Warsztaty udzielania pierwszej pomocy

22 listopada uczniowie klas siódmych brali udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty prowadził ratownik medyczny, który na co dzień pracuje w pogotowiu ratunkowym, a odwiedził nas dzięki współpracy naszej szkoły ze Stowarzyszeniem Środowisko Inicjatywa z siedzibą w Radomiu.

Pierwsza pomoc przede wszystkim pomaga ratować życie. Osoba, która doskonale zna zasady udzielania pomocy, jest bardziej pewna siebie, skłonna podjąć natychmiastowe działanie i potrafi zapanować nad sobą w trudnych okolicznościach.

Jest to niezwykle ważne, gdyż spokój, adekwatna ocena sytuacji i doraźna pomoc, mogą przynieść natychmiastową ulgę poszkodowanej osobie. Znajomość zasad pierwszej pomocy wyposaża nas także w narzędzia, dzięki którym możemy ustabilizować stan pacjenta do momentu przybycia pogotowia ratunkowego i zapobiec nagłemu pogorszeniu sytuacji.

Podczas warsztatów uczniowie poznali i ćwiczyli:

  • Bezpieczeństwo własne.
  • Zasady bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia.
  • Wezwanie pomocy i przekazywanie informacji.
  • Sprawdzanie oddechu oraz udrażnianie dróg oddechowych.
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) z użyciem AED.
  • Pozycja boczna bezpieczna

Wróć