Kto czyta książki żyje podwójnie – podsumowanie projektu

logo ddkWERSJA 2W kwietniu i maju 2014 realizowaliśmy projekt Polubić czytanie, który miał na celu popularyzowanie czytelnictwa.   Głównym założeniem podjętych działań projektu  było zorganizowanie szkolnej kampanii na rzecz przeciwdziałania spadkowi poziomu czytelnictwa oraz promowanie nawyku czytania w dobie rozwoju techniki komputerowej, telewizji i filmu. Staraliśmy się przekonać o tym, że  słowo drukowane we współczesnym świecie może dostarczyć młodemu pokoleniu wiele niezapomnianych i głębokich wrażeń oraz może być źródłem radości, kreatywności i satysfakcji. 

Podejmowane w ramach projektu zadania miały przekonać uczniów, że warto poświęcić trochę czasu książce, bo nic tak nie rozwija jak czytanie. Uczniowie rozpoczęli swoje spotkanie z czytaniem od przygotowania klasowych gazetek poświęconych książce i czytaniu. W klasach pojawiły się hasła propagujące czytelnictwo, prace plastyczne nawiązujące do przeczytanych lektur oraz recenzje przeczytanych lektur. Na szkolnych korytarzach uczniowie szkolnego samorządu przeprowadzili sondę, której efektem był ranking najpopularniejszych  i najchętniej czytanych w naszym środowisku tytułów. W czasie wiosennych ferii wiosennych uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym i literackim ” Książka na ferie”, a najlepsze prace zostały nagrodzone. Kolejne zadanie wykonane przez klasy piąte to przygotowanie prezentacji multimedialnej o historii książki. Najlepszą pracę wykonał Dawid Wożniak z klasy Va i została ona zaprezentowana na apelu podsumowującym. Oprócz tego wszystkie klasy odbyły wycieczki do Gminnej Biblioteki Publicznej, a niektóre wybrały się nawet do Miejskiej Biblioteki w Radomiu  odwiedzając przy okazji w Muzeum Regionalnym wystawę poświęconą bohaterom bajek. Przez cały czas realizacji projektu szkolna biblioteka prowadziła akcję agitacyjną poprzez  tablice informacyjne. Odbywały się także lekcje przedmiotowe i wychowawcze poświęcone czytaniu. W ramach tych zajęć przeprowadzane były wywiady z rodzicami, którzy opowiadali swoim pociechom o tym, co czytali w ich wieku. Uczniowie klas najstarszych w ramach projektu opracowali Szkolny Atlas Czytelniczy, rekomendujący najpoczytniejsze pozycje książkowe i zachęcający uczniów do ich poznania. Wszystkie działania uczniów były na bieżąco nagradzane ocenami.  Punktem kulminacyjnym realizowanego projektu czytelniczego był apel: Spotkanie z książką. W jego trakcie zostały wręczone najbardziej zaangażowanym uczniom dyplomy. Przy okazji realizacji projektu ujawniły się także w naszym uczniowskim gronie niezwykle talenty.  Jeden z nich to niezwykle interesujące prace literackie uczennicy klasy piątej Magdaleny Piaseckiej, które w najbliższym czasie zostaną opublikowane i udostępnione w szkolnej bibliotece i na naszej stronie internetowej. Innym talentem – aktorskim popisali się uczniowie klas czwartych, którzy przygotowali niezwykle barwne i dynamiczne przedstawienie inspirowane naszym projektem czytelniczym.

Projekt czytelniczy okazał się bardzo ciekawym i przydatnym działaniem edukacyjnym, w które zaangażowało się bardzo wiele dzieci. Jego cel został osiągnięty. Może nie wszyscy ruszą hurmem do biblioteki, może nie wszyscy wypożyczą książkę do przeczytania, ale na pewno wszyscy będą wiedzieli, dlaczego warto po nie sięgać. Projekt został zakończony, ale akcja propagowania czytania trwa nadal i na koniec roku poznamy jej efekty po podsumowaniu co rocznego konkursu czytelniczego. Ciekawe, kto okaże się najlepszym czytelnikiem?

Poniżej zobacz: galeria z podsumowania projektu i inne najciekawsze jego efekty w tym niezwykle przygody Tosi, misia Bena i Błękitka autorstwa Magdy Piaseckiej 

Polubić czytanie – prezentacja na podsumowanie projektu.

Historia książki – nagrodzona prezentacja Dawida Woźniaka

Ben,Tosia, Błękitek i inne opowiadania Madzi Piaseckiej

 


Wróć
    cbk (2)