Działania promujące czytelnictwo

W związku z przystąpieniem szkoły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa odbywają się zgodnie z opracowanym harmonogramem liczne akcje i konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną służące promowaniu czytelnictwa. Ciężar koordynacji tego zadania w przeważającej części spoczął na nauczycielu bibliotekarzu. Jego realizację wsparli inni nauczyciele, którzy zachęcali uczniów do aktywnego udziału w realizacji poszczególnych zadań i wspólnie ze szkolną biblioteką wykonywali wyznaczone działania. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych przybrało wiele atrakcyjnych form, w których chętnie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice.

 Podjęto i zrealizowano następujące zadania:

 • Uczestnictwo w projekcie czytelniczym pn. „Promujemy czytanie” realizowanym we współpracy z MSCDN w Radomiu w ramach którego:
 • Nawiązano współpracę  z Biblioteką Pedagogiczną  w Radomiu –  nauczyciele uczestniczyli  w konferencjach organizowanych przez Sieć współpracy i samokształcenia organizowaną przez Bibliotekę Pedagogiczną  w Radomiu oraz współpracowali w ramach Szkolnych Centów Czytelnictwa.
 • Przeprowadzono we współpracy z MSCDN w Radomiu cykl szkoleń dla nauczycieli dotyczących metod i technik rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów.
 • Przeprowadzone zastały w klas 4-7 w ramach godzin z wychowawcą ćwiczenia i warsztaty pod hasłem „Jak uczyć się efektywnie? Jak rozwijać kompetencje i nawyki czytelnicze?”. Ich celem było wzmocnienie kompetencji czytelniczych uczniów, którzy tworzyli mapy mózgu, przeprowadzili  test inteligencji wielorakich, aby dowiedzieć się z jakiej inteligencji najczęściej korzystają i dzięki  której osiągają sukcesy.
 • W ramach zadania „Jak zachęcić do przeczytania interesującej książki” uczniowie poznali  nowoczesnych metod promocji książki  takie jak: booktalking- gawęda o książce, kamishabai , sleveface, lapbook, film o książce. Zadanie to realizowano  z wykorzystaniem księgozbioru bibliotecznego.
 • W lutym  w ramach realizacji projektu „Świętujemy z Niepodległą”  nauczyciele historii we współpracy ze szkolną biblioteką przygotowali inscenizację poświęconą historii powstania hymnu narodowego „Pieśń, która jednoczy Polaków”  oraz wystawę „Bohaterowie Niepodległej”.
 • W marcu 2018r szkolna biblioteka dla uczniów klas 7  przygotowała Escape room pn. „Latarnia w Aspinwall” grę biblioteczną polegającą na rozwiązywaniu zagadek w celu odnalezienia „klucza”.
 • W kwietniu u maju 2018r uczniowie klas 5 i 6 realizowali Sleeveface z książką polegającą na wykonaniu fotografii osoby z wkomponowaną okładką książki.
 • Przeprowadzenie 5 stycznia i 8 maja 2018 akcji czytelniczych Rzucam wszystko i czytam, w której udział wzięli uczniowie i nauczyciele.
 • 23 maja 2018 r. odbył się wyjazd uczniów klas 6 do Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu. Dzieci mogły przyjrzeć się z bliska pracy bibliotekarzy i obejrzeć najstarsze woluminy znajdujące się w bibliotece. Uczniowie bliżej poznali historię książki i historię bibliotek. Następnie zwiedzili pomieszczenia biblioteki i poznali wędrówkę wypożyczanej książki, od momentu złożenia zamówienia, aż do momentu odbioru przez czytelnika.
 • Dostosowanie funkcjonowania biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów dzięki zwiększeniu ilości godzin pracy i zatrudnieniu bibliotekarza na cały etat.
 • Książka na ferie – umożliwienie uczniom wypożyczania książek w czasie ferii zimowych i letnich.
 • Pasowanie na czytelnika klas I, które odbyło się 20 kwietnia 2018 . Grono czytelników powiększyło się
  o 54 uczniów.
 • Konkurs  czytania.   O tytuł ” Mistrza pięknego czytania” dniu 25.04.2018 r. odbył się  walczyli uczniowie klas I-III.
 • Gminny Konkurs Czytelniczy „A To Polska właśnie” nawiązujący do narodowych i lokalnych  legend zorganizowany w ramach projektu „Świetujemy z Niepodległą” ( kwiecień 2018)
