PEDAGOG

Informacje o pracy pedagoga

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

 

SZKOLNA SKRZYNKA ZAUFANIA

Drodzy Uczniowie!

W szkole funkcjonuje skrzynka, do której możecie wrzucać swoje uwagi o tym, co dzieje się w szkole,  o problemach, jakie są dla waż ważne lub trudne.Ta skrzynka to szansa na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi każdego z Was. Dzięki Waszym wiadomościom i sygnałom przesyłanym do skrzynki możliwe będzie reagowanie przez nas ?dorosłych? w sytuacjach kryzysowych, by zapewnić Wam niezbędną pomoc i wsparcie. Dużym ułatwieniem będzie podanie nazwiska lub klasy, w której konieczna jest nasza pomoc, aby szybko i skutecznie działać i docierać do osób potrzebujących.

Dzięki ?Skrzynce? możecie otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców, pedagoga, a także innych osób lub instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym!!

Drodzy Uczniowie piszcie:

 •  jeśli się obawiacie konkretnych zdarzeń lub uczniów,
 •  jeśli któremuś z Waszych kolegów lub koleżanek dzieje się krzywda,
 •  jeśli macie problem, który można rozwiązać bez waszego udziału,
 •  jeśli byliście świadkami czynów niezgodnych z prawem,  a obawiacie się o tym zawiadomić osobiście,
 •  oraz w każdym innym przypadku, kiedy czujecie, że powinniście zareagować lub potrzebujecie pomocy.

 * Dyżury przy Szkolnej Skrzynce Zaufania pełni pedagog szkolny

 Kontakt e-mailowy z pedagogiem szkolnym:  pedagog.kowala@gmail.com

 

 

APEL PEDAGOGA SZKOLNEGO

pegagogDrogi Uczniu,  zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób (wolontariat)
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

pedagogDrogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 •  chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 •  masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • szukasz pomocy

Dopalacze- gdzie szukać pomocy

dopalaczeJak podaje telewizja i prasa w ostatnim czasie dość często wystąpiły przypadki zatrucia dopalaczami /potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii /. Sytuacja jest na tyle poważana, że władze oświatowe w tym Mazowiecki Kurator Oświaty apelują o zwrócenie uwagi na ten niezwykle ważny problem. Poniżej zamieszczamy list Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w tej sprawie?

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie odnotowano wiele przypadków zatruć narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali w całej Polsce trafiały osoby z ostrym zatruciem organizmu. W trosce o zdrowie młodych ludzi apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi uczniom pobierającym naukę w szkołach i placówkach na Państwa terenie na ryzyko, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy oraz innych substancji psychoaktywnych. Ostrzegajcie swoich uczniów, aby nie kupowali i nie zażywali takich środków.

Z pewnością zadajecie sobie Państwo pytania, jak możemy uchronić swoich podopiecznych przed zagrożeniami związanymi z używaniem tych niebezpiecznych substancji? Problem jest poważny i nie możemy go ignorować. Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuję listę numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy:

? 800 060 800 ? bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego,
? 116 111 ? telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
? 800 100 100 ? telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci,
? 800 12 12 12 ? Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
? 112 ? jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o rozpowszechnienie tej informacji w Waszym środowisku, miejscowości, regionie, na stronach internetowych szkół i samorządów, aby trafiła do możliwie najszerszej grupy odbiorców. Szczególnie teraz, w okresie wakacji.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

Z poważaniem,
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
Katarzyna Góralska

 

Pedagog radzi: Wskazówki dla rodziców uczniów z ADHD

pedagog

1. Zapewnić dziecku miłą, przyjazną atmosferę.
2. Należy przestrzegać uregulowanego trybu życia codziennego ? ustalone godziny wstawania rannego, snu, pory wieczornego układania się do snu, posiłków, czasu odrabiania lekcji, zabawy.
3. Konieczne jest stopniowe, ale systematyczne wdrażanie dziecka do obowiązków i zajęć domowych z równoczesnym przestrzeganiem potrzeby ukończenia każdej rozpoczętej czynności.
4. Wskazane jest ograniczenie ilości różnorodnych i szybko zmieniających swą formę zajęć i czynności dziecka zarówno przyjemnych jak i przykrych np. w jednym dniu wycieczka, film, uroczystości rodzinne albo też gwałtowne karcenie dziecka w postaci głośnego krzyku przez kilku członków rodziny- mama, tato, babcia, bądź rodzeństwo.
5. Nie hamować nadmiernie ruchliwości dziecka, pozwalać na zaspokojenie potrzeb ruchu, jednak w odpowiedniej formie w sposób właściwie zorganizowany pod opieką osób dorosłych.
6. Odrabianie lekcji w domu winno być stałym obowiązkiem ucznia, podczas którego należy przestrzegać następujących zasad: lekcje powinny być odrabiane w warunkach i ciszy.
Na biurku podczas uczenia się powinny być tylko te przedmioty, które są niezbędne do pracy. W chwilach zmęczenia (osłabienie koncentracji uwagi) dziecko powinno wykonać krótką gimnastykę, bądź też na bardzo krótko należy zająć je innymi czynnościami.
Podczas uczenia się należy , tam gdzie jest to potrzebne, wykorzystywać głośne czytanie, co sprzyja koncentracji uwagi.
7. Zachęcać i wdrażać dziecko do czytelnictwa przez wspólne czytanie i omawianie książek. Interesująca książka uczy, a równocześnie działa uspokajająco.
8. Rodzice powinni kontrolować czas wolny dziecka i pomagać mu w jego organizowaniu.
9. Całość oddziaływań wychowawczych w stosunku do dziecka nadpobudliwego wymaga od wszystkich członków rodziny bardzo dużo spokoju, cierpliwości i życzliwości oraz zrozumienia i konsekwencji.


Wróć
    cbk (2)