GRONO PEDAGOGICZNE

 

imagesZ8EN30GVKadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali liczy  37 nauczycieli w tym 22 dyplomowanych. Większość nauczycieli posiada co najmniej dwie specjalizacje :

 

mgr Małgorzata Konieczna – chemia, informatyka, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza  – nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Kutkowska – język polski, historia – nauczyciel dyplomowany

mgr Ilona Bińkowska – edukacja wczesnoszkolna, język angielski, gimnastyka korekcyjna -nauczyciel dyplomowany 
mgr Ewa Bednarczyk – matematyka – nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Grudzień – pedagog szkolny, technika z informatyką, terapia pedagogiczna wychowanie do życia w rodzinie – nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Myśliwiec – język angielski, socjoterapia -nauczyciel dyplomowany 
mgr Agnieszka Kęder – wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna  –  nauczyciel dyplomowany
mgr Andrzej Krzyczkowski  – muzyka – nauczyciel stażysta
mgr Alicja Krakowiak – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog – nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Grzesiak – język polski, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagog – nauczyciel dyplomowany
mgr Marzena Molga – język angielski, technika z informatyką, socjoterapia – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Szymczyk – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, sztuka – nauczyciel dyplomowany
mgr Artur Kupiec – wychowanie fizyczne – nauczyciel mianowany
mgr Wiesława Rzepecka – edukacja wczesnoszkolna, sztuka, wychowanie fizyczne z korektywą – nauczyciel dyplomowany
mgr Iwona Stefańska- Stanik  – biologia, przyroda, geografia, wychowanie do życia w rodzinie -nauczyciel dyplomowany  
mgr  Marta Tomczyk s. Ignacja  – religia – nauczyciel mianowany
mgr  Niebrzydowska Wanda s. Alina – religia -nauczyciel dyplomowany  
mgr Beata Wójcik – technika, plastyka, informatyka – nauczyciel dyplomowany
mgr Artur Bielecki– wychowanie fizyczna, wychowawca świetlicy – nauczyciel kontraktowy
mgr Ewa Krześniak – edukacja wczesnoszkolna, logopedia, neurologopedia  – nauczyciel dyplomowany

mgr Emilia Rekowska – wychowawca świetlicy,edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – nauczyciel stażysta
mgr Wioleta Besztyga – Oparcik – edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia -nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Gębska – Orzechowska – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – nauczyciel mianowany
mgr Iwona Więckowska  – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,  wychowawca świetlica, pedagog – nauczyciel kontraktowy
mgr Agnieszka Zimnicka –  edukacja wczesnoszkolna,  oligofrenopedagog – nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Piszczek – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, wychowanie fizyczne z korektywą, terapia pedagogiczna – nauczyciel dyplomowany  – urlop

mgr Sylwia Bilska – język polski, bibliotekoznawstwo – nauczyciel kontraktowy

mgr Agnieszka Rozwadowska – Maj  – język polski, historia, historia nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Gaca – matematyka, chemia – nauczyciel kontraktowy

mgr Elżbieta Tyczyńska – Zygarek – historia, WOS, doradztwo -nauczyciel dyplomowany

mgr Henryka Lech – plastyka – nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Gajda – technika – nauczyciel kontraktowy

mgr Katarzyna Śliwa – język angielski – nauczyciel kontraktowy

mgr Renata Szary – przyroda – nauczyciel stażysta

mgr Edyta Suwała – język niemiecki  nauczyciel dyplomowany /uzupełnienie/

mgr Justyna Jagiełło – chemia, fizyka nauczyciel dyplomowany /uzupelnienie/

mgr Joanna Bilska – informatyka – nauczyciel kontraktowy /uzupełnienie/

 

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127