Wycieczka do kręgielni i nie tylko…

Wycieczka do kręgielni i nie tylko…  

 

Uczniowie uczestniczący w projekcie „Dziecięca Akademia Przyszłości” w dniu 20.11.2012r odbyli wycieczkę do kręgielni. Zorganizowanie zajęć poza szkołą miało na celu przyswojenie przez uczniów treści edukacji prozdrowotnej i czytelniczo-medialnej. Wyjazd miał na celu wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego a także pogłębienia wiedzę i umiejętności wykorzystania komputerów  w życiu codziennym np. budynkach użyteczności publicznej, w sklepach,  na dworcu PKP.

 

Dzięki propozycji alternatywnych form nauki  i zabawy uczniowie uczestniczący w zajęciach projektu  „Dziecięca Akademia Przyszłości” utrwalali praktycznie umiejętności korzystania ze znaków informacyjnych, piktogramów zamieszczonych na terenie obiektu, stosowania się do regulaminów kręgielni. Dzieci z zainteresowaniem korzystali z zaproponowanej formy nauki i zabawy. Podczas rywalizacji dopingowali się wzajemnie, jednocześnie stosując się do wyznaczonych reguł gry.Tego rodzaju wyjazdy oswajają uczniów z nowymi rozwiązaniami technicznymi i pozwolą w przyszłości  na sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

 Projket współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

 

DSC04213 DSC04214 DSC04219 DSC04230


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127