GRONO PEDAGOGICZNE

 

imagesZ8EN30GVW roku szkolnym 2023/2024 kadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie liczy 38 nauczycieli w tym 20 dyplomowanych. Większość nauczycieli posiada co najmniej dwie specjalizacje :

 

mgr Małgorzata Konieczna ? chemia, informatyka, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, rewalidacja, zarządzanie oświatą – nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Więckowska ? psychologia, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, doradztwo zawodowe, wdżr, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, zarządzanie oświatą – nauczyciel dyplomowany

 • mgr Wioleta Besztyga – Oparcik ? edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia -nauczyciel dyplomowany
 • mgr Artur Bielecki? wychowanie fizyczne – nauczyciel mianowany
 • mgr Sylwia Bilska – bibliotekoznawstwo, język polski – nauczyciel mianowany
 • mgr Ilona Bińkowska ? edukacja wczesnoszkolna, język angielski, gimnastyka korekcyjna -nauczyciel dyplomowany
 • mgr Anna Gaca – matematyka, chemia, oligofrenopedagog – nauczyciel mianowany
 • mgr Magdalena Gajda – matematyka, informatyka, technika – nauczyciel mianowany
 • mgr Małgorzata Gębska ? Orzechowska – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – nauczyciel mianowany
 • mgr Grażyna Grudzień ? nauczyciel terapii pedagogicznej, wychowanie do życia w rodzinie, pedagog – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Małgorzata Grzesiak ? język polski, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Justyna Jagiełło – chemia, fizyka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Marta Jończyk – edukacja przedszkolna – nauczyciel początkujący
 • mgr Małgorzata Kasprzak – fizyka – nauczyciel początkujący
 • mgr Agnieszka Kęder ? wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna  –  nauczyciel dyplomowany
 • mgr Anna Kowalczyk – pedagogika społeczna z terapią pedagogiczną, opiekuńczo wychowawcza -pedagog szkolny, profilaktyka społeczna i resocjalizacji, pedagog specjalny- nauczyciel poczatkujący
 • mgr Ewa Krześniak ? edukacja wczesnoszkolna, logopedia, neurologopedia  – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Andrzej Krzyczkowski  ? muzyka – nauczyciel mianowany
 • mgr Henryka Lech – plastyka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Sławomir Mazgajczyk – chemia –  nauczyciel dyplomowany
 • mgr Marzena Molga ? język angielski, technika z informatyką, socjoterapia – nauczyciel dyplomowany
 • mgr  Barbara Musiał s. Angela ? religia -nauczyciel  mianowany
 • mgr Marta Myśliwiec ? język angielski, oligofrenopedagogika -nauczyciel dyplomowany
 • mgr Łukasz Podrygała – wychowanie fizyczne – nauczyciel początkujący
 • mgr Emilia Rekowska – wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – nauczyciel początkujący
 • mgr Agnieszka Rozwadowska – Maj  – język polski, historia, oligofrenopedagogika -nauczyciel dyplomowany
 • mgr Piotr Różański – edukacja dla bezpieczeństwa – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Agnieszka Rybska – Kruk – nauczyciel wspierający (wspomagający) – nauczyciel początkujący
 • mgr Wiesława Rzepecka ? edukacja wczesnoszkolna, sztuka, wychowanie fizyczne z korektywą – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Iwona Stefańska- Stanik  ? biologia, przyroda, geografia, oligofrenopedagogika -nauczyciel dyplomowany
 • mgr Edyta Suwała – język niemiecki  – nauczyciel dyplomowany /uzupełnienie/
 • mgr Katarzyna Śliwa – język angielski – nauczyciel mianowany
 • mgr Katarzyna Śwital – język polski,  oligofrenopedagogik – nauczyciel początkujący
 • mgr Renata Szary – edukacja wczesnoszkolna, biologia, przyroda, geografia, oligofrenopedagogika – nauczyciel mianowany
 • mgr Anna Szymczyk ? edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, sztuka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Elżbieta Tyczyńska – Zygarek – historia, WOS, doradztwo zawodowe – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Beata Wójcik ? technika, plastyka, informatyka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr  Jadwiga Wójcik  s. Pauletta ? religia -nauczyciel  mianowany

 


Wróć
    cbk (2)