Warsztaty o Parlamencie Europejskim

W piątek 2 lutego naszą szkołę odwiedziła p. Joanna Jendrośka z Polskiej Fundacji im. R. Schumana w Warszawie, która zajmuje się budowaniem regionalnych i europejskich sieci współpracy oraz koordynuje projekty skierowane do społeczności lokalnych i Szkolnych Klubów Europejskich.  Koordynatorka projektów  przeprowadziła warsztaty na temat Parlamentu Europejskiego dla członków Klubu Europejskiego oraz kl.8a. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, argumentowali swoje wypowiedzi na temat praw podstawowych w Unii Europejskiej, rozwiązali quiz o UE oraz zadawali liczne pytania na temat projektów związanych z wolontariatem za granicą  w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.


Wróć