Przedszkolaki doskonalą swoje umiejętności…

Bez względu na to, czy dziecko uczęszcza do zerówki przedszkolnej czy szkolnej, nazywanej też „oddziałem przedszkolnym”, powinien uczyć się tego samego, czyli głównie zdobywać umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki. Ważnym zadaniem będzie więc ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko. W zerówce przedszkolnej i szkolnej kładzie się też duży nacisk na rozwój społeczny i emocjonalny. Zgodnie z tym w naszej szkolnej zerówce dzieci wykonują różnorakie ćwiczenia i zdobywają różne umiejętność, które w przyszłości staną się podstawą sukcesu w klasach starszych. Maluchy w ramach ćwiczeń manualnych wycinają i układają z figur geometrycznych różne kształty, Na rytmice nasze małe smerfy poznają instrumenty muzyczne. Z radością też z różnego rodzaju kloców wykonują przedziwne konstrukcje. A wszystko to po to, aby w przyszłości zdobywać laury w nauce. Zachęcamy do śledzenia postępów naszych szkolnych zerówkowiczów na Facebooku.


Wróć
    cbk (2)