Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

2 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy (ang. International Day of Non-Violence). Został on ustanowiony  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2006r., a obchodzony jest corocznie 2 października. To także rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego (2.10.1869). Mohandas Karamchand Gandhi jest symbolem wielkiego przywódcy, który potrafił doprowadzić do ważnych przemian społeczno-politycznych całkowicie wyrzekając się przemocy.
Z tej okazji w naszej szkole przez cały tydzień, na godzinach wychowawczych był poruszany ten niewątpliwie ważny temat. Przemoc przybiera różne formy i występuje w różnych miejscach, my skupiliśmy się na przemocy, która może występować w szkolnych murach. Uczniowie poznali czym jest przemoc, jak się objawia i jak wpływa na ludzi, a także jak możemy się jej przeciwstawiać.
Kolejną częścią tej akcji było stworzenie manifestu nawołującego do zaprzestania przemocy pod hasłem: Nasza Szkoła wolna od przemocy. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły odciskali swoje dłonie na znak poparcia akcji.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za udział i rozpropagowywanie życia bez przemocy.

 


Wróć
    cbk (2)