Efekty udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Przyjęte w szkole w ramach realizacji NPRC działania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Udało się osiągnąć większość zakładanych celów. Wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki wpłynęło wyraźnie na  zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Zakupione pozycje to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Takie pozycje w szkolnej bibliotece pozwalają uczniom miło spędzać czas na przerwach, dostarczają  wielu wrażeń, rozbudzają zainteresowania i dają możliwość ich wykorzystania w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, także tych promujących czytelnictwo.  Możliwość głosowania i decydowania o zakupach, czytanie nowych książek, sprawiło, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce, a nawet sugerują zakupy innych pozycji. Ponadto realizowane zadania zintegrowały różnorodne działania nauczyciela bibliotekarza, rodziców, członków rady pedagogicznej i dyrekcji  wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Wzbogaciły także różne aspekty współpracy między bibliotekami działającymi w środowisku lokalnym. Szkoła aktywnie wykorzystała udział w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Program otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece i w szkole i na pewno takie będą. Przygoda z książką  będzie trwała nadal…

Wymiernym efektem realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wyraźny wzrost czytelnictwa w porównaniu do semestrem I roku ubiegłego o 13 %.

Poziom czytelnictwa: stan na 10.12.2018 r.

901 książek wypożyczonych – ogółem

339 uczniów/czytelników

2,65 książki na 1 ucznia

 

Klasa Liczba  wypożyczonych książek pochodzących z dotacji
1a 39
1b 37
2a 45
2b 72
2c 13
3a 42
4a 44
4b 5
5a 26
5b 33
5c 3
6a 4
6b 32
7a 11
7b 1
8a 39
8b 16
Razem 462

 Koordynator Sylwia Bilska


Wróć
    cbk (2)