Poznajmy Mistrzów Czytania i Kaligrafii…

Konkursy o tytuł Mistrza Pięknego Czytania oraz Mistrza Kaligrafii stały się już tradycją w naszej szkole. Co roku o te zaszczytne tytuły walczą uczniowie klas młodszych. W tym roku pod koniec I semestru zorganizowana została kolejna edycja tych konkursów i wyłoniono kolejnych asów czytania i pisania.

Jak twierdzi znana polska poeta i laureatka Nagrody Nobla Wisława Szymborska:  „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Do tej niezwykłej zabawy przystąpili 17 stycznia 2019 roku uczestnicy II  edycja  Szkolnego  Konkursu  Pięknego Czytania. Jego celem jest promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowania literaturą dziecięcą oraz  kształtowanie umiejętności pięknego czytania. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas 1-3. Komisja w składzie: pani Sylwia Bilska, pani Angelika Chmielewska i pani Alicja Krakowiak wysoko oceniła poziom umiejętności czytelniczych zawodników. Po trudnych obradach jury przyznało tytuł  Mistrza  Pięknego Czytania Tomaszowi Fiołna (Ib), Dawidowi Kurobiowskiemu (IIb), Wiktorii Morton (IIIa)

Kaligrafia, czyli sztuka pięknego pisania,  była niegdyś jednym z podstawowych przedmiotów w szkole. Uczono za jej pomocą pisać, rozwijano pamięć i koncentrację, a nawet poczucie piękna i estetyki. Podtrzymując piękne tradycje w naszej  szkole 18 stycznia miał miejsce kolejny raz konkurs kaligraficzny klas młodszych o tytuł „ Mistrza kaligrafii”. Każdą klasę reprezentowało dwie osoby. Tytuł „ Mistrza kaligrafii” w kategorii klas pierwszych zdobył Mateusz Stopka z klasy I b, w kategorii  klas drugich Zuzanna Kajdan z klasy IIb, a  w kategorii klas trzecich Oliwia Odzimkowska z klasy IIIa.

Wszystkim uczestnikom, zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy niezapomnianych emocji, jakie towarzyszą podróżom do świata książek, a także dumy, zadowolenia z umiejętności sprawnego i estetycznego pisania.


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127