?Czyste powietrze wokół nas? w wykonaniu przedszkolaków…

Serdecznie zapraszamy przedszkolaki w wieku 5 i 6 lat oraz ich rodziców do udziału w programie „Czyste powietrze wokół nas? – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. Jego założeniem jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Podejmowane działania skierowane do dzieci i dorosłych to pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Cele jakie chcemy osiągnąć  to wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, a w szczególności dymu papierosowego oraz  zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wiedzy o skutkach palenia papierosów. Dzięki realizacji programu liczymy na zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.

Zaplanowane tematy warsztatów:

    1. Wycieczka.
    2. Co i dlaczego dymi.
    3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
    4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
    5. Jak unikać dymu papierosowego?

Koordynator programu: Małgorzata Gębska-Orzechowska


Wróć