W dniu 22 maja 2012 r. w Kowali wszyscy byli Aniołami!

Anielskie klimaty były możliwe dzięki realizacji projektu pt.,,Na końcu będą Anioły – integracja pokoleniowa poprzez wolontariat”, dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2011 roku do 31 maja 2012 roku przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy, SCM,,Arka” oraz szkołami.

 

Na święto Dnia Anioła przybyli: Pan Sławomir Stanik – Wójt Gminy Kowala, przewodniczący Rady Gminy – Pan Arkadiusz Pięta, przedstawiciele radnych, ks. kan. Krzysztof Jężak, kierownik Referatu Oświaty – Pan Janusz Mróz, kierownik GOPS w Kowali, dyrektorzy szkół i przedszkola, wolontariusze, seniorzy, rodzice.

 

Uroczyste spotkanie rozpoczęła Nasza Pani Dyrektor i Łucja Byzdra. Część oficjalną natomiast poprowadziła Pani Joanna Kutkowska – prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gminy Kowala. Głos zabrał również Pan Wójt, który wyraził aprobatę i zadowolenie z faktu powstania i rozwoju wolontariatu w Gminie Kowala.. Nasi uczniowie, z klas V podczas występu s wprowadzili zebranych w świat kolorowych Aniołów.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie anielskich statuetek, nagród i dyplomów dla zasłużonych Aniołów, w tym Nauczycieli i Uczniów. Ten element uroczystości poprzedzony był ośmiomiesięcznym konkursem, który odbywał się w każdej szkole na najbardziej pomocnego Ucznia i Nauczyciela w myśl projektowej zasady A-aktywny, N -nieprzeciętny, I- inspirujący, O -otwarty, Ł- łączący ( A-N-I-O-Ł )

 

Statuetkę Anioła nauczyciela w naszej szkole otrzymała:

Siostra Fides Magdalena Modlińska

Statuetkę Anioła ucznia otrzymała:

Katarzyna Piasecka PSP w Kowali

 

W ramach projektu odbył się również we wszystkich szkołach Anielski konkurs plastyczny. Z uwagi na dużą różnorodność i oryginalność zgromadzonych prac nie sposób było nie przyznać wyróżnień dla:

Szkolnego Koło Caritas przy PSP w Kowali – praca zbiorowa

Niny Fila i Martyny Stępień uczennic PSP w Kowali – praca zbiorowa

Na zakończenie pełnego anielskich wrażeń spotkania wystąpił młodzieżowy zespół muzyczny z Radomia, który porwał wszystkie Anioły do wspólnej zabawy. Nie zabrakło również przygotowanego oczywiście przez Aniołów dla wszystkich przybyłych Gości Aniołów – anielskiego poczęstunku.

 

 

 

 

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127