 • Wykorzystanie księgozbioru biblioteki szkolnej do przygotowania przez klasy 4 i szkolna świetlice lekcji poświęconych baśniom w formie inscenizacji, konkursu czytelniczego oraz plastycznego ( luty – marzec)
 • Przygotowanie prezentacji w ramach międzyszkolnym konkursie na prezentację książki metodą booktalkingu lub audiobooka – zajęcie I i III miejsca przez uczniów klasy 7.
 • Wykorzystanie książki autorstwa Bogusia Janiszewskiego  „Ekonomia, to o czym dorośli Ci nie mówią” w realizacji projektu klasy 3 .„Myślę, decyduję, działam. Finanse dla najmłodszych”
 • Dzień bibliotekarza – Festiwal książkowych postaci 8 maja 2018 uczniowie mogli przebrać się za wybraną postać z książki.
 • W pierwszych dniach września tj. 12 września 2018 r. udział szkoły  w akcji Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
 • Organizacja przez bibliotekę szkolną od października do grudnia „Festiwalu książki”. Przeprowadzono  serię tygodni tematycznych:  „ Tydzień książki z dreszczykiem”, „Wesoły tydzień z Mikołajkiem” „Tydzień książki o zwierzętach” czy „Tydzień w świecie przygód Martynki” poświęcony nowościom zakupionym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ekspozycja książek oraz recenzji wybranych pozycji odbywała się przez cały czas trwania projektu.
 • Spotkanie autorskie z Anną Litwinek, autorką opowiadań i książek dla dzieci oraz ilustratorką. Spotkanie miało miejsce 10 października 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowali.
 • 29 października 2018 r.  został zorganizowany w ramach Roku Herberta konkurs recytatorski poświęcony poecie  „Mistrzowie słowa – recytuj Herberta”.  Przy tej okazji powstała gazetka prezentująca dorobek twórczy i przybliżająca postać tego wybitnego poety.
 • W ramach Dnia Pluszowego Misia od 14-26 listopada 2018 r. zrealizowano zadanie  czytelniczo-artystyczne,  w czasie którego promowano zakupioną literaturę i zachęcano do korzystania z nowo zakupionych książek. Uczniowie klas 3 i 4 na lekcjach bibliotecznych mieli okazję poznać historię niedźwiedzia Wojtka na podstawie książki Łukasza Wierzbickiego „Dziadek i niedźwiadek”. Uczniowie z klasy 5b czytali młodszym klasom fragmenty „Kubusia Puchatka” A. Milne i „Misia Uszatka” Czesława Janczarskiego. Dzieci z zerówki w ramach happeningu przeszły do każdej z klas 1- 3, gdzie recytowały wierszyki o misiach oraz śpiewały piosenki.
 • „Postacie mitologiczne: atrybuty, cechy , umiejętności” – tym tematem zajęły się klasy 5. Uczniowie, przygotowując się do wykonania tego zadania, korzystali z książek zakupionych w ramach NPRCZ. Przygotowali też ciekawą prezentację efektów swojej pracy w ramach lekcji języka polskiego i historii.
 • W dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 20 listopada 2018 na zajęciach z pedagogiem szkolnym panią Grażyną Grudzień zostały wykorzystane następujące tytuły książek zakupione w ramach NPRCZ: Artur Maciak „Mali Bohaterowie. Dzieci, które zmieniły świat”, „Nic o nas bez nas. Dzieci i ich prawa.
 • Dnia 22 listopada 2018 roku odbyły się zebrania z rodzicami, gdzie w ramach pedagogizacji rodzice zostali poinformowani o dobroczynnym wpływie czytania na rozwój dziecka. Pedagogizacja została przeprowadzona przez nauczycieli wychowawców w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez nauczyciela bibliotekarza, prezentacja nosiła tytuł „Co czytamy i po co czytamy dzieciom?”
 • 5 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie autorskie z panią Agnieszką Frączek autorką wielu książek dla dzieci. W swoich publikacjach zachęca dzieci do nauki języka oraz odkrywa przed nimi jego fascynujące tajemnice.
 • Od 10 grudnia 2018 w bibliotece szkolnej stanęła Choinka Bestsellerów Biblioteki, którą czytelnicy mogli udekorować papierowymi bombkami z wpisanym tytułem swojej ulubionej książki.

Udział w Programie oraz podjęte przez działania organizacyjne pozwoliły na dostosowanie funkcjonowania biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów poprzez zwiększeniu ilości godzin pracy i zatrudnieniu bibliotekarza na cały etat.


Wróć
    cbk (2)