PSYCHOLOG SZKOLNY

Godziny pracy psychologa szkolnego

 

 

poniedziałek: 7:30-12:30

wtorek: 11:00-15:00

środa: 9:00-13:00

czwartek: 10:00-13:00;14:35- 15:05

piątek: 7:30-13:00

 

 

 

 

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

 • diagnozą możliwości ucznia
 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia
 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów
 • prowadzeniem zajęć relaksacyjnych, rozwijających, korygujących, wspomagających
 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych
 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas
 • prowadzeniem warsztatów rozwijających kompetencje społeczne uczniów i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

Psycholog szkolny i jego zadania:

Psycholog szkolny bierze aktywny udział w życiu szkoły. Prowadzi indywidualne konsultacje z uczniami oraz realizuje warsztaty psychoedukacyjne  kształcące umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, asertywności, integracji, kreatywności, a  innych umiejętności społecznych. Podejmuje także działania w sytuacjach kryzysowych. Aktywnie uczestniczy w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych w szkole. Psycholog pomaga w trudnych sytuacjach i udziela wsparcia.

Uczeń powinien zwrócić się o pomoc do psycholog, jeżeli:

 • czuje, że nikt go nie rozumie,
 • nie potrafi porozumieć się z kolegami, z nauczycielem lub rodzicami,
 • ma problem, nie wie jak go rozwiązać  i chce z kimś porozmawiać
 • doświadcza sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka itp.)
 • doświadcza przykrości ze strony kolegów, widzi, że ktoś inny jej doświadcza lub sam jesteś agresywny
 • potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z problemami
 • chciałby z kimś porozmawiać o swoich trudnościach
 • chciałby poradzić sobie z konfliktami rówieśniczymi lub z bliskimi osobami

Rodzic może skorzystać z pomocy psychologa w sytuacjach, gdy:

 • niepokoi się o swoje dziecko
 • zauważa, że dziecko ma trudności
 • pragnie je lepiej zrozumieć

 

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127