Rada Rodziców

Drodzy Rodzice!

Zarząd Rady Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o wpłatę składki rocznej na fundusz Rady Rodziców.

Jednocześnie dziękujemy osobom, które już tej wpłaty dokonały. Ze swojej strony zapewniamy, że cała zebrana kwota wydatkowana będzie w sposób racjonalny, oszczędny i skuteczny na rzecz naszych dzieci.

Wpłat można dokonać u skarbnika w klasie, w sekretariacie lub na konto Rady Rodziców:

Dane do przelewu: Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Kowali- Stępocinie, ulica Marii Walewskiej 6, nr rachunku:
34 9147 0009 0020 5795 5005 0101/w tytule zapis- imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Rada Rodziców zaprasza również trójki klasowe do współpracy, ponieważ wspólnymi siłami możemy zdziałać jeszcze więcej. Chcielibyśmy wesprzeć wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy.

 

                                                               Bardzo dziękujemy za życzliwość i wszelką pomoc.

                                                                Z poważaniem ? Zarząd RR

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW  rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca/y Rady Rodziców – Pani/Pan

Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców – Pani/Pan

Sekretarz Rady Rodziców Pani/Pan

Skarbnik Rady Rodziców – Pani/Pan

 

KOMISJA REWIZYJNA RR na rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani/Pan

Członek Komisji Rewizyjnej – Pani/Pan

Członek Komisji Rewizyjnej – Pani/Pan

 

 

Ustalenia Rady Rodziców z pierwszego spotkania w roku szkolnym 2023/2024

 

We wrześniu rozpoczyna działalność Rada Rodziców przez PSP w Kowali-Stępocinie. Na inauguracyjnym zebraniu dyrekcja szkoły zapoznaje rodziców z imagesefektami pracy szkoły w poprzednim roku szkolnym oraz z wynikami nadzoru pedagogicznego. Dokonywany jest także wybór Rady Rodziców na  kolejny rok szkolny.  Rada Rodziców planuje swoje działania i podejmuje uchwały, a w szczególności uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolny program wychowawczo – profilaktyczny, ustala wysokość składki na realizację zaplanowanych zadań Rady Rodziców i przyjmuje plan działań na dany rok szkolny.

Ustalenia z zebrania …..09.2023 r.

  • Rada rodziców po zapoznaniu się z ofertami ubezpieczeń NNW uczniów postanowiła wybrać ofertę Firmy Ubezpieczeniowej ERGO HESTIA. Kwota Ubezpieczenia na rok szkolny 2023/2024 wynosi – 72 zł od ucznia.
  • Warunki  przyjętego ubezpieczenia zamieszczamy tutaj.
  • Rada rodziców postanowiła, że dobrowolna składka na działalność w bieżącym roku szkolnym zostanie ustalona na zebraniach klasowych. Rodzice każdej klasy zadeklarują jej wysokość. Równocześnie Rada Rodziców PSP w Kowali-Stępocinie pragnie zwrócić uwagę, że zebrane pieniądze pośrednio lub bezpośrednio wracają do dzieci. Dzięki wpłatom rodzice mogą wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Ze składek na rzecz Rady Rodziców dofinansowywane są różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp.  Dzięki darowiznom rodziców  nasze dzieci będą miały bardziej przyjazną, łatwiejszą i ciekawą edukację, a szkoła będzie miejscem, do którego  chętnie będą przychodzić.
  • Rodzice postanowili zatwierdzić projekt szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego.
  • RR postanawia przyjąć Plan działalności rady rodziców na rok szkolny 2023/2024.

Rada Rodziców dziękuje wszystkim, którzy wspierali i wspierają finansowo jej działalność. Dzięki temu możemy wpływać na atrakcyjność i wzbogacenie życia szkolnego.

Czym zajmuje się rada rodziców?

 

Corocznie w trybie głosowania z grona rodziców wybierana jest Rada Rodziców w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik, Komisja Rewizyjna (3 osoby) oraz Członkowie Rady Rodziców. Wybory przedstawicieli do Rady Rodziców i Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach tych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. więcej>>>

 

 


Wróć