…

W gminie Kowala 101 urodziny Niepodległej uczczono 11 listopada 9. Sztafetą Niepodległości 1111111119.  Trasa biegu wiodła sprzed pomnika Żwirki i Wigury pod pomnik powstańców 1864r na Załawiu,  następnie do pomnika pomordowanych w czasie II wojny światowej w Rożkach  przez Augustów, Ludwinów  do do Izby Pamięci ks. Romana Kotlarza w Trablicach. czytaj więcej »

101 urodziny Niepodległej w naszej szkole

Dnia 8 listopada 2019 roku na sali gimnastycznej udekorowanej biało-czerwonymi barwami odbył się uroczysty apel  z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście.  Po wprowadzeniu sztandaru wszyscy zgromadzeni w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu” odśpiewali  cztery zwrotki ,,Mazurka Dąbrowskiego”. czytaj więcej »

Jesteśmy w projekcie CMI

Nasza szkoła jest uczestnikiem projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. To cykl BEZPŁATNYCH zajęć z algorytmiki i programowania. Grant realizowany jest w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Od października uczniowie klas 5 i 6  biorą udział  w zajęciach pozalekcyjnych z informatyki w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Opiekunem projektu jest p. Beata Wójcik – nauczyciel informatyki. Zgodnie z założeniami zadaniem projektu jest zaktywizowanie uczniów uzdolnionych informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Realizacja podstawowych celów wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań  z zakresu algorytmiki  i programowania. czytaj więcej »

Europejski Tydzień Kodowania

Programowanie to frajda!. Przekonali się o tym ci uczniowie naszej szkoły, którzy w ostatnim tygodniu października wzięli udział w szkolnym projekcie programowania i kreatywności. Wydarzenie to zorganizowano w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, czyli #CodeWeek2019. czytaj więcej »

Wyjazd do teatru na spektakl pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”

W ostatni dzień października klasy VI a i VIb wraz z wychowawcami wybrała się do Teatru Powszechnego w Radomiu im. Jana Kochanowskiego na spektakl pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”. Uczniowie w przede dniu Święta Zmarłych odwiedzili także najstarszy radomski cmentarz  rzymskokatolicki  oraz cmentarz wojskowy przy ul. Limanowskiego. czytaj więcej »

Spotkajmy się w bibliotece…

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2019

W naszej szkolnej bibliotece dużo się dzieje… Ostatnio biblioteka zaproponował swoim czytelnikom kilka ciekawych imprez czytelniczych. Pierwsza z nich to „Poranek z bajką o zwierzętach”  – cotygodniowe spotkania z bajką z morałem, podczas których starsze koleżanki z aktywu bibliotecznego czytały przedszkolakom bajki, których bohaterami były zwierzęta. Na zakończenie każdego spotkania odbywał się krótki quiz dla uważnych słuchaczy z zerówki. czytaj więcej »

Afrykańska przygoda w bibliotece szkolnej…

Biblioteka szkolna zaprosiła uczniów klas 6 do gry bibliotecznej pn. „Afrykańska przygoda”. W czwartek 24.10.2019r. pomieszczenie biblioteki zamieniło się w afrykańską puszczę. Gra została oparta na motywach powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. W zabawie rywalizowało pięć drużyn z klas szóstych. Zadaniem uczniów było rozwiązanie związanych z treścią utworu zagadek, znajdujących się w karcie pracy. czytaj więcej »

W przeddzień Święta Zmarłych…

Koniec października to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas, czas na rozmowę dotyczącą szacunku dla zmarłych i o odpowiednim zachowaniu się w takim miejscu, jakim jest cmentarz. Zbliża się bowiem 1 listopada, dzień, w którym szczególną pamięcią otaczamy tych, którzy odeszli. czytaj więcej »

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie

Zajęcia z  funkcjonariuszem Policji to jedne z działań  profilaktyczno- wychowawczych prowadzonych przez szkołę i realizowanych w ramach programu profilaktyki. 29  październiku 2019r. miała miejsce druga wizyta sierżanta sztabowego p. Renaty Sikorskiej z Wydziału  Ruchu Drogowego  Powiatowej Komendy Policji w Radomiu w naszej szkole.  To spotkanie z uczniami  klas IV –VII  w ramach prewencji poświęcone zostało bezpieczeństwu w ruchu drogowym. czytaj więcej »

Złożyli ślubowanie, a potem było pasowanie wielkim ołówkiem…

Pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet uczniów

Grupa trzydziestu dwóch zadowolonych pierwszaków złożyła uroczyste ślubowanie i tym samym stała się  dołączyła do grona uczniów naszej szkoły. Ta wyjątkowa i pełna emocji uroczystość miała miejsce 22 października 2019r. Dzieciom w tym ważniejszym dniu towarzyszyli rodzice i to dla nich pierwszaki przygotowały część artystyczną. czytaj więcej »

