W naszej szkole  gościliśmy wychowanki i wychowawców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, które w ramach Innowacji Pedagogicznej ?Drogowskaz ? Nie zmarnuj swojego życia? przeprowadziły warsztaty profilaktyczne dla klasy 8. Wychowanki ostrzegały przed konsekwencjami z jakimi mogą się spotkać gdy będą popełniać w swoim życiu błędy, gdy będą ulegać nałogom ? alkohol, papierosy, narkotyki, internet, gdy będą uciekać z domu, wagarować, przebywać poza domem bez kontroli, zachowywać się agresywnie. Bardzo ciekawa lekcja profilaktyki wywołała wśród naszych uczniów chwile zadumy.

Dziękujemy bardzo wychowankom oraz wychowawcom p. Angelice Stanik i p. Przemysławowi Kowalskiemu. 


Wróć
    cbk (2)