Tytuł Animatora Kultury dla Pani Anny Szymczyk…

Animator kultury, to osoba, która swoimi pomysłami aktywizuje społeczeństwo, rozbudza jego zainteresowania, pokazuje nowe i interesujące metody spędzania wolnego czasu, włącza ludzi w działania i wykorzystuje ich potencjał. 21 listopada2014 po raz szósty w Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach zorganizowało Powiatowy Dzień Animatora Kultury. Uroczystość jest okazją do spotkania się animatorów kultury z terenu powiatu radomskiego i nagrodzenia ich za zaangażowanie, kreatywność i działania na rzecz lokalnej społeczności. W tym roku 11 gmin powiatu radomskiego wytypowało osoby do tytułu Animator Kultury 2014. Wśród wyróżnionych znalazła się nauczycielka naszej szkoły Anna Szymczyk, która od trzech lat prowadzi na taneczny zespół ludowy „Przepióreczka” i wspólnie z uczniami skutecznie podtrzymują piękne polskie tradycje i wielokrotnie swoim programem wzbogacają imprezy środowiskowe.

Działania zespołu z ogromnym zaangażowaniem wspierają rodzice dzieci. Zespół „ Przepióreczka” zaprezentował swoje umiejętności taneczne podczas uroczystego wręczania tytułu ANIMATORA KULTURY w MDK w Pionkach. Dla małych artystów było to duże przeżycie. W świetle reflektorów i fleszy fotografów zaprezentowali dwa tance ludowe za swojego repertuaru. Po prezentacji zespołu, jego opiekunka, pani Anna Szymczyk odebrała z rąk burmistrza miasta Pionki statuetkę z tytułem ANIMATOR KULTURY za 2014rok.

 

/z uzasadnienia nominacji do tytułu Animator Kultury/
Zespół pod kierunkiem pani Anny Szymczyk przygotowuje i prezentuje program artystyczny na lokalnych festynach w Kowali i w Radomiu. Grupa uczestniczy także w konkursach, przeglądach dziecięcych zespołów ludowych i uroczystościach szkolnych. Pod kierunkiem pani Anny Szymczyk zespół „Przepióreczka” w roku 2013 zajął I miejsce , a 2014 II miejsce w organizowanym w Radomiu konkursie „Raz na ludowo”. Entuzjazm kierownika zespołu udziela się nie tylko dzieciom, ale także rodzicom, którzy organizują transport na występy oraz wspierają finansowo przygotowanie pokazów np. finansując zakup strojów. Pani Ania Szymczyk wykazuje w swojej pracy z dziećmi doskonałe umiejętności organizacyjne oraz talenty choreograficzne. Jej zaangażowanie i poświęcenie rozbudza zainteresowanie uczniów kulturą ludową, buduje silne więzi miedzy dziećmi, wychowawcą i rodzicami oraz wzbogaca organizowane w Kowali uroczystości. Dzięki tej inicjatywie kulturalnej dzieci z jednej strony zdobywają wiedzę o narodowej kulturze materialnej i duchowej, z drugiej uczą się aktywnie, pożytecznie i ciekawie organizować swój czas wolny. Atrakcyjność i społecznikowski charakter podjętych przez panią Annę Szymczyk działań na rzecz poszerzania zainteresowania kulturą ludową wśród najmłodszych budzi uznanie wśród rodziców, społeczności szkolnej i lokalnej.

    DSC_0245 DSC05705 DSC05712 DSC05706

 

 

 

 

 

 

 

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127