GRONO PEDAGOGICZNE

 

imagesZ8EN30GVKadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali liczy  41 nauczycieli w tym 22 dyplomowanych. Większość nauczycieli posiada co najmniej dwie specjalizacje :

 

mgr Małgorzata Konieczna – chemia, informatyka, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza  – nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Kutkowska – język polski, historia – nauczyciel dyplomowany

 • mgr Ilona Bińkowska – edukacja wczesnoszkolna, język angielski, gimnastyka korekcyjna -nauczyciel dyplomowany 
 • mgr Ewa Bednarczyk – matematyka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Grażyna Grudzień – pedagog szkolny, technika z informatyką, terapia pedagogiczna wychowanie do życia w rodzinie – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Marta Myśliwiec – język angielski, socjoterapia -nauczyciel dyplomowany 
 • mgr Agnieszka Kęder – wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna  –  nauczyciel dyplomowany
 • mgr Andrzej Krzyczkowski  – muzyka – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Alicja Krakowiak – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Małgorzata Grzesiak – język polski, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagog – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Marzena Molga – język angielski, technika z informatyką, socjoterapia – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Anna Szymczyk – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, sztuka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Artur Kupiec – wychowanie fizyczne – nauczyciel mianowany
 • mgr Wiesława Rzepecka – edukacja wczesnoszkolna, sztuka, wychowanie fizyczne z korektywą – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Iwona Stefańska- Stanik  – biologia, przyroda, geografia, wychowanie do życia w rodzinie -nauczyciel dyplomowany  
 • mgr  Agnieszka Mastej s. Agnieszka  – religia – nauczyciel kontraktowy
 • mgr  Urszula Galek  s. Urszula – religia -nauczyciel  mianowany   
  mgr Beata Wójcik – technika, plastyka, informatyka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Artur Bielecki– wychowanie fizyczna, wychowawca świetlicy – nauczyciel kontraktowy
  mgr Ewa Krześniak – edukacja wczesnoszkolna, logopedia, neurologopedia  – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Grażyna Jóźwik – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Emilia Rekowska – wychowawca świetlicy,edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Wioleta Besztyga – Oparcik – edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia -nauczyciel dyplomowany (urlop)
 • mgr Małgorzata Gębska – Orzechowska – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – nauczyciel mianowany
 • mgr Iwona Więckowska  – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,  wychowawca świetlica, pedagog – nauczyciel mianowany (urlop)
 • mgr Agnieszka Jamroży –  edukacja wczesnoszkolna,  oligofrenopedagog – nauczyciel kontraktowy (urlop)
 • mgr Sylwia Bilska – język polski, bibliotekoznawstwo – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Piotr Różański – edukacja dla bezpieczeństwa nauczyciel mianowany
 • mgr Agnieszka Rozwadowska – Maj  – język polski, historia, historia -nauczyciel dyplomowany
 • mgr Anna Gaca – matematyka, chemia – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Elżbieta Tyczyńska – Zygarek – historia, WOS, doradztwo -nauczyciel dyplomowany
 • mgr Henryka Lech – plastyka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Magdalena Gajda – technika – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Katarzyna Śliwa – język angielski – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Renata Szary – przyroda – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Edyta Suwała – język niemiecki  – nauczyciel dyplomowany /uzupełnienie/
 • mgr Justyna Jagiełło – chemia, fizyka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Katarzyna Śwital – język polski,  oligofrenopedagog – nauczyciel  nauczyciel stażysta
 • mgr Angelika Skorża – edukacja wczesnoszkolna  nauczyciel kontraktowy ( zastępstwo)
 • mgr Agnieszka Derwisz – edukacja wczesnoszkolna nauczyciel stażysta (zastępstwo)
 • mgr Katarzyna Tomaka – psycholog – nauczyciel stażysta ( zastępstwo)


 

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127