Ślubuję być dobrym uczniem…

images2KT0PTZR

Dzieci z klas pierwszych zostały oficjalnie przyjęte do grona uczniowskiej społeczności naszej szkoły. Stało się to 21 października 2015r. Dzień ten pozostanie w pamięci pierwszaków jako wyjątkowe wydarzenie otwierające drzwi do edukacji, ale również jako zobowiązanie do odpowiedzialności za osobisty rozwój oraz godne reprezentowanie naszej szkoły w środowisku.  Dzieci z klas Ia, Ib, Ic poprzez uroczystą ceremonię ślubowania i pasowania zostało przyjętych do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali. Ślubowanie pierwszaków w Kowali przebiegało w podniosłej atmosferze. Dzieci swój pierwszy egzamin pod okiem wychowawczyń przygotowały bardzo starannie. Efekty ich pracy dyrektor szkoły Łucja Byzdra oceniła najwyższą oceną szkolną, a rodzice i goście nagrodzili gromkimi brawami.

Dyrektor Łucja Byzdra w swoim wystąpieniu skierowanym do uczniów pogratulowała im i wyraziła nadzieję, że od tego uroczystego dnia będą poprzez wytężoną pracą i sumienne wypełnianie obowiązków budowali swoją przyszłość. Słowa uznania zostały skierowane również w stronę rodziców. Pani dyrektor zaznaczyła, że szkoła otwarta jest również dla nich, bowiem zarówno szkoła, jak i rodzice mają wspólny cel – dobrze wychować młodego człowieka. Na zakończenie wszyscy zebrani na uroczystości wysłuchali „Apelu Twojego dziecka”.
Kolejnym punktem programu było złożenie uroczystego ślubowania, po którym dyrektor szkoły wielkim ołówkiem uroczyście i oficjalnie pasowała każdego z pierwszaków na pełnoprawnego ucznia. Ten ważny moment w życiu swoich pociech starali się jak najlepiej uwiecznić podekscytowani, nie mniej od dzieci, rodzice. Uroczystość dopełniły pamiątkowe zdjęcia, upominki i słodki poczęstunek.
Te chwile z pewnością zostaną w pamięci na długo, ale dzień następny przyniesie już codzienne obowiązki szkolne. Nad ich wypełnianiem z pewnością będą czuwali wychowawcy klas pierwszych – p. Iwona Więckowska, p. Wiesława Rzepecka i p. Anna Szymczyk.

DSC03385DSC03386DSC03401DSC03402DSC03414DSC03421DSC03520DSC03522DSC03546DSC03567DSC03589DSC03403

Wróć


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127