Na placu zabaw…

Nasza szkoła od czerwca posiada nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych dzieci, które w pogodne i słoneczne jesienne dni chętnie spędzają tu czas przeznaczony na zabawę. Karuzela, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa i inne zabawki dostarczają najmłodszym wiele radości. Jest to jedn z pięciu placów zabaw, jakie powstały przy szkołach w czerwcu 2015 roku. Ta inwestycja w znaczący sposób wpływa na podniesienie poziom aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, a także umożliwia aktywne spędzenie wolnego czasu całym rodzinom. Nowoczesny  plac zabaw zapewnia prawidłową realizację zadań edukacyjnych oraz  promuje i wspiera aktywny styl życia.

Plac zabaw powstał w ramach projektu systemowego p.n.:„Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w gminie Kowala” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

     20150923_120342 20150923_120409 20150923_120418 20150923_120422 20150923_120437 20150923_120442 20150923_120450 20150923_120500 20150923_120508

 

 

 


Wróć
    cbk (2)