Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna obiektów

Publicznej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie

 

Budynki Publicznej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie nie są w pełni przystosowany dla osób z  niepełnosprawnością ruchową. Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali-Stępocinie mogą jednak otrzymać niezbędną pomoc.

  • Wchodząc do budynku dydaktycznego niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem obsługi za pomocą dzwonka domofonu umieszczonego po prawej lewej stronie  w wejściu głównym. Wyżej wymieniony pracownik otworzy drzwi wejściowe i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np. odprowadzi interesanta do pomieszczenia na parterze, bądź zawoła pracownika z wyższych kondygnacji.
  • Budynek dydaktyczny nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ani podjazdów dla wózków inwalidzkich
  • Do budynku dydaktycznego i sportowego oraz wszystkich pomieszczeń szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Na terenie szkoły nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynkach szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek hali sportowej dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

  • wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, co umożliwiający wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  • na parterze znajdują się toalety przystosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
  • osoby niepełnosprawne ruchowo mogą korzystać z podjazdu umożliwiającego swobodne korzystanie z hali sportowej
  • na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowali-Stępocinie udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:

tel./fax 486101727

e-mail: sekretariat@pspkowala.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowali-Stępocinie  udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze szkołą.


Wróć
    cbk (2)