ZAJĘCIA DODATKOWE

Jeżeli chcesz poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności  skorzystaj z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych w postaci zajęć rozwijających i wspierających rozwój uczniów.  Koła zainteresowań wzbogacą Wasze umiejętności z wielu przedmiotów. Swoje zainteresowania sportowe możecie rozwijać na zajęciach Szkolnego Kola Sportowego i oraz w pozaszkolnych zajęciach judo i akrobatyki odbywających się w naszej szkole. A może masz ochotę nieść pomoc innym i doskonalić swoje zdolności organizacyjne? Proponujemy więc udział w pracach Koła Misyjnego, Koła Caritas oraz Szkolnego Klubu Małego Wolontariusza. W szkole działa także Klub Europejski EUROKOWALA.  Uczniom, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności przedmiotowe w miarę posiadanych środków zapewniamy udział w kołach zainteresowań, warsztatach i konsultacjach.

 

MODUŁOWE PRACOWNIE PRZYRODNICZE ? WODA.

Projekt realizowany we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

Moduł Woda stanowi propozycję nowoczesnego programu kształcenia w ramach Modułowych Pracowni Przyrodniczych. Moduł Woda został opracowany przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Koncepcja MPP oparta jest na wieloletnim doświadczeniu CNK w opracowywaniu i wdrażaniu zestawów edukacyjnych.

Nasza szkoła miała wyjątkową możliwość realizacji projektu, podczas którego zajęcia z przedmiotów przyrodniczych  w klasach 4-8 prowadzone były z wykorzystaniem zestawów- pudełek Modułu Woda. Pani Justyna Jagiełło prowadziła zajęcia z chemii i fizyki w kl. 7 i 8, pani Renata Szary ? zajęcia z przyrody w kl.4 i 6, a pani Iwona Stefańska-Stanik zajęcia z biologii i geografii w kl. 5, 7 i 8. Od CNK otrzymaliśmy  10 pudełek z pomocami do realizacji zajęć, karty pracy, materiały multimedialne wspomagające usystematyzowanie działań przy przeprowadzaniu eksperymentów. więcej>>>


Wróć
    cbk (2)