Bezpiecznie na wsi… konkurs

Już po raz ósmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – UPADKOM ZAPOBIEGAMY’’

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0 – VII, w dwóch kategoriach wiekowych; grupa I: klasy 0 – III, grupa II: klasy IV – VII, którzy wykonają pracę plastyczną w formacie A-3, o dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób. Praca plastyczna powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu, z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Informujemy, że w szkołach, w których uczniowie zgłoszą chęć udziału w Konkursie istnieje możliwość zorganizowania spotkań z inspektorami ds. prewencji KRUS celem omówienia zagrożeń związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych i przygotowania dzieci do udziału w Konkursie.

Termin nadsyłania prac konkursowych przez szkołę do PT KRUS w Radomiu mija z dniem 6 kwietnia br.

Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu (48 3833740 w.107, e-mail radom@krus.gov.pl)  oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie  (tel. 22 5906818, 5906817).

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127