Innowacyjna historia – nowoczesne technologie w służbie edukacji.

W dniu 18.10.2023r. uczniowie klas 7 i klas 8 wraz z panią Dyrektor Małgorzatą Konieczną, panią Elżbietą Tyczyńską-Zygarek, panią Beatą Wójcik oraz  panią Iwoną Stefańską-Stanik wybrali się do Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Wzięli udział w II edycji projektu ,,Innowacyjna historia-nowoczesne technologie w służbie edukacji”. Celem projektu jest rozpowszechnienie nowych technologii, podniesienie kompetencji technologicznych młodzieży zwiększając ich szanse na przyszłym rynku pracy oraz zwiększenie wiedzy historycznej. Jest to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki realizowane wspólnie z Fundacją Arte et Marte z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy obejrzeli dwa filmy „Kartka z Powstania” (Powstanie Warszawskie) oraz „Wiktoria 1920” (wojna polsko – bolszewicka). Oba seanse odbyły się w technologii wirtualnej rzeczywistości.


Wróć
    cbk (2)