RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dla RODZICÓW UCZNIÓW PSP w KOWALI-STĘPOCINIE

Poniżej zamieszczamy informację – „Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów PSP w Kowali-Stępocinie” stosowana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119). Została ona przesłana do wszystkich rodziców także przez e-Dziennik Librus

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW -PSP w KOWALI-STĘPOCINIE OD 2022


Wróć
    cbk (2)