Nasze „żaki przedszkolaki” po pasowaniu…

I stało się … 23.10.2019  z udziałem dyrekcji szkoły,  rodziców oraz dzieci z oddziału przedszkolnego odbyło się pasowania na „Żaka Przedszkolaka”. Od września przedszkolaki pod okiem p. Małgorzaty Gębskiej-Orzechowskiej i p. Grażyny Jóźwik przygotowywały się do tej uroczystości.  Maluchy w odświętnych strojach, swobodnie i pewnie recytowały wiersze, zatańczyły poloneza i śpiewały  piosenki. Ich umiejętności i talenty wzbudziły podziw dumnych rodziców. czytaj więcej »

II miejsce Kamili Woźniak w konkursie „Odpoczywaj na wsi”

Uczennica naszej szkoły  Kamila Woźniak zajęła 2 miejsca w swojej  grupie wiekowej i przeszła do II etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi” . Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w ramach projektu „Odpoczywaj na wsi”. Kamili i opiekunce p. Henryce Lech gratulujemy i czekamy na kolejne dobre wiadomości.

MEN informuje

Od 1.10.2019r. została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. czytaj więcej »

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z rodzicami

SZANOWNI RODZICE

Zapraszamy  na spotkanie z dyrekcją  PSP w Kowali w czwartek 05 września 2019r. celem omówienia spraw bieżących oraz zasad funkcjonowania w naszej szkole DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS.

Na spotkanie OGÓLNE  Rodziców uczniów klas 0-III z dyrekcją PSP w Kowali zapraszamy na halę sportową o godz. 16.30, a po jego zakończeniu na spotkania w salach  z Wychowawcami według zamieszczonego poniżej porządku:
czytaj więcej »

Jak zdobyć kartę rowerową …

Głównym założeniem egzaminów na kartę rowerową jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Wydawanie tych kart jest nierozerwalnie związane z odpowiednim szkoleniem i sprawdzeniem wiadomości oraz umiejętności uczniów ubiegających się o pierwsze w życiu prawo jazdy.

Już w najbliższym czasie odbędą się egzaminy na kartę rowerową. Uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia mogą przystąpić do Egzaminu na Kartę Rowerową. Chętni powinni zgłosić się po kartę zaliczeń do p. Magdaleny Gajdy – nauczycielki techniki, która udzieli także szczegółowych informacji dotyczących warunków uzyskania „rowerowego prawa jazdy” czytaj więcej »

III Gminny Konkurs Czytelniczy

W tym roku  III Gminny Konkurs Czytelniczy odbył się pod hasłem: Janusz Korczak – przyjaciel dzieci. Nawiązywał on do świętowanego w tym roku w naszej szkole 40-lecia nadania jej imienia Janusza Korczaka. Konkurs adresowany był  do uczniów klas IV – VII szkół z terenu gminy Kowala. Jego uczestnicy musieli wykazać się znajomością biografii Janusza Korczaka oraz treści jego książek: „Król Maciuś Pierwszy” oraz  „Bankructwo małego Dżeka”. czytaj więcej »

SKE EUROKOWALA na Paradzie Schumana w Warszawie

Szkolny Klub Europejski EUROKOWALA z naszej szkoły współpracuje z Polską Fundacją im. Roberta Schumana w Warszawie, która 11 maja 2019r. zorganizowała z okazji Dnia Europy XXVI Spotkania Europejskie pod hasłem „ Wybieramy Europę”. W europejskiej majówce wzięli udział członkowie SKE z kl. IVa, Va, Vb, VIIb wraz z opiekunami: p. A. Rozwadowską i A. Gacą. czytaj więcej »

Wizyta w Gminnej Bibliotece

„Książka  i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji” twierdziła znana polska pisarka     Maria Dąbrowska.  Aby ten cud pojąć od najmłodszych lat musimy obcować z książką, poznawać niezwykłe światy tworzone przez pisarzy i poetów i rozwijać zainteresowania czytelnicze. Dlatego uczniowie klasy 2b i 2c 27 lutego 2019r postanowili odwiedzić miejsce, w którym królują książki, czyli wybrać się z wizytą do Gminnej Biblioteki.

czytaj więcej »

