GRONO PEDAGOGICZNE

 

imagesZ8EN30GVW roku szkolnym 2022/2023 kadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie liczy 38 nauczycieli w tym 21 dyplomowanych. Większość nauczycieli posiada co najmniej dwie specjalizacje :

 

mgr Małgorzata Konieczna – chemia, informatyka, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, rewalidacja – nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Więckowska – psychologia, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, doradztwo zawodowe, wdżr – nauczyciel mianowany

 • mgr Ewa Bednarczyk – matematyka, oligofrenopedagogik- nauczyciel dyplomowany
 • mgr Wioleta Besztyga – Oparcik – edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia -nauczyciel dyplomowany
 • mgr Artur Bielecki– wychowanie fizyczne – nauczyciel mianowany
 • mgr Sylwia Bilska – bibliotekoznawstwo, język polski – nauczyciel mianowany
 • mgr Ilona Bińkowska – edukacja wczesnoszkolna, język angielski, gimnastyka korekcyjna -nauczyciel dyplomowany
 • mgr Anna Gaca – matematyka, chemia – nauczyciel mianowany
 • mgr Magdalena Gajda – matematyka, informatyka, technika – nauczyciel mianowany
 • mgr Małgorzata Gębska – Orzechowska – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – nauczyciel mianowany
 • mgr Grażyna Grudzień – pedagog szkolny, terapia pedagogiczna, wychowanie do życia w rodzinie – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Małgorzata Grzesiak – język polski, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagog – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Justyna Jagiełło – chemia, fizyka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Marta Jończyk – edukacja przedszkolna – nauczyciel początkujący
 • mgr Agnieszka Kęder – wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna  –  nauczyciel dyplomowany
 • mgr Anna Kowalczyk – pedagog specjalny
 • mgr Alicja Krakowiak – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogik – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Ewa Krześniak – edukacja wczesnoszkolna, logopedia, neurologopedia  – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Andrzej Krzyczkowski  – muzyka – nauczyciel początkujący
 • mgr Henryka Lech – plastyka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Marzena Molga – język angielski, technika z informatyką, socjoterapia – nauczyciel dyplomowany
 • mgr  Barbara Musiał s. Angela – religia -nauczyciel  mianowany
 • mgr Marta Myśliwiec – język angielski, oligofrenopedagogik -nauczyciel dyplomowany
 • mgr Agnieszka Pietruszka – nauczyciel wspomagający – początkujący
 • mgr Łukasz Podrygała – wychowanie fizyczne – nauczyciel początkujący
 • mgr Emilia Rekowska – wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – nauczyciel początkujący
 • mgr Agnieszka Rozwadowska – Maj  – język polski, historia -nauczyciel dyplomowany
 • mgr Piotr Różański – edukacja dla bezpieczeństwa – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Wiesława Rzepecka – edukacja wczesnoszkolna, sztuka, wychowanie fizyczne z korektywą – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Iwona Stefańska- Stanik  – biologia, przyroda, geografia, oligofrenopedagogik -nauczyciel dyplomowany
 • mgr Edyta Suwała – język niemiecki  – nauczyciel dyplomowany /uzupełnienie/
 • mgr Katarzyna Śliwa – język angielski – nauczyciel mianowany
 • mgr Katarzyna Śwital – język polski,  oligofrenopedagogik – nauczyciel początkujący
 • mgr Renata Szary – edukacja wczesnoszkolna, biologia, przyroda, geografia, oligofrenopedagogik – nauczyciel początkujący
 • mgr Anna Szymczyk – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogik, sztuka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Elżbieta Tyczyńska – Zygarek – historia, WOS, doradztwo zawodowe – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Beata Wójcik – technika, plastyka, informatyka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr  Jadwiga Wójcik  s. Pauletta – religia -nauczyciel  mianowany

 


Wróć
    cbk (2)