POSIADAMY CERTYFIKAT WIARYGODNA SZKOŁA

NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA CERTYFIKAT  WIARYGODNA SZKOŁA

banner1_2Ogromny wyróżnieniem dla naszej szkoły jest otrzymanie Certyfikatu Wiarygodna Szkoła o numerze 10100127. Przyznanie tego prestiżowego tytułu było możliwe dzięki pozytywnie zakończonemu procesowi weryfikacji, przeprowadzonemu przez Kapitułę Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury.
Program Wiarygodna Szkoła powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Takim szkołom przyznawany jest Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły. Do grupy tych szkół dołączyła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali, otrzymując Certyfikat nr 10100127. Podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich szkół podstawowych w całym powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące Sprawdzian Szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Otrzymany certyfikat zobowiązuje jeszcze bardziej całą społeczność szkolną, do dalszej, efektywnej pracy w celu osiągania pozytywnych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych i wzmacnia pozycję szkoły jako wiarygodnego partnera w edukacji.


Wróć
    cbk (2)