Wyjazd do Multikina klas 7

W ramach EDUKACJA W WYCHOWANIU DO WARTOŚCI: ?Ku wzajemnemu zrozumieniu. Filmowe opowieści z morałem? 1 marca 2024 roku uczniowie klasy 7a i 7b wraz z opiekunami wybrali się do Multikina w Radomiu na film ?Cudowny Chłopak. Biały Ptak.?

 Projekcja filmu poprzedzona została prelekcją specjalistów: pedagoga, psychologa oraz polonisty. Poruszali oni temat bullyingu w szkole. Bullying to terroryzowanie słabszych. Wielu uczniów doświadcza trudnych sytuacji, które wykraczają poza typowe konflikty wieku dojrzewania. Przemoc rówieśnicza to problem, który zyskuje na znaczeniu, a mimo to jest często bagatelizowany.

 ?Nie bądź obojętny, reaguj na zło? ? to główne przesłanie filmu, który wyraźnie pokazuje, w jaki sposób pozornie błahe przyzwolenie na wyśmiewanie kolegi może urosnąć do przyzwolenia na niewybaczalne przestępstwo.

Film skłania  również do refleksji nad tolerancją, akceptacją, zrozumieniem i przekonaniem, że w każdym z nas jest dobroć.

Beata Wójcik, Iwona Stefańska-Stanik, Sylwia Bilska


Wróć
    cbk (2)