Sprawdzian szóstoklasisty 2016.

Za nami sprawdzian szóstoklasisty  2016 organizowany przez CKE.  Składał się  on z dwóch części. Pierwsza z nich rozpoczęła się 5 kwietnia 2016 o godz. 9:00.  i trwała 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu,  ta część trwała 120 minut. W tej części sprawdzane było opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.Uczeń miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi). Po przerwie, o godz. 11.45 rozpoczęła się druga część sprawdzianu: test z języka obcego. Wyniki sprawdzianu poznamy w maju. 

Zdjęcie użytkownika Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali.


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127