Działajmy razem …

W tym roku szkolnym obchody Dnia Bezpiecznego Internetu realizowane były w formie projektu „ Tydzień Bezpiecznego Internetu’’- pod hasłem „Działajmy razem”. Projekt miał za zadanie propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, zaznajomienie z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Realizacja zadań odbywała się w dniach 25.02 – 6.03.2019r. Podsumowanie projektu i wręczenie nagród  za udział w konkursach odbyło się 07 marca 2019r. na hali sportowej. Zakończenie poprzedzone zostało  prelekcją na temat: „Cyberprzemocy   i udostępnianiu informacji o sobie w sieci”   przez zaproszonego gościa panią podkomisarz Alicję Wasik, pracownika Policji Wydziału Prewencji w Radomiu. czytaj więcej »

Wiadomość z ostatniej chwili…

Od 3 marca 2019r działa blog klasy 3a założony w ramach programu „Wspólne kroki w Cyberświecie”, którego koordynatorem jest pani Magda Gajda. Po każdych zajęciach będzie on wzbogacany treścią opisującą tematykę i zdjęciami z zajęć. Zapraszamy do śledzenia działań uczestników programu.

Adres: https://czadowagrupa3a.blogspot.com/

 

Rozważne wkraczanie w Cyberświat.

Dynamiczny rozwój Internetu zmienił rzeczywistość, w  jakiej dorastają dzieci. Poza niewątpliwymi korzyściami płynącymi z użytkowania mediów i Internetu, niosą one także szereg zagrożeń dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Niekontrolowane i nieumiarkowane korzystanie z nowych mediów, niebezpieczne treści, niebezpieczne znajomości, cyberprzemoc, hejtowanie to tylko niektóre z nich. Na te zagrożenia narażeni są najmłodsi użytkownicy Internetu. Aby temu przeciwdziałać podejmowane są różne działania profilaktyczno – edukacyjne w szkołach. Jednym z nich jest program profilaktyczny „Wspólne kroki w Cyberświecie” realizowany przez klasę 3a w Szkole Podstawowej w Kowali. Program został opracowany został przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją „Poza Schematami”. czytaj więcej »

„Czyste Powietrze wokół nas”. Przyłącz się!

Serdecznie zapraszamy przedszkolaki w wieku 5 i 6 lat oraz ich rodziców do udziału w programie „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. Jego założeniem jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Podejmowane działania skierowane do dzieci i dorosłych to pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Koordynatorem programu jest Małgorzata Gębska-Orzechowska. czytaj więcej »

Za nami kolejna X edycja „Akademii Bezpiecznego Puchatka”

Rozpoczęcie szkoły to dla dziecka jedna z najważniejszych chwil w życiu. Towarzyszy jej eks­cytacja, ale też stres i niepewność. Dla dzieci to pierwszy test samo­dzielności, czas nabywania nowych umiejętności, zdobywania wiedzy i tworze­nia więzi z rówieśnikami.  Przygoda ze szkołą jest wyzwaniem nie tylko dla ucznia, ale również dla  rodziców, którzy muszą się zmierzyć z nowymi sytuacjami wymagającymi rozwagi i współpracy z nauczycielami i szkołą. To właśnie takie pobudki sprawiły, że uczniowie klasy Ia i Ib Szkoły Podstawowej w Kowali pod kierunkiem swoich wychowawców mgr Anny Szymczyk i mgr Wiesławy Rzepeckiej przystąpili do X edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, realizowanego od dnia 03.09.2018 do dnia 31.01.2019. W Programie wzięło udział 33 uczniów szkoły w  Kowali . czytaj więcej »

Spotkania z książką

15 lutego w klasie 2c odbyła się lekcja z ciekawą książką.Wszyscy uczniowie przynieśli do szkoły książeczki z domowej biblioteczki. Zaprezentowali je i zachęcali do ich przeczytania. Wśród książeczek był bajki, książki przyrodnicze i przygodowe. Duże zainteresowanie wzbudziła książka o historii gołębi. Na koniec dzieci wymieniły się książeczkami między sobą. czytaj więcej »

Internetowe love…

Co wspólnego ma Internet z teatrem? Okazuje się, że dużo, o czym mogli się przekonać uczniowie klasy 7, którzy  26.02.2019r.  wybrali się na spektakl „Pierwsza miłość – internetowe love”. Udział w przedstawieniu to jedna z kilku form działań profilaktycznych zaplanowanych w ramach szkolnego projektu „Tydzień Bezpiecznego Internetu”. czytaj więcej »

Lekcja otwarta w klasie IVa

W czwartek 14 lutego 2019r w kl. IVa odbyła się lekcja otwarta z języka polskiego na temat: Ucieczka z krainy baśni – lekcja podsumowująca. Inscenizacja „Śpiącej królewny”. Dla klasy IVa było to podsumowanie pracy nad cyklem baśni jako lektury obowiązkowej. Z tej okazji przygotowali inscenizację baśni pt. „Śpiąca królewna”, której widzami byli uczniowie klas 0-III wraz z nauczycielami, pani wicedyrektor oraz wychowawca  czwartoklasistów. Scenariusz przedstawienia został opracowany tak, aby odtwórcami ról bohaterów baśniowych byli wszyscy uczniowie klasy IVa. czytaj więcej »

