Warsztaty budowania relacji międzypokoleniowych.

W dniu 10  listopada 2023 odbyły się warsztaty dla klasy 5a z pedagogiem i psychologiem dotyczące budowania relacji międzypokoleniowych. Relacje międzypokoleniowe w rodzinie stanowią istotne zagadnienie w związku z dokonującymi się zmianami społecznymi. W ostatnich latach dostrzega się postępującą indywidualizację życia oraz nastawienie ku przyszłości. Wszystkie te procesy przyczyniają się do zmiany modelu rodziny, a tym samym zmiany pozycji najstarszego pokolenia i podejścia najmłodszych. Po wspólnej dyskusji uczniowie tworzyli albumy i pamiętniki, w których będą zapisywać wspólnie spędzone chwile z rodziną.

Warsztaty realizowane w ramach projektu pt. ?Most ponad czasem? realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie.

?Zadanie publiczne pn. Most ponad czasem dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego?.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka.

 

 


Wróć
    cbk (2)