SAMORZĄD SZKOLNY

Rada Samorządu Uczniowskiego 2023/2024

Wybory za nami i nowa Rada SU przystępuje do pracy. A na początek wspólne zdjęcie, żeby wszyscy uczniowie zobaczyli swoich przedstawicieli.

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca: Wiktoria Morton
Członkowie: Lena Grzyb
Alicja Sawczuk
Amelia Terchalska
Magda Chełmińska

 

Opiekunowie: pani Małgorzata Grzesiak i  pani Anna Gaca

 

 

Do swoich przedstawicieli możecie zwracać się w  sprawach ważnych dla Was i naszej szkoły. Oni będą także dbali o przestrzeganie przez szkolna społeczność zasad i regulaminów.

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. Samorząd zapewnia pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunku uczniów z nauczycielami w realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych szkoły,

2. Stwarza możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się i przejmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę,

3. Kształtuje umiejętność zespołowego działania, stwarza warunki do samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów.

4. Samorząd przygotowuje w akcje informacyjne, apele dotyczące  przestrzegania szkolnego regulaminu oraz współuczestniczy w organizowaniu życia szkolnego, szkolnych świat oraz uroczystości.

5. Samorząd angażuje uczniów w organizację szkolnych wydarzeń i uroczystości.

 

 

 


Wróć
    cbk (2)