WOLONTARIAT W SZKOLE

Wolontariat jest definiowany jako świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do ludzi, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, czy też kulturalne.

Według  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Tradycja pracy dobrowolnej, ochotniczej, bezinteresownej zwanej wolontariatem sięga w Polsce XIX wieku, kiedy to kształtowały się w społeczeństwie postawy filantropijne i rodził się mecenat. Obecnie z działalnością wolontariuszy możemy spotkać się w wielu dziedzinach życia takich, jak np. pomoc społeczna, ekologia, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka oraz pomoc zwierzętom. Dobrowolna i bezinteresowna praca tysięcy wolontariuszy daje chwile radości dzieciom i dorosłym przebywającym w hospicjach, wspiera osoby samotne i niepełnosprawne, pomaga chronić przyrodę a także ratuje bezdomne zwierzęta.

Jednym z zadań stawianych przed szkołą jest kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi, naszych uczniów. Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości Dzięki wolontariatowi można zaszczepiać w uczniach altruizm stanowiący alternatywę dla konsumpcyjnego stylu życia a także uzależnień, poszerzać ich horyzonty i rozwijać zainteresowania, stwarzać okazję do budowania świata wartości i znajdywania autorytetów, wzbogacać aktywne formy spędzania wolnego czasu. Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków, czy też przygotować się do przyszłej pracy. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być.

Uczniowie naszej szkoły są otwarci i ciekawi świata, pełni pasji i zaangażowania. Wielokrotnie udowodnili, że w podejmowanych przez siebie działaniach potrafią kierować się wrażliwością na potrzeby innych ludzi.  Działania KLUBU MŁODEGO WOLONTARIUSZA, SZKOLNEGO KOŁA CARITAS i KOŁA MISYJNEGO, wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat pomagają odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.  

 

 


Wróć
    cbk (2)