UCZNIOWIE W SZKOLE

Samorząd Uczniowski

Znamy skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 W tym roku do Dnia Dziecka podeszliśmy bardzo poważnie i zarządziliśmy wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je trzydniowa kampania wyborcza. Startowało 11 kandydatów. Każdy z nich przygotował atrakcyjny program, do którego starał się przekonać uczniów. Kandydaci prześcigali się w pomysłach na  propagowanie wyborczych obietnic. Były ulotki, gazetki, […]
Czytaj dalej ›

Głos Żaczka – szkolna informacja

Redagowanie gazetki szkolnej w naszej szkole ma długie tradycje, Na początku były one edytowane ręcznie i ozdabiane rysunkami jej redaktorów. Potem była era gazetek tworzonych na maszynie  do pisania. Ostatni jej etap to edycja komputerowa.  Pierwszy tytuł naszego szkolnego pisemka nosił tytuł „Mały Przegląd” i nawiązywał do korczakowskiej gazetki dziecięcej. Potem zaczęliśmy wydawanie „Głosu Żaczka” […]
Czytaj dalej ›

Konkursy – wystawy – przedstawienia…

ROK SZKOLNY 2017/2018     Zapraszamy do konkursu na Najpiękniejszą kartę świąteczną Uczniowie, którzy chcą sprawdzić się nie tylko na polu umiejętności plastycznych, ale także językowych mogą przystąpić do konkursu Językowo –  plastycznego Najpiękniejsza karta świąteczna. Organizatorką jest p. Katarzyna Śliwa.  Zachęcamy do zapoznania się  z regulaminem i kryteriami konkursu, które zamieszczamy poniżej… Konkurs Najpiękniejsza […]
Czytaj dalej ›

Po lekcjach i w czasie wolnym – zajęcia, wycieczki i nie tylko…

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ Jeżeli chcesz poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności  skorzystaj z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Kola zainteresowań wzbogacą Wasze umiejętności z wielu przedmiotów. Swoje zainteresowania sportowe możecie rozwijać na zajęciach Szkolnego Kola Sportowego i ULKS „Jaskółka”. A może masz ochotę nieść pomoc innym i doskonalić swoje zdolności organizacyjne? Proponujemy więc udział w […]
Czytaj dalej ›

Kuźnia młodych talentów…

PRZEPIÓRECZKA WYSTĄPIŁA PODCZAS DNIA SERCA Światowy Dzień Serca to święto obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę września z inicjatywy Światowej Federacji Serca. To szczególne święto ma na celu promocję zdrowego stylu życia. W naszej gminie obchodzone jest od kilku lat.  W tym roku to wyjątkowe spotkanie miało miejsce  28 września w świetlicy „Szansa” i po raz […]
Czytaj dalej ›

E-podręczniki i nie tylko…

Zapraszamy Uczniów i Rodziców do zapoznania się z ofertą e-podręczników. Elektroniczne podręczniki można znaleźć na stronie www.epodreczniki.pl . Ze strony głównej przechodzimy do „Edukacja podstawowa 4-6” lub „Edukacja wczesnoszkolna” . Po przejściu do nowej strony wybieramy przedmiot jaki Was interesuje. Platforma ta jest największym zbiorem bezpłatnych zasobów edukacyjnych w Polsce. Z e-podręczników można korzystać w każdej […]
Czytaj dalej ›

SKO

Szkolna Kasa Oszczędności przy PSP w Kowali Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) początkowo pod patronatem Banku PKO BP w Radomiu w naszej szkole działa od 2009 roku. Od czerwca 2013r. współpracujemy z SGB Południowo- Mazowieckim Bankiem Spółdzielczym w Jedlińsku. Pierwszym krokiem współpracy z tym bankiem była prezentacja celów i zasad organizacji SKO przez przedstawiciela banku dyrekcji […]
Czytaj dalej ›

WOLONTARIAT

Wolontariat jest definiowany jako świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do ludzi, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, czy też kulturalne. Według  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest […]
Czytaj dalej ›


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127