Piątoklasiści z wizytą na Olimpie…

W poniedziałek 11 lutego sala języka  polskiego na trzy godziny  zamieniła się w górę Olimp, gdzie spotkali się najważniejsi greccy bogowie, w których wcielili się uczniowie  z klas piątych.  Były to zajęcia prowadzone metoda projektu: uczniowie dokładnie zapoznali się z 9 mitami, napisali sprawdzian, wybrali postać, przygotowali autoprezentację, pomysłowe kostiumy oraz atrybuty poszczególnych bohaterów.   czytaj więcej »

Pocztówkowa wymiana

Przez okres pierwszego semestru klasa 2a wraz ze swoim wychowawcą p. Angeliką Chmielewska brała aktywny udział w akcji, która stała się już prawdziwym hitem wśród szkół i przedszkoli. Co to jest i jak działa? Wymiana pocztówkowa pomiędzy szkołami to akcja, której zasada działania jest niezwykle prosta. Szkoły z całej Polski, chętne do współpracy przesyłają do siebie wzajemnie pocztówki z widokami i miejscami charakterystycznymi dla danej miejscowości. Dzieci poznają geografię Polski, interesują się turystyką i podróżami, uczą się jak wysyłać i adresować kartkę.   czytaj więcej »

Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe 2019r.

Dla wszystkich uczniów ferie zimowe to wymarzony czas odpoczynku i zabaw z kolegami. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swoich obowiązków szkolnych należy przestrzegać podstawowych zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu. A przede wszystkim pamiętać, że nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych.  czytaj więcej »

Wolontariusze w akcji…

Tegoroczna 22. Świąteczna Zbiórka Żywności przebiegała pod hasłem „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół”.  Akcję,  tak jak w latach poprzednich, wsparli wolontariusze z naszej szkoły. W dniach  30 listopada i 1 grudnia zbierali oni w sklepach w Kowali artykuły spożywcze, z których zostaną przygotowane paczki świąteczne dla potrzebujących. czytaj więcej »

Z Belgradu i Paryża do Kowali – wizyta wolontariuszy

Szkolny Klub Europejski EUROKOWALA zajmuje się rozwijaniem świadomości europejskiej poprzez poznanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu i kraju oraz zdobywanie i szerzenie informacji o Europie i krajach członkowskich Unii Europejskiej. Klub współpracuje z Polską Fundacją im. Roberta Schumana w Warszawie, dzięki której udało się w listopadzie  zaprosić do szkoły dwie wolontariuszki: Alice Perier z Francji i Jana Maletic z Serbii. czytaj więcej »

Z wizytą w Elektrowni

Klasa 4b wraz z wychowawczynią p. Elżbietą Tyczyńską – Zygarek udała się do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w celu poznania postaw patriotycznych Polek w czasie zaborów. Ekspozycja wzbudziła ogromne zainteresowanie uczniów. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu. Tam uczniowie poznali zasady pracy i korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Na zakończenie uczniowie udali się na małe co nieco … i zjedli smaczne zapiekanki.  Uczestnicy wycieczki bardzo zadowoleni z wyjazdu wrócili do szkoły. czytaj więcej »

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka przypada 20 listopada. Tego dnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, dlatego uwaga  wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Nasza szkolna społeczność włącza się w obchody tego niezwykle ważnego święta. czytaj więcej »

Uwaga! Konkurs!

Nauczyciele języka angielskiego zapraszają do udziału w szkolnym konkursie językowym Mistrz Literowania Dla Niepodległej, organizowanym z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. czytaj więcej »

Dobry Start – program wsparcia dla dzieci

Program „Dobry Start” to nowa forma wsparcia   i inwestycja w edukację polskich dzieci. Dzięki programowi „Dobry Start” rodzina, bez względu na dochód,  otrzyma na każde  dziecko 300 zł wsparcia na skompletowanie wyprawki szkolnej . Wsparcie będzie przysługiwało raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia  ( lub do ukończenia 24 lat w przypadku dzieci niepełnosprawnych)

Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące programu „Dobry Start”

Ulotka dotyczą ca programu „Dobry-Start”

 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców.

Poniżej zamieszczamy informację – „Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów PSP Kowala” stosowana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119). Została ona przesłana do wszystkich rodziców także przez e-Dziennik Librus oraz zamieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce RODZICE W SZKOLE

Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów PSP Kowala.

    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127