Podsumowanie projektu pt. „Most ponad czasem”

Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali ? Stępocinie w okresie od 1 czerwca  2023 roku do 30 listopada 2023 roku realizowała zadanie ?Most ponad czasem?, które miał na celu zwiększenie uczestnictwa w kulturze łączącej przedstawicieli różnych grup wiekowych. Udział w projekcie pozwolił na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, budowanie więzi międzypokoleniowych, poznawanie naszej miejscowości i okolic oraz zbudowanie podstaw do dalszych działań na rzecz społeczności lokalnej.  W ramach projektu uczestnicy mogli skorzystać z:

-Wyjazdu do Muzeum Wsi Radomskiej na warsztaty ludowe,

-Konkursu fotograficznego

-Festynu integracyjnego

-Warsztatów z psychologiem i pedagogiem

-Warsztatów taneczno- ruchowych

Promowaliśmy projekt podczas audycji radiowej

?Zadanie publiczne pn. Most ponad czasem dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego?.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka.

 

 

 


Wróć