Inauguracja Roku Edukacji Ekonomicznej 2024  w naszej szkole.

Już Janusz Korczak, patron naszej placówki przywiązywał dużą wagę do wychowania dzieci i młodzieży na przedsiębiorczych obywateli. Edukował   młode pokolenie poprzez treści zawarte w wydanej 100 lat temu książce  pt. ?Bankructwo małego Dżeka?. 100 lat mija również od reformy walutowej w Polsce przeprowadzonej przez Władysława Grabskiego. W związku z tym w dniu 11.01.2024 r. klasa 7b wzięła udział w ogólnopolskiej lekcji  on-line pt.: ?Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania?. W trakcie lekcji, nawiązując do historycznych reform gospodarczych, omówione zostały współczesne wyzwania i trudności przed jakimi stoi Polska gospodarka i świat.

 


Wróć