To już za nami … – sprawozdanie klas I – III

imagesPCUA2UXZZa nami pierwsze półrocze i czas na krótkie podsumowanie.W tym semestrze klasy młodsze realizowały zaplanowany kalendarz imprez i uroczystości. Dzieci wraz z wychowawcami brały udział w wycieczkach, akcjach charytatywnych, wyjazdach do instytucji kultury. Uczyły bawiąc i uczestnicząc w spotkaniach, warsztatach edukacyjnych   i  konkursach.  Czas ten był pracowity, ale dla wielu bardzo owocny. Wszystkie działania klas I – III  koordynowała pani Wiesława Rzepecka.  

Dzieci z klas I III wraz z wychowawcami brały aktywny  udział w życiu szkoły uczestnicząc w uroczystościach klasowych i szkolnych . We wrześniu  we wszystkich oddziałach zorganizowano  Dzień Chłopaka. W październiku na uroczystym ślubowaniu do naszego grona przyjęto pierwszaków.  Wspólnie bawiliśmy się na Andrzejkowej zabawie w listopadzie, a w grudniu odbyły się  klasowe spotkania z Mikołajem i wigilie. Braliśmy także udział w szkolnych Jasełkach. W styczniu wiele czasu poświęciliśmy przygotowaniu dla naszych kochanych dziadków środowiskowego spotkania z okazji ich święta. Uroczystość wypadła wspaniale, a uśmiech i wzruszenia babć i dziadków były dla nas największą nagrodą.  Karnawałowa zabawa w styczniu  byłą także wielkim przeżyciem. Bardzo pobadało nam się także spotkanie z pisarzem  Tomem Justyniarskim – autorem książki ,,Psie smutki”.  Nasze wychowawczynie organizowały nam ciekawe wyjazdy i wycieczki.  Wspaniale bawiliśmy się w ,Krainie Marzeń” i ,,Hula Parku” .  W inie obejrzeliśmy filmy ,,Bystry Bill”  i  ,,Bella i Sebastian) . Ciekawym doświadczeniem był udział w warsztatach kulinarnych, gdzie uczyliśmy się wypiekania pierników. Z okazji Święta  Niepodległości odwiedziliśmy lokalne miejsca pamięci. Często chodziliśmy także na wycieczki po okolicy – do lasu, parku, na pole , gdzie obserwowaliśmy zmiany w przyrodzie i środowisku naturalnym.  Na skrzyżowaniu odbyliśmy też praktyczne ćwiczenia w bezpiecznym przechodzeniu przez drogę. Ciekawym doświadczeniem byłą wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej i wywiad z bibliotekarzem. 
We wrześniu wszystkie klasy z zapałem uczestniczyły w akcji Sprzątanie Świata. W październiku przygotowaliśmy apel porządkowy,  na którym  przypomnieliśmy szkolne regulaminy i uczestniczyliśmy w próbnej ewakuacji, która odbyła się bardzo sprawnie. W grudniu odbyło się spotkanie z policjantami, którzy przypomnieli nam o  zasadach bezpieczeństwa w sytuacjach typowych i nietypowych.. O zasadach zdrowego odżywiania przypomniał nam teatrzyk profilaktyczny ,,Baba Jaga patrzy”. Wizyta „Podróżującej  Filharmonii” z programem „Janko Muzykant”  okazała się także pouczająca i zabawna lekcja muzyki.  Klasy pierwsze przez cały semestr  realizowały projekt  ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Chętnie uczestniczyliśmy także w konkursach plastycznych. W konkursie gminnym ,,Jesień na wesoło” I m  zajął  Sebastian Kruciński 2c,  III m Olga Orzechowska 1cm a wyróżnienie zdobyła r. Hanna Cieślak 1b. W kolejnym ,,Poznajmy się”organizowanym w ramach Kampanii Postaw na Rodzinę : I m zajęła – Aleksandra Stadryniak 1c, a I m – Weronika Janas 3a. Plastyczny konkursie rejonowym  ,,Ozdoba bożonarodzeniowa” wyróżnienie otrzymał Mikołaj Łukomski 1a. Odnieśliśmy także sukcesy w gminnym konkursie recytatorskim ,,Wszystkie twarze zimy”, w którym
I m  zdobył  Bartłomiej Błędowski 1a,  III m – Dagmara Szynkaruk 1c  i Wiktoria Błasińska – 2b.  % uczniów w  matematycznym  konkursie  ,,Archimedes Plus” uzyskało tytuł laureata, o czym informowaliśmy w zakładce : Osiągnięcia